Nazar Duası

Nazar Duası

1-Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a.)'e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış. Bu duâ:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

2-Peygamber efendimiz nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü ) okurdu.

(İbni Sünni)

"Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme."

3- Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

"Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır.." (Kalem Sûresi, 51-52)

Nazar değen kimse şifa için:

Fatiha Suresi,

١﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ ا¡

4;لرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧

Fatiha Suresi Tükçe Okunuşu;

1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Fatiha Suresi Anlamı;

1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 2- Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Ayet-el Kûrsi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاو ;َاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴿٢٥٥

Ayet-el Kûrsi Türkçe Okunuşu;

Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iżnih(i) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a) velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm(u)

Ayet-el Kûrsi Anlamı;

O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Felâk Suresi,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَۙ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥

Felâk Suresi Türkçe Okunuşu;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felâk Suresi Anlamı;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nâs Suresi,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦

Nâs Suresi, Türkçe Okunuşu;

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Nâs Suresi Anlamı;

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

okumalıdır.

5-Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

6-Sabah-akşam, Besmele ile 3 defa "Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim" okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur."

7-Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri ) 7'şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu.

Nazar Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

260 Yorum Yapılmış "Nazar Duası"
Merhaba Hocam Nasılsınız İnşallah İyisinizdir Hocam Kaç Gündür İçimde Büyük Korku Var Sıkılyorum Ve Bunalyorum Allah Rızası İçn Dualarınza İhtiyacm Var Ve Muhtacım Allah Razı Olsu
Bülent . 27.04.2016
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bır Seneye Yaklasık Basıma Bır Takım Sıkıntılar Geldı. Hepsınde Vardı Bır Hayr Ve Şer, Fakat Bu Sure Zarfında Ben Ben Degıldım Sankı Kendımı Cok Mutsuz Hıssedıyorum. Hepsı Namaz Kılıp Bırakyıgımdan Oluyor Bılıyorum. Ama Bana Bugune Kadar Kım Okuduysa Faydası Olmadı. Aksıne Daha Cok Kotulestım. Okuyanlar Esnıyor Basları Agrıyor Ve Gözlerınden Yaş Geldıgını Belırtıyorlar. Daha Hıc Bır Hocaya Gıtmedım Bu Yasıma Kadar Ama Bu Sene Türkıyede Gıtmeyı Dusunuyorum. Bu Anlattıklarıödan Hangı Abıö Ablam Kardesım Bana Az Cok Ne Olabılecegını Soyleyebılır? Allahım Yar Ve Yardımcımız Olsun.
Hazal . 06.05.2014
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Slm Ben Nazara Çok İnanırım Yıldızım Çok Düşüktür Ve Hep Nazara Gelirim bu Nazar Duasını İllaki Birine Mi Okutmak Lazım Kendim Okursam faydası Olurmu?
Zeliha . 09.09.2013
2 YANITI GÖRÜNTÜLE
Selamun Aleyküm Bende Sürekli Halsizlik Uyku Hali Yorgunluk Unutkanlık Baş Gösteriyor Nazarın Belirtilerimi Bilmiyorum Ev Hanemizde De Bir Huzursuzluktur Gidiyo Durduk Yere Tartışma Gibi Sizlerden Hayırlı Dualar Bekliyorum
Slm . 27.12.2017
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Benim Cocugum Oldu Nazardan Napmam Gerek Beni Yardim Edin
Merve . 20.12.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Allah Herkesin Derdine Şifa Olsun Yar Ve Yardımcımız Olsun Amin Amin Amin
Cemil Cengiz . 07.07.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Ticaretle Uğraşıyorum İşlerim İyi Di Sonra Herkes Oo Siz Zengin Oldunuz Patron Şudur Budur Gibi Sözler Ettiler.su An İşlerim Yok Birsürü Borcum Oldu Maas Ve Kira Ödemekte Zorlanıyorum.sürekli Başım Ağrıyor Hep Uykum Var Sanki Bezginlik Hissediyorum.yanımda Çalışan Kişinin Hanımı Ben Buraya Ne Zaman Gelsem Ağırlık Çöküyor Başım Ağrıyor Diyor Bir Kaç Kez Okudu Gözlerimden Yaş Gelecek Kadar Esnedim.acaba Nazarmı Değiyor Yoksa Nasibimizmi Daraldı.allah Rızası İçin Dua Edermisiniz.
Fatma . 23.06.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Bende De Nazar Var Ya Hiç Bi İşim Ras Gitmiyo
Gökhan . 06.06.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Üç Gündür Başım Çatlıyo Başım Dönüyo Köyde Çalışırken Bi Yaşlı Kadın Geldi Gitti Başıma Ağrı Girdi Durumum Kötü Arkadaşlar Babaannem Nazar Duası Okuyo Üç Gündür Aşırı Nazar Var Diyo Geçmiyo Doktora Gittim İlaç Alıyorum Hala Çok Rahatsızım Ne Olur Yardımcı Olun Allah Rızası İçin Ne Yapmam Gerekiyo Arkadaşlar
Erdem . 01.06.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Hicbir İsim Rast Gitmiyordemek İstemiyorum Vardr Hepsinde Bir Hayir Diyorum.nazar Mi Baska Bir Se Mi Her Ne İse Gecsin Artikdua Edin Nolur
Dilek . 25.04.2014
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
İnsan Oğlunun Yuzde Doksani Nazardan Oldugunu Ve Nazarin Cokkotu Bir Bela Oldugu Besmelesiz Kalksn İnsan Larin Daha Cok Nazar Ettikleri Bilinir
Ufuk Gunay . 18.06.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Sözlümle Düzenli Bi İliskim Vardi Evlenmeyi Bile Dusunuyoduk Oda Arkadaslarim Sürekli İlişkimin Sevgilimin Ne Güzel Olduğunu Söyleyip Durdular Ve En Sonunda Da Bitti Nazar Değdiğini Düşünüyorum Nazar Duasi Okusam Geçer Mi Acaba
Serimin . 23.04.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Allah Herkesi Nazardan Korusun İnşallah
Selami . 01.02.2013
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Amin...amin...amin...
Cem . 23.08.2018
CEVAP YAZ
Rabbim İyilerle Karşılaştırsın; Dünyamıza Ve Ahiretimize İyilikler Nasip Etsin Derecelerimizi Yükseltsin İnşallah.. Nazardan, Kem Gözden Bildiğimiz Bilmediğimiz Her Şerden Her Türlü Afetten Kazadan Beladan İnsanların Şerrinden Şeytanın Şerrinden Cinlerin Şerrinden Sihirden Büyüden Muhafaza Eylesin. Çokça İyilik Nasip Etsin İnşallah. Başta Verdiği Bu Can, Aldığımız Her Nefes Kalp Huzurumuz İçin Ailem Dirliğim Düzenim İçin Verdiği Sayısız Nimet İçin Binlerce Şükürler Olsun. Alemlerin Rabbi Olan Allaha Hamd Olsun
Çiğdem Sarıözlü . 21.07.2018
CEVAP YAZ
Cin Kabilesi Musallat Olmus Birine,arkadasima Nasil Yardim Edebilirim Yardimci Oluursaniz Sevinirim
Mısra . 18.02.2018
CEVAP YAZ
Kpss De Atanabilmek İstiyorum. İçimden Çalışma İsteği Gelmiyor Artık Yorgun Bitkin Hissediyorum Derse Oturunca Sürekli Bi Engel Çıkıyor
Ayşegül . 03.02.2018
CEVAP YAZ
İsimizde Basarili Olmasini İstiyorum
Zahide . 17.01.2018
CEVAP YAZ
Her Ağızda Bir Hayır Var Ama .sizlrrde Çoxlu Dua Etseniz Yaxşı Olar.sonuçda Herkesin Derdi Kendine Yeter Bence &9786;
Simay . 09.01.2018
CEVAP YAZ
Selamün Aleyküm Arkadaslar Öncelikle Kimin Ne Sıkıntısı Varsa Allahu Teala Yar Ve Yardımcımız Olsun 2 Cocuk Annesiyim Ve Suanda Bende Evde Dikiş Yaparak Bir Şeylerde Katkıda Bulunayım Dedim Fakat 6 Aydır Çalışıyorum Ve İşe Başladığım Gunden Bu Yana Hep Bir Aksilik Çıktı Gecen Ay Ayagımı Kırdım Bu Ay İse Maddi Ve Manevi Çok Büyük Zarardayım Lütfen Her Kezin Duasına İhtiyacım Var Allah Hepinizden Razı Olsun
Üzgün . 12.12.2017
CEVAP YAZ
Selamun Aleykum, arkadaşlar İş Sıkıntısı Çok Fena, Boşta Kalmak Çok Fena, Allah İşsiz Güçsüz Bırakmasın Çaresiz Bırakmasın Kimseyi, Allah Hayırlısını Versin Tez Vakitte İnşallah, Bende İşsizim Yaş 36 Çok Zor Oluyor, Hele Ailen Varsa, Allah Benim Gibi İşsizlere Yardımcı Olsun İnşallah, 4 Ayı Geçtim, Bir Dua Edin İnşallah
İşsiz Adam :( . 24.10.2017
CEVAP YAZ
Allahcc Şukurler Olsun Hz Muhammed Mustafa S A S Yüzminlerce Selat-ı Selam Olsun Amin Azan Okunur Sanki Dunyaya Yeden Geldim Cok Huzurlu Oluyam Duvaları Okuram Cok Rahat Oluyam Allah Hepnizden Razı Olsun Amin
İrade . 14.09.2017
CEVAP YAZ
Beni Çok Seven Kızı Sevmiyorum
Murat . 14.09.2017
CEVAP YAZ
Kızım Mira İçin Allah Rızası İçin Dua İstiyorum Neolur Çocuğum Çok Ateşli Bir Rahatsızlık Geçiriyor Bende Bır Babayım Perısan Oldum Neolur Dostlarım
Uğur . 01.07.2017
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Devletin Haksız Yere İş Yerimi Kapatması Beni Ve Ailemi Alt Üst Etti.bugün İntahar Etmeyi Düşünüyorum.yapılacak Başka Birşeyim Kalmadı.herkes Hakkını Helal Etsin.dünya Bu İşte.allahım Huzuruna Tertemiz Kabul Etsin.
Vahdettin Karakoç . 14.05.2017
CEVAP YAZ
Yasemin Hanım.abdest Alin.onenli Bir İşe Girisirken, Dışarı Çıkarken , Uzun Yola Giderken Evden Abdestli Çıkın . Sonrasında Abdestim Bozuldu Diye Vevese Etmeyin.hele Gusül Abdesti Gerekiyorsa Hic Ertelemeyin. Dilimizde Salavat Ve İstiğfar Olsun.sonra İçinizden Geldiği Gibi Dileklerinizi Rabbimizden Dileğin. Genellikle Sabah Seher Vaktinde De Dua Edin. Sonra Her İşiniz Rast Gider Allahin İzniyle.
Nuriye . 06.05.2017
CEVAP YAZ
Uzerimde Nazar Var Nasil Kurtulabilirim Bu Durumdan.. Olumlu Giden İslerim Olumsuz Oluyor Bir Anda
Yasemin . 29.04.2017
CEVAP YAZ
Allah Kene Gözlerden Korusun
Gizem . 26.04.2017
CEVAP YAZ
Yıldızımı Nasıl Yükselte Bilirim
Deniz . 24.04.2017
CEVAP YAZ
En Guzel Nazar Duası
Nazar Özdemır . 23.04.2017
CEVAP YAZ
Allahım Kotulerden Korusun
Abdullah . 07.04.2017
CEVAP YAZ
Bu Çok Güzel
Mehmet . 22.03.2017
CEVAP YAZ
İnşallah İşe Yarar Herkes Bana Güzel Diyor Nazardan Korkuyorum.
Seda . 07.03.2017
CEVAP YAZ
Nazardan Dolayi Yüzüm Tertemizdi Ama 1 Ayda Sivilcelerle Doldu Dua Edin Geçer İnş Şifasını Bulurum İnş
Hatice . 03.02.2017
CEVAP YAZ
Nazarda Dolayı Yüzüm Mafolmuş İnsallah Şifasını Bulrm Lütfen Dua Edın
Sibel . 31.12.2016
CEVAP YAZ
Ya Sınav İçin Dua İstiyorum Allah Yardım Etsin
... . 04.11.2016
CEVAP YAZ
Selamun Aleyküm Kıymetli Sayfa Okuyucuları Sizden Bir Şey Rica Edebilirmiyim Kesinlikle Ben Artık Buna Kanaat Getirdim Üzerimde Nazar Var Üzerimdeki Nazarın Kalkması İçin Siz Kıymetli Ve Değerli Okurlardan Sadece Bana Bir Dua Okumanızı Rica Edecektim Ricamı Kırmadığınız İçin Sizlere Sonsuz Teşekkürlerimi Arz Ediyorum. İşim Rast Gitmiyor Yok Olmaya Doğru Sürükleniyorum Allah Muhafaza Tüm İş Kapıları Kapanmış İş Bulamıyorum 46 Yaşındayım 3 Tane Üniversiteye Giden Çocuğum Var Sıkıntı Selinde Felakete Doğru Sürükleniyorum Ailemde Benimle Beraber Sürükleniyor Engel Olamıyorum Tutamıyorum Önüne Geçip Durduramıyorum Niye Şuna Kesin İnandımki Üzerimde Ağır Bir Nazar Var Bu Sarf Ettiğim Cümlelerimle Hiç Kimseden Dua Haricinde Hiç Bir Talebim Yok Sadece Bu Ağır Nazarın Üzerimden Kalkması Gitmesi Ve Def Olunması İçin Ve Allah Rızası İçin Bana Ve Benim Gibi Tüm Sıkıntıda Olanlara Dualarınızı Talep Ediyorum Allah Sizlerden Razı Olsun.kalın Sağlıcakla.
Cemal . 22.09.2016
CEVAP YAZ
Bana Cevap Yazarmısın Tesekur Ederım Hocam
Memıs . 26.06.2016
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Çok Teşekkür Ederim
Aleyna . 01.06.2016
CEVAP YAZ
Hocam Hayırlı Akşamlar,öncelikle Berat Kandilinizi Kutluyorum.size Bir Sorum Olacak,2 Yıldır Evimi Satma İçin Uğraşıyorum,birçok Alıcı Geliyor,hatta Bazılarıyla Her Konuda Anlaşıyoruz,ancak Ayrıldıktan Sonra Ne Oluyorsa Bir Daha Arayıpta Sormuyorlar Bile.diyorlar Ki Evin Üzerinde Büyük Bir Ağırlık Var,biri Satılmaması Adına Çok Dualar Ediyor,bu Durumdan Kurtulmak İçin Ne Yapmayalıyım?allah Razı Olsun.
Serdar . 20.05.2016
CEVAP YAZ
Namazdan Sonra Tesbihattan Önce.ayetül Kürsi İhlas Felak Ve Naz Sureleri Okuyup Kalbine,manevi 5 Motora Kalp,ruh ,sır,hafi,ahfa ,ya Doğru,canabı Hakkın Huu İsmini Şerifini Sıcak Nefesi İle Üflerse İç Hastalıkları Görmez.
Slmn . 18.04.2016
CEVAP YAZ
Rabbim Hepimizi Nazardan Korusun Bende Her Gün Nazar Duası Okuyorum Bu Duayı Paylaştığınız Ve Vesile Olduğunuz İçin Tesekkür Ederim Allah Razı Olsun
Hasan . 04.04.2016
CEVAP YAZ
Rabbim İnsanı Bütün Kötü İnsanlardan Korusun Benimde Eşim Borçlu Dualarınızı Bizim İçinde Yapın Allah Rızası İçin İyilerin Duasıyla İnşallah
Melek . 27.03.2016
CEVAP YAZ
Neden İnsanlarimiz Disariyi Birak Bir Cami İçerisinde Bile Negatif Göz Energisiyle Bakiyorlar ? bir Müslüman Namazini Tek Veya Cemaatle Kildiginda Neden Yüzleri Gülmüyor? bir Müslüman Kendisini Türk Olarak Bildigi Halde ,neden Namaz Kilarken Araplar Gibi Namaz Kiliyor? hepimiz Müslümaniz .hepimiz Kardesiz,malesef Cami İçerisinde Bile Ayrimcilik Var .tabiki Herkes İstedigi Gibi Kilabilir.ama Fesfesiz Kinsiz. Bir Müslüman Basinda Sarmali Takke Varsa Biz Gayri Müslumanmiyiz ? Neden Böyle İnsanlar Ayrimcilik Yapiyor. Bir İnsanin Kaninda Türk Kani Dolasiyorsa Yanindakinin Kalbini Kirmaz.türk Yapmaz Bunu. Türk Merhametlidir Cesurdur Güçlüdür.varsin Herkes Oynasin İstedigni Yapsin. Önemli Olan Alaha Kalbinle İnanmak Ve Hissetmek. Gôsterisle Bir Yere Varilcagini Sanmiyorum. Herkes Böyle Negatif Bakisla Birbirine Bakarsa Bu Yol Yürümez. Namaz Dan Sonra İnsanin Yüzünde Gülücük Olacak.posisitief Energi Verecek. Cihad A Eli Silahla Gider Gibi Dolasmasinlar. Adamin Kafasinida Bozmasinlar.
Hakan Hakan . 02.03.2016
CEVAP YAZ
Merhaba Arkadaşlar Ellerimde Siğil Çıktı. Ve Sürekli Çoğalıyor. Tecrübe Eden Varsa Yardım Etsin
Çağla . 28.02.2016
CEVAP YAZ
Benim Tespit Ettiğim Kadarı İle; -unutkanlık -göz Yaşı Sebepsiz -kusurlar Dikkatsiz Davranışlar -uyku Hali ( Yatakdan Çıkmama Hissi ) -üzerinde Ağırlık -sürekli Esneme -vesvese nazar Değenlerde Böyle Oluyor, Kötü Düşünceye Ve Göze Gelenler Yapması Gerekenler -fatiha, -ihlas -ayetel Kürsi, -felak, -nas, -nazar Duası, bu Duaları Okuyun Ama Sabah Namazını Kıldıktan Sonra Okuyun. Güneşi Üzerinize Doğmasın. Devamlı Yapın Düzeldiğini Yaşadım. enerjiyi Üzerinden Atmak İçin Başka Şeylerde Mevcut Onları Araştırın, Bir Tanesi Niyet Ederek, Toprak Üzerinde Yürümek.
Mehmet Özhan Hastaoğlu . 17.10.2015
CEVAP YAZ
Alhım Sen Benim Ailem, Seytandan Seytanın Sehrinden Koru
Sema . 05.10.2015
CEVAP YAZ
Nazara İnanıyorum Ne Zaman İyi Güzel Birşey Yapsam Hemen Başıma Bir Felaket Geliyor. Küçüklüğümden Beri Hep Nazar Değmiştir. Çok Okumak Ve Namaz Kılmak Gerekiyor
Mustafa . 22.09.2015
CEVAP YAZ
Chroma Adblock Yazin Ve İndirin Bu Sayfadaki Biz Müslümanlara Yakismayan Reklamlari Engelleyin,
Bir Kul . 22.08.2015
CEVAP YAZ
Birisi Nazar Duası Okuyunca Azı Açık Kalıyor Okuyanın
Ali Emir . 14.07.2015
CEVAP YAZ
Bende Küçüklükten Beri Nazar Var Ve Ben İstediğim Gibi Olamıyorum Ne Yapsam İşim Ters Gidiyor Her Seferinde Kendimden Biliyorum Benm Aptallığım Diyorum Ne Yapsam Olmuyor Ne Yapmalıyım
Merve . 24.06.2015
CEVAP YAZ
Ben Kuran-ı Kerimle Uğraşan Biriyim
Esra Doğu . 21.06.2015
CEVAP YAZ
Ben Öğrenciyim Ve Çok Sınava Giriyom Olurmu Olmazmı Bilmiyom Ama Denicem Çalışmadan Olur Mu Ki?
Ye Yu . 17.05.2015
CEVAP YAZ
Benim Yorumum Değilde Site Hakkında Bir Eleştirim Olacak Şitenin Açılışındaki Şimdi Moda Poleo Diyeti Diye Kadın Resimlerinin Bulunduğu Reklam Bu Mübarek Sayfaya Uygun Olmuyor
Serkan . 17.04.2015
CEVAP YAZ
Nazar Değence Bunların Sifasi Süphele
Alı Kaya . 13.04.2015
CEVAP YAZ
Önceliklle Selamun Ayleyküm Eşimin Hayırlı Ve Helal Rızıklı Bir İşe Girmesi İçin Allah Rızası İçin Bize Dua Edin
Filiz . 07.04.2015
CEVAP YAZ
Öncelikle Eselamun Aleykum . Kardeşlerim Büyüklerim Öncelikle Şöle Diyeyim , Herşey Yaraddandandır Ammena Herşeyinde Çaresını Vermiş .7 Yıl Önecesıne Kadar Huzurlu Bir Hayatım Vardı .fakat 7 Yıldır Neye Elimi Atsam Ters Giddiyr Aile Olsun Arkadaş Akraba Dostne Yapsam Ters , Hayata Bilerek Kimseye Kötülüğüm Dokunmaz Şükür Ve Bu 7 Yıl İçindede Baktığımda Yolda Yürüsem Evde Olsun Hep Sıkıntı Var Üstümde Biri Beni Takıp Ediyor Gibi, Her An Bişi Olacak Gibi ,insanlar Benden Nefret Ediyor Gibi İşlerim Yarıda Kalıyor , Oyuyamıyorum Kımseye Sıkıntılarımı Anlatamıyorum , Anlatmak İstediğimde Sanki Beyin Doruyor Dil Dönmüyor En Yakın Bildiğim İnsana Bile , İnanın Bunları Şu An Yazana Kadar Sıkıntıdan Ne Anlatığımı Silip Düzeltip Yazmaya Çalışmışım. İnşallah Bir Anlam Bulunur Çaresi Hayırlısı .
Mustafa . 26.03.2015
CEVAP YAZ
Allahu Taala Cümlemizi Kötü Kişilerin Şerrinden Muhafaza Eylesin.allah Şafi İsmiyle Cümlemize Şifa Versin İnşaallah
Yurtseven . 20.03.2015
CEVAP YAZ
Sevdiğimle Bana Çok Büyük Nazar Ediyorlardı Çok Göz Önündeydik Çoğu Çekemeyenler Gıbtayla Bakıyorlardı Ve Bu Bizi Ayırma Noktasına Getirdi Gelmesi İçin Ne Okumam Gerek Bu Nazara?
Hayat . 20.03.2015
CEVAP YAZ
Merhaba Benim Esim Hamile Ve Hergun Nazar Oluyor Bana Nazar Duasini Yazip Yolarmisiniz Ve Gecmis Nazarida Yazip Yolarmisiniz Tesekurler
İsmail . 22.02.2015
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Hiç Bir İşim Rast Gitmiyor Keşke Gitse
... . 23.01.2015
CEVAP YAZ
Ya Biz Sadece Nazar Duası Dedik On Tane Dua Var Burada :(
Çağla . 22.01.2015
CEVAP YAZ
Bıktım İyicene Nazara Geldigim Zaman Cibanlar Cıkıyo Canım Cok Yanıyo Ve Gine Yanısı Oldu Ve Üstüne Ayagımıda Yaktım Her Zaman Okuyorum Burdaki Dualar İnş Şifa Niyetine İyi Geliyo
Leyla . 11.01.2015
CEVAP YAZ
Hepinizden Kızım Duru İçin Nazar Duası Rica Ediyorum.tüm Kötülüklerden Rabbim Kızımı Korusun. Lütfen Esirgemeyin. Allah Hepinizden Razı Olsun Şimdiden.
Berna . 05.01.2015
CEVAP YAZ
Esselamu Aleyküm, sevgili Arkadaşlar.. Nazar İçin Okunması Gerekeni Yazmış Kardeşimiz.. Sizer Hala Ne Okuyayım Dersiniz. Mubarekler Üçer Beşer Yedişer Okuyunuz İşte... nazar Değen Kimse Şifa İçin: fatiha Suresi, ayetül-kürsî, felâk Suresi, nâs Suresi, Okumalıdır.
Sessiz Yolcu . 05.01.2015
CEVAP YAZ
Benim Komşumun Çok Fena Nazarı Değiyo.görüştüğümüz Hergün Mutlaka Ya Hastalanıyordum Yada Evde Küçük Büyük Kazalar Geçiriyordum.farkına Vardıktan Sonra Hergün Sabah Kalkınca Yada Görüşeceğimiz Zaman;fatiha,ihlas Ayetel Kürsi,felak,nas Surelerini Okuyup Avcuma Üflüyor Ve Bütün Vücuduma Sürüyorum Elhamdülillah Bunu Yapmaya Başladığımdan Beri Nazardan Kurtuludm.herkese Tavsiyem Bu Sureleri Herzaman Okumanız.
Şuheda . 03.01.2015
CEVAP YAZ
Banada Çok Nazar Değer Devamlı Bir Yerim Yandı Bu Hafa Önce Masam Sonra Buluzum Bugünde Elim Yandı Banada Lütfen Dua Edin
Nazire . 29.12.2014
CEVAP YAZ
Merhaba Benim İki Yasindaki Cocum Da Sik Sik Nazar Oluyor Onun İcin Da Okursanis Sevinirim Adi Belis Tesekurler
Gunay . 01.12.2014
CEVAP YAZ
Benim De Üzerimde Nazar Olabilir. Allah Hepimizi Nazarlardan Korusun. İnşallah Ben De Bu Durumdan Kurtulurum.
Nazar . 27.11.2014
CEVAP YAZ
Rasulullah Efendimiz Hayberi Fetih İcin Gidiyolar 1 Defada Fethedilemiyor.2.yegidiyolar Yine Olmuyor.hz. Ömer R.a Rasulallah Efendimizden Orduyu Denetlemek İcin İzin İstiyor Ve Basliyo Denetime Sonuncuya Geldiginde Bakıyoki Misvagı Yok Senin Misvagin Neden Yok Diye Sordugunda Ya Ömer Cihada Gidildigini Duydugumda Oyle Acele İle Ciktim Ki Misvagimi Evde Unutmusum Dedi.hz. Ömer Derhal Birkac Deve Yuku Misvak Getirterek Orduya Dagitti Ve 3. Defa Fetih İcin Ayaklandilar Ve Allahın İzni İle Hayberi Fethedip Geldiler.bi Düşünelim Sadece Bi Misvak Peygamber Efendimizin Bi Sünneti Bu Terkedilince Neler Oluyomus?ona Göre Kendimize Pay Cikaralim.kac Tane Sünneti Terk Ediyoruz Sizce?
Aylin . 18.11.2014
CEVAP YAZ
Eyyizmer Kardes Senin İcin Dua Ettim İnsaallah Gecer..allah Dua İsteyen Kullarin İmdadina Yetissin İnsallah...birde Uyarmadan Gecemiyecem...en Büyük Cihat Nefs İledir...nefsinizin Verdigi Vesveselere İtibar Göstermeyin Bunun Bir Oyun Oldugunu Düsünün,nasi Hissederseniz Öyle Olursunuz...kudret Sahibi Allahtir Herseyin Allaha Havale Edilmesi Makbüldür...allah(c.c) İzni Olmadan Zerreler Bile Hareket Etmez..yani Allah Azze Ve Celleye Sıgınananın Sırtı Yere Gelmez...allaha Emanet Derdi Olanlarin Derdine Allah Dermen Olsun Dualarimizla İnsaallah ..
Babahan . 29.10.2014
CEVAP YAZ
Rabbim Butun Nazarlardan Ve Ken Gozlerden Lkorusun .butun Dert Ve Sikintisi Olanlarada Sifa Versin.lutfen Allah Rizasi İcinde İcimdeki Bu Sikintinin Gitmesi İcin Bana Dua Edin
Eyyizmer . 10.10.2014
CEVAP YAZ
Cok Guzelsin Sivilcelerin Gitmis Falan Dediklerinde Ertesi Gün Sivilcem Cıkıyo Napıcam.s.s
Alara . 21.09.2014
CEVAP YAZ
Sayın Öğrenciler Özellikle Siz Dua Edin.çünkü Nazarın En Çok Değdiği Konu Başarı.allah Zihninizi Açık Tutsun.nazardan Saklasın Sizi.
Mert . 12.09.2014
CEVAP YAZ
Bir Arkadaşımın Nazar Çok Değermis Kendi Söyledi Bana.bugün Buluştuk Onunla Saçlarımı Çok Beğenmiş Akşam Konusunca Söyledi Nazar İm Çok Değer Diye.ben De Korktum Nazar Degmis Midir Diye Allah Korusun.duaları Okuyunca Hiç Bir Şey Olmaz Allahın İzniyle
Aleyna . 04.09.2014
CEVAP YAZ
Nazara İnanan Biriyim İki Aydir Bir Turlu Kendimi Toplayamiyorm Surekli İcimde Bir Sıkıntı Ve Karamsarlik Var Ne Olur Benim İcinde Dua Edin İnsallah İyileşirim
Bayram Dogar . 02.09.2014
CEVAP YAZ
Evimize Yengem Her Geldiğinde Annem Ve Babam Kavga Ediyor, Yengemin , Her Sözünde Evde Tatsız Şeyler Oluyor Veya Bir Şeyler Kırılıyor Acaba Yengemin Nazarımı Var
Özlem . 02.09.2014
CEVAP YAZ
Annem İçin Nazar Duası Okurmusunuz Annem Şuan Yogunbakımda Annem Alime Aras
Hürmüs . 01.09.2014
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Bol Bol Ezan Okuyun Ezan Okunana Yerde İn Cin Şeytan Kalmaz En Tesirli İlaçtır Ezan Nazara
İbrahim Ramazan . 28.08.2014
CEVAP YAZ
Kardeşlerim Yanlışım Var İse Düzeltin Ama Nazar Duası Nazara İyi Gelir Başka Bir Sıkıntı Var İse İyi Gelecek Diye Bir Şey Yok Ki.yani Nazar Duası Okudum İyileşmedi Demek Çok Yanlış Olur. Nazar Değip Değmediğini Nerden Bileceksin. Ama Yine De Okumakta Hele De İnanarak Okumakta Büyük Fayda Var. Olmasaydi Peygamber Efendimiz Okumazdı Torunları İçin Değilmi.
Kemal . 17.08.2014
CEVAP YAZ
Komşumuzla Biz Kavgalıyız.evlerimiz Çok Yakın Ve Eve Büyü Yapmasından Korkuyorum.babam Hiç Sağlık Ocağına Ve Hastaneye Bile Gitmemişken Ameliyatlık Sorunu Çıktı.evi Ve Ailemi Nasıl Koruyabilirim
Damla . 16.08.2014
CEVAP YAZ
Annem İçin Burdayım.çok Tuhaf Şeyler Söylüyor.bugün Yaptığı Şeylerin Hepsini Unutmuş.bugün 2 Kez Uyudu.fakat Kalkdığında Ben Hiç Uyumadım Diyip Geri Yattı.dün Arkadaşları Tarafından Övüldüğünü Anlatmıştı.ve Anlattıktan 5 Dakka Sonra Unutkanlık Karın Ağrısı Baş Ağrısı Var Diyor.yardım Edin.nolurr
Meryem . 14.08.2014
CEVAP YAZ
Allah Herkasin Derdine Şiva Ettsin Amin
Sevda . 09.08.2014
CEVAP YAZ
Ya Ben Hep Ayağımı Çarpıyorum Bir Yerlere Bide Bildiğim Duaları Hemen Unutuyorum Bende Nazar Mı Var Acaba
Feyzoş . 08.08.2014
CEVAP YAZ
Sayfanız Çok Karışık Daha Anlaşır Şekilde Olabilir Tabiki Bu Benim Yorumum Size Başarılar Dilerim
Halil . 06.08.2014
CEVAP YAZ
Kuzenime De Agirlik Cokuyor Senin Evine Gelince Diyenler Oluyordu Hocaya Gittiler Bunun Eve Musallat Olan Cinlerden Oldugunu Soyledi Dualarinizi Aileniz Ve Sevdiklerinizden Eksik Etmeyin Ozellikle Ayet El Kursi Herseye Devadir
Papatya . 06.08.2014
CEVAP YAZ
Çok Güzelim. Çok Nazar Değiyo. Allah Beni Nazarlardan Saklasın.
Seda . 28.07.2014
CEVAP YAZ
Allah Cümlemizi Korusun İnsallah. Sure Okuyamayalara Dili Dönmeyenlere Tavsiyem O Surenin Manasını Samimi Şekilde Okuyup Yuce Rabbimize Yalvararak Dua Etmeleridir.ayet Var Değerli Kardeşlerim.and Olsun Ki Biz Onlara Şah Damarlarından Daha Yakınız Buyuruyor Rabbimiz.o Yüzden İhlaslı Dua Edelim.bir De Çok Faydalı Olan Dua-i Şahmeran Duasını Okuyalım Kardeslerim.
Kemal Tahir Ayaz . 12.07.2014
CEVAP YAZ
Allah Herkesi Nazrdan Korusun İnsallah
. 07.07.2014
CEVAP YAZ
Ya Ben Duaları Süper Okuyodum Ama Şimdi Okuyamıyom Nazarmı Var Bende Off Yaa
Zeynep . 02.07.2014
CEVAP YAZ
Oğlum İki Seferdir Karyoladan Düşüyor Hep Kalabalık Bir Ortamdan Sonra Oldu Nazar Duasını Bakarak Okuduğum Halde Yanlış Okuyorum Nas Okumaya Çalışıyorum Dilim Dolaşıyor Acaba Nazar Muskası Mı Taksam Acil Yardım&128549;
Şengül . 17.06.2014
CEVAP YAZ
Yeni İşe Girdim Okadar Nazarı Değiyoki Herkesin Kaç Defa Kaza Yaptım Yüzüm Yandı Kolum Yandı Başıma Gelmeyen Kalmadı Bir Ayda Bugunde Yüzümü Yaktım Namazımı Kılıyorum Çokta Dua Ediyorum Ama Yinede Herkes Çok Konuşuyo Becerikli Şöyle Böyle Gözleriyle Yediler Ne Yapmam Lazım Korunmak İçin Allah Rıazı İçin Yardım Edin
Melike . 02.06.2014
CEVAP YAZ
Selamun Aleykum Arkadaslar.bir Çogumuz Geçimsizlikten İşlerinin İyi Gitmediginden Muzdarip İşlerimizin Yoluna Girmesi Ve Sıkıntılarımızdan Kurtulmanin Tek Yolu İbadetimizi Ve Şükrümüzü Bol Tutmaktır.bazı Arkadaslarbu Yaziyi Okuyunca Diyecektir Namazımida Kılıyorum Ama Yine Aynı rasulullah Efendimiz Hayberi Fetih İcin Gidiyolar 1 Defada Fethedilemiyor.2.yegidiyolar Yine Olmuyor.hz. Ömer R.a Rasulallah Efendimizden Orduyu Denetlemek İcin İzin İstiyor Ve Basliyo Denetime Sonuncuya Geldiginde Bakıyoki Misvagı Yok Senin Misvagin Neden Yok Diye Sordugunda Ya Ömer Cihada Gidildigini Duydugumda Oyle Acele İle Ciktim Ki Misvagimi Evde Unutmusum Dedi.hz. Ömer Derhal Birkac Deve Yuku Misvak Getirterek Orduya Dagitti Ve 3. Defa Fetih İcin Ayaklandilar Ve Allahın İzni İle Hayberi Fethedip Geldiler.bi Düşünelim Sadece Bi Misvak Peygamber Efendimizin Bi Sünneti Bu Terkedilince Neler Oluyomus?ona Göre Kendimize Pay Cikaralim.kac Tane Sünneti Terk Ediyoruz Sizce?
Muhammet Ömer . 27.05.2014
CEVAP YAZ
Benim Oğlum Çok Tatlı Ve Çok Nazar Değer Etkisi Olurmu
Emoş . 07.05.2014
CEVAP YAZ
Kardeş İyi Bir Hocaya Cincidediklerine Şarlatanlara Değil Bir Görün
Ziya . 30.04.2014
CEVAP YAZ
Selamun Aleykum Arkadaslar.anneler Çocuklarınizin Hal Ve Hareketlerine Cokdikkat Edin.1 Ve 4 Yas Arasi Ozellikle Yaninda Ezan Veya Dua Okundugunda Rahatsiz Oluyormu.okumaya Baslayinca Aglama Eliyle Gogsune Veya Dizlerine Vurma.odanin Ucra Koselerine Saklanip Kendi Kendine Konusma Onunla Oyun Oynamak İstediginizde Sizden Kacip Tenhada Oynama Lutfen Cok Dikkat Edelim.
Muhammet Ömer . 29.04.2014
CEVAP YAZ
Sankı Din Kardeşlerim Bana Yardımedın
Aynur Ertem Cok Sıkıntı Basıyor Oandaboyunlarım Kıtlenıyor Boguluyorum Sankı . 26.04.2014
CEVAP YAZ
Yahu Nazar Duasını Okudum Geçmedi Demiş Allah Islah Etsin Sen İnanarak Oku Bakalım Ne Oluyor
İsimsiz . 23.04.2014
CEVAP YAZ
Allah Hepimizi Nazardan Konusun Ama Biz Kadınlara Ve Çocuklara Çok Nazar Değiyor. Benim Tavsiyem Nazardan Kurtulmak İstiğiyorsanız Bol Bol Ayetel Kürsü Okuyunuz.
Büşra . 22.04.2014
CEVAP YAZ
Etrafımda Çok Haset Çiler Var Nolursunuz Bunlardan Kurtulmak İstiyorum Benim İçinde Bir Dua Okuyun Allah Sizden Razı Olsun İnş
Ömer . 20.04.2014
CEVAP YAZ
Allah Hepimizi Nazarlardan Kem Gözlerden Ve Hasetçi İnsanlardan Korusun.hele Ki Hasetlik Kıskançlık Çok Kötü Ve Böyle İnsanlar Maalesef Etrafımızda Var.o Yüzden Bu Güzel Duaları Ve Ayetleri Herzaman Okumalıyız.allah Bizi Nazardan,şeytan Şerrinden Ve İnsan Şerrinden Korusun.
Seval . 08.04.2014
CEVAP YAZ
Çok Karışık Olmuş Anlamadım Site Güzel Değil
Ayşe . 07.04.2014
CEVAP YAZ
Kızım 2 Yaşında. Dun Gece Nazar İçin Teyzem Dua Okuyacaktı Üzerine Fakat Felak Be Nas Suresine Geldiği Zaman Çok Zorlandı Okuyamadı İstifra Etti Zorla Okudu. Aradan Yarım Saat Geçti Tekrar Okudu Yine Aynsı Oldu Diğer Surelerde Bişi Yok Fakat Nas Ve Felak Da Zorlandı Bunun Sebebi Nedir
İsimsiz . 25.03.2014
CEVAP YAZ
Allahım Hepimizi Nazarlardan Korursun Şeytanın Şerrinden Korusun Beddualardan Korusun En Önemliside Allahım Bizi Kendimizden Korusun
Esra . 23.03.2014
CEVAP YAZ
Geçen Gün Yazmıştım İşlerim Bozuldu Eşimin Ve Benim Üzerimde Nazar Var Demiştim. Şimdi Ayrılma Raddedindeyiz O Babasının Evinde Ben Babamın Evindeyiz.allah Rızası İçin Bana Dua Edin Ayrılmayalım Allah Muhammet Aşkına Yardım Edin
Gökhan . 23.03.2014
CEVAP YAZ
Allah Samimi Ve İhlaslı Dua Eden Kullarından Eylesin
Kürşad Döngel . 22.03.2014
CEVAP YAZ
Benim Bebeğim Hastalamıska Nazar Duası Okudum İylesmedi
Ayatullah . 18.03.2014
CEVAP YAZ
Çok Güzel Ve Yararlı Bi. Site
Şirzat . 14.03.2014
CEVAP YAZ
Allahım Dünyadaki Bütün Müslümanları Şeytanın Şerrinden Nazarlardan Bütün Kötülüklerden Belalardan Hastalıkardan Koru Yarabbim Bütün Müminlerin Günahlarını Bağışla Yarabbim Amin
Sena . 13.03.2014
CEVAP YAZ
Allahım Çocuklarımızı Ve Bizleri Nazarlardan Koru Yarabbim Amin
Hayri Titiz . 06.03.2014
CEVAP YAZ
Allahım Herkesi Kem Gözlerden Korusun Bizide
Leyla . 04.03.2014
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun, Başka Nazar Duaları Var Mı Acaba ?
İlkay . 25.02.2014
CEVAP YAZ
Çucuğum Kekeliyor Nazar Değmiş Diyorlar Neyapmamgerek
Ayşe . 25.02.2014
CEVAP YAZ
Çok Saolun Admin Kendimi Tam Bir Nazar Duası Okuyucusu Olarak Geliştiriyorum Siteniz Çok Güzel Emeğine Sağlık((:
Oguz Kutay . 24.02.2014
CEVAP YAZ
Allah Herkese Yardım Etsin
Ayla . 23.02.2014
CEVAP YAZ
Arkadaşlar İşlerim Önceden Yolunda Gidiyordu Ama Bozuldu Herkesin Gözüne Geldim Herkes Biranda Nasıl Böyle Oldum Diye Kıskaclıklara Başladılar Anlayacagınız İşim Bozulmak Üzere.eşimin Ve Benim Üzerimde Nazar Var Ama Cıkmadı.allah Rızası İçin Bize Dua Edin.
Gökhan . 21.02.2014
CEVAP YAZ
İçimde Bir Sıkıntı Vardı Hiç Bir Şey Yapasım Yoktu Ama Maşalla..
Yunus Emre . 18.02.2014
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Dün Mesaj Atmıştım Bebeğim Her Gece En Az 7 Veya 8 Kere Uyanır Di. Allahım Dün Gece Sadece 1 Kere Uyandi Oda Sabah Namazına Doğru. Tekrar Söylüyorum Bebeği Olan Anneler Lütfen Günde 1 Kerede Olsa Bebeklerimize Nazar Ayetini Okuyalım. Allahım Tüm Bebeklerimizi Nazarlardan Korusun.
Gamze Hanım . 10.02.2014
CEVAP YAZ
8 Aylik Bebeğim Var Şu An Ayaklarım Da Saklıyorum Yukarıdaki Nazar Sürelerini Okumamla Uyuması Bir Oldu Maşallah Lütfen Özellikle Küçük Bebekleri Olan Anneler Her Gün Bir Kere Okusaniz Bile Yeter. Allah Bebeklerimize Hayırlı Uyku Versin İnşallah
Gamze Hanım . 09.02.2014
CEVAP YAZ
İgrenc Birsey Ama Deniyicegim
Sude . 06.02.2014
CEVAP YAZ
Nazar Duası Fazileti alem Suresi Son İki Ayeti: Hakkımızda ve İn Yekadulleziyne Keferu Leyuzlikuneke İletişim Yekulune Ve Semiuzzikre Lemma Biebsarihim İnnehu Lemecnunun. Ve Ma Huve İlla Zikrun Lilalemiyne. kalem Suresi Son İki Ayeti Meali: şüphesiz İnkar Edenler Zikri (Kur-anı) Duydukları Zaman Neredeyse Seni Gözleriyle Devirecekler. (Senin İçin,) Hiç Şüphe Yok O Bir Delidir Diyorlar. Halbuki O (Kuran), Âlemler İçin Ancak Bir Öğüttür. bu Ayetler, Peygamber Efendimizin, Nazara Uğratılarak Çatlatmak Ve Göz Değdirmek Maksadıyla Ve Bununla Birlikte, Peygamberimizi Ortadan Kaldırmak Amacıyla Kafirlerin Hain Gözleriyle, Resûlullaha Baktıklarını Bildirmek İçin İndirilmiştir. nazar Duası Olarak, Kalem Suresi Son İki Ayeti Olan, 51. Ve 52. Ayetlerinin Okunması Tavsiye Edilmiştir. Bazı İslam Alimleri, Başta Hasan Basri Hazretleri Ve Ulema-i İslam Nazara Karşı, Bu İki Ayetin Okunmasının Faydalı Olduğunu Söylemişlerdir.
Serkan Yal . 02.02.2014
CEVAP YAZ
Güzel Birsite
Musa . 28.01.2014
CEVAP YAZ
Siteniz Çok Güzel Paylaşımlarınız İçin Teşekürler
Yusuf . 27.01.2014
CEVAP YAZ
Nazar Duasını Okuyun
Esra . 22.01.2014
CEVAP YAZ
Allah Hepimize Böyle İyilikler Versin
Şahin Akpulat . 21.01.2014
CEVAP YAZ
Nazar, Göz Değmesi