Barışma DuasıBarışma Duası, Bu Ayet-i kerimeler, isminden de anlaşılacağı gibi sevgi ve Muhammet kazanmak, gönül almak için okunmaktadır. Dargınların kimselerin barışması için; geçimsiz ve huzursuzların, birbirlerini sevmeyen eş, arkadaş, aile veya dostların birbirlerine şirin ve sevimli görünmeleri için; karşı tarafı tesir altına almak, dost olmak ve dost bulmak için, şeref itibar kazanmak için okunan dualardandır.

Allah Teala insanı yaratmış, fakat onu başıboş bırakmamıştır. Allah(c.c.) insana her an çok yakındır. Ancak, bazı insanlar Allah'la bağını koparmaya çalışmakta yada O'nunla bağının farkında olmamaktadır, insan, Allah'a yaklaşmaya çalıştıkça, Allah da ona yaklaşmaktadır.

Sevdiğinizle aranız yoksa muhabbet oluyor. Rabbim bu duayı geri çevirmiyor inşallah.

Fatiha suresini okunuyor. Sonra,Sure-i A'li İmran, Ayet 49)-99 kere okunur. Sonra, Hz. Ayşenin Mağfiret duası okunur;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme inneke affüvvün, Kerimün tühibbül'afve ve fa'fü anni'diye dua et" diye buyurdu.

Anlamı; "Allah'ım şüphesiz (gerçek) ki sen affedicisin. Kerem sahibisin. Sonra, 100 kere selavat getiriyorsunuz peygamber efendimize, sonra Fatiha suresini okuyarak şöyle niyet edilir;

Ya Rahman Ya Allah Ya Kadir Ya Latif Okuduğum duaları Peygamber efendimizin ruhuna sonra gelen tüm peygamberlerimize Annesine babasına eşine çocuklarına Evliyalar güzeli Abdulkadir Geylani hazretlerinin ruhuna Veysel karani hazretlerinin ruhuna tüm evliyaların ruhuna senin şehitlerin ruhuna tüm ümmetin ruhuna hediye eyliyorum. Yarabbim Peygamber efendimizin eşine duyduğu sevgi gibi sevdiğim insana da ver deyip duanızı Fatiha suresi ile bitiriliyor.

Sadece Sevgili İçin Değil Herhangi Bir Kimse İle Barışmak İçin Okunacak Dua Şöyledir;

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme elif beyne kulubina ve aslih zate beynina ve'hdina sübüle'sselami ve necnina mine'z-zulümati ile'n-nuri ve cennibe'l fevahişe ma zahare minha ve ma betane."

"Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıktan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığından da gizlisinden de uzaklaştır."

Tüm dileklerimiz için Kur'an-ı Kerimde geçen ayetlerden alınan ve Allah'ın isimlerini içeren bu dua abdestli olarak 3 yada 7 defa okunur. Ardından istek ve arzularınız için dua edilir.

Bu dua tüm istekler için ve sevdiği insanla barışmak için belirtilmiş duada Türkçe anlamını okunulduğunda, çok güzel bir yakarıştır.

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Ya Allah'ü ya vahıdü ya ehadü enfıhni minke bi nefhatin hayrin inneke ala külli şey'in kadir." "Allahümme ağnini bi helalike an haramike ve bi taatike an ma'siyetike ve bi fadlike ammen sivak." "Euzü bike minen nari ve min ameli ehlin fe enkızni vağfir li ya aziyzü ya ğaffar." "Ya Hayyü Ya Kayyum. Bismillahi Allahü Ekber. Ya İlahena ve ilahe külli şeyin ilahen vahiden la ilahe illa ente"

"Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedi'essamavati vel ardi ya zel celali vel ikram." "Allahümme inni es'elüke bi enne lekel hamde la ilahe illa ente ya mennanü ya hannanü ya bedi'essemavati vel ardi ya zel celali vel ikram" "Y hayrel varisiyn" "Ya erhamer rahimin" "Ya semiy'ad düa" "Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya alimü ya alimüya semiy'uya hakiymü ya malikü ya melikü ya selamü ya hakku ya kaimüya muhsiyya mu'tiyya maniuya muhyiya muksitüya hayyu ya kayyumüya ehadü ya samedüya rabbi ya rabbi ya rabbi ya vehhabü ya gaffaruya kariybüla ilahe illa ente sübhaneke ente hasbi ve ni'mel vekil.

Barışma Duası

." "Ya Allahü ya hayyü ya kayyumüya münzilet tevrati vel incili vel ku'anil aziym. Ya men şehide li nefsihi ve şehidet lehül melaiketü ve ülül ılmi kaimen ala halkıhi bil kıst" "La ilahe illa hüvel aziyzül hakiym. Ya Allahü ya malikel mülk ya men tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr. İnneke ala külli şey'in kadir. Ya men yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehare fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve yuhricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşaü bi ğayri hisab."

