Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı
21 Haziran 2024

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Allah'ım! Bildiğin için, senden hayrı istiyorum. O halde, Muhammed ve Âline salat eyle ve benim için hayrı mukadder et. İyiyi seçebilme bilgisini bana ver. Bunu, bizim için mukadder ettiğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye teslimiyet vesilesi kıl. Kuşkulanma kaygısını bizden uzaklaştır. Bilakis tevekkül de istihare de Allah'ın verdiği bütün imkânları sonuna kadar kullanırken, kalben bir yandan Allah'a güvenmeyi, diğer yandan da Allah'tan hayır ummayı sürdürmek demektir. Yani esas olan tevekkül ve istihareyi birleştirmek ve bir "hal ve davranış" olarak her an yaşamaktır. Nitekim Resulullah Efendimiz (Asm) küçük-büyük her iş hakkında istihare yapmayı teşvik eder ve; "Her ihtiyacınız hakkında hayır dileyiniz. Nalınınızın tasması koptuğunda bile!" buyururdu.

Hazret-i Cabir (Ra) der ki;

Resul-i Ekrem Efendimiz (Asm) Kur'an'dan bir sure öğretir gibi küçük-büyük işlerimizin hepsinde bize istihareyi öğretirdi ve buyururdu ki; "Sizden biriniz bir iş yapmak istediğinde nafile olarak iki rek'at namaz kılsın, sonra şu duayı okusun:

Hayır Duası Arapça Okunuşu

Allahümme inni es'elüke hayra'l-mes'eleti ve hayra'd-duai ve hayra'n-necahi ve hayra'l-ameli ve hayra's-sevabı ve hayra'l-hayati ve hayra'l-memati ve sebbitni ve sekkil mevazini ve hakkik imani verfe'd derecati ve tekabbel salati veğfir hatieti ve es'elüke'd-derecati'l-ula mine'l-cenneti. Allahümme inni es'elüke fevatiha'l-hayri ve havatimehü ve cevami'ahu ve evvelehu ve zahirahu ve batınehü ve'd-derecati'l-ula mine'l-cenneti, amin. Allahümme inni es'elüke hayra ma ati ve hayra ma ef'alu ve hayra ma a'malu ve hayra ma batane ve hayra ma zahera ve'd-derecati'l-ula mine'l-cenneti, amin. Allahümme inni es'elüke en terfe'a zikri ve teda'a vizri ve tusliha emri ve tütahhira kalbi ve tuhsine ferci ve tünevvira li kalbi ve teğfira li zenbi ve es'elüke'd-derecati'l-ula mine'l-cenneti, amin. Allahümme inni es'elüke en tübarike lifi nefsi ve fi semi'i ve fi besari ve fi ruhi ve fi halki ve fi huluki ve fi ehli ve fi mahyaye ve fi memati ve fi ameli fetekabbel hasenati ve es'elüke'd-derecati'l-ula mine'l-cenneti, amin.

Hayır Duası Anlamı

Allah'ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla. Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayır, cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Allah'ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Allah'ım! Senden şansımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Allah'ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle.

İstihare ve Hayır Duası

Esasen istiharenin yediye kadar tekrar edilmesi sünnettir. Resulullah Efendimiz (Asm) Enes bin Malik'e (Ra); "Ya Enes! Bir işe teşebbüs etmek istediğinde o iş hakkında yedi defa istihare eyle. Sonra kalbinden geçen ruhi temayül ve arzuya bak. Çünkü hayır, kalbinde doğan o arzuda, tercihte ve yöneliştedir" buyurmuştur. Böylece öne aldığının gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim; sevdiğinden hoşlanalım; sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen, büyük ve değerli nimetler verir, dilediğini yaparsın; sen, her şeye kadirsin.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Vakfe Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakfe Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevgi Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ergenlik Döneminde Okunacak Dualar

Ergenlik Döneminde Okunacak Dualar

İşyerini Açarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İşyerini Açarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Güncel

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Büyük Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyük Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Sözün Tesirli Olması İçin Dua

Sözün Tesirli Olması İçin Dua

Salatı Münciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Münciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Beladan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Beladan Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Askere Uğurlama Duası

Askere Uğurlama Duası

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kabir Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Zihin Açıklığı İçin Dua

Zihin Açıklığı İçin Dua

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı

Enfeksiyon İçin Okunacak Dua

Enfeksiyon İçin Okunacak Dua

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Sakal Duası Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Oku

Tövbe Duası Oku

Nur Duası Okunuşu ve Anlamı

Nur Duası Okunuşu ve Anlamı