Anlamı;

"Ey Allah'ım! Ey Tek Olan, Yalnız olan bizi hayır nefesi ile nefeslendir. Sen her şeyin sahibi ve her şeye Kadirsin. Allah'ım, haramından (beri) helal (rızık) ile bana yet (kafi gel); ve beni lütfunla gayrına muhtaç olmayacak zengin kıl. Bizi ateşinden, Cehenneme girecek ameli işlemekten ve cehennem ehli olmaktan, koru. Sen sonsuz izzet sahibi ve bütün günahları bağışlayansın. Ey Diri Olan her şeyi Ayakta Tutan Allah'ım, senin büyük olan ismin ile Başlarım.

Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım benim İlahım Sensin. Allah'ım Hamd ve Şükür Ancak Sanadır. Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin, Ey Yeryüzünde emsali bulunmayan hayret verici şeyler yaratan Celal ve İkram sahibi, Senden Başka İlah Yoktur. İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan sensin...Sen Merhamet ve Rahmet Sahibisin. Elif Lam Mim...Allah'ım Sen gerçek hayat sahibisin ve gökleri yeri ve bütün mahlukatı yerinde tutansın. Allah'ım Rahman ve Rahim Adın ile Başlarım...Ey İlahımız ve her şeyin tek ilahı olan Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ım benim ilahım sensin. Allah'ım benim Hamdim ve Şükürüm Ancak Sanadır. Sen sonsuz merhamet sahibisin, hakiki iyilik ve ihsan sahibisin, Sen varislerin en hayırlısısın. Duaları işitirsin, Ey Allah'ım, Ey Allah'ım! Ey Allah'ım! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey bütün ilim sahiplerinden daha alim! Ey gizli açık her sesi işiten, Ey mevcudatına hükmeden, Ey mülkün gerçek sahibi, Ey acizlikten münezzeh olan, Ey Her çeşit afet ve kederlerden emin olan, esenlik veren, Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan, Ey her şeyi istediği gibi Ayakta tutan, Ey her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen, bir, bir her şeyin sayısını bilen, Ey yarattıklarına lazım olan her şeyi veren, Ey bütün kötü ve çirkin şeylerden men eden, Ey canlıya can veren, Ey her işini denk ve uyumlu yapan, Ey her zaman Diri ve Canlı Olan, Ey Göklerde ve Yerlerde olanları yerli yerinde tutan, Ey kendisinden başka ilah olmayan ve ortağı bulunmayan, bir olan! Ey her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gideren, Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ya Rabbi! Ey her türlü nimeti bol bol veren, Ey bağışlaması bol olan, Ey kullarına çok yakın olan Allah'ım seni tüm eksik ve noksanlıklardan uzak tutarım, Allah'ım! sen benim Rabbimsin senden başka ilah yoktur. güçlüsün, hikmet sahibisin. Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Dilediğine mülk verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın; dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın, hayır, yalnız senin elindedir. Gerçekten sen, her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Ölüden diri çıkarırsın, diriden ölü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.

"Allah'ım senden hakkımızda hayırlı olan isteklerimize bir an evvel kavuşturmanı diliyoruz. Dualarımızı kabul ve makbul et. Amin" 

Yayınlanma Tarihi : 23.04.2014 05:39:55

Barışma Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

2 Yorum Yapılmış "Barışma Duası"

yok

Cevap Sayısı: 0
allahın gönderdiği tğm dualar iyidir.

2015-03-19

Kullanıcı oyu: 4,5

reyhan

Cevap Sayısı: 1
bu sureyyi okuyunca annem ile babamın arası düzeldi

2015-02-01

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Cuma Hutbesinde Okunan Dua

Cuma Hutbesinde Okunan Dua: Cuma Namazının şartlarından biri de farz olan cuma namazından önce hutbe okumaktır. Vaktin girmesinden sonra cemaata bir hutbe okunur. Cemaatin hutbeyi duyması şart değildir. Yalnızca hazır bulunması...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Tebbet Duası

Tebbet Duası, Tebbet duası  Mekke’de nazil olmakla beraber. Kur’an-ı Kerimde bulunan yüz on birinci (111.) suredir. Surelerin indiriliş sırasına göre ise altıncı (6.) sıradadır. Sure aismini, ilk ayetindeki “tebbe” kelimesinden al...

Namazdan Sonra Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua, her zaman yapılabilecek içten gelen duadır. Duanın kabul olma zamanı vardır ve biz bu zamanı bilmiyoruz. Belki sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı zamanları olabilir. Onun için dua etmeyi aksatmamalıyız....

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

Kayıp Eşya Bulma Duası

Kayıp Eşya Bulma Duası, kayıp eşya ve takılarımız veya da herhangi bir şeyimizi kaybettiğimizde arayış içinde iken okunacak dualardır. Kaybolan yada çalınmış olan herhangi bir şeyi bulmanız için her gün yirmi beş defa "Ya cami" an...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Nisan - 2017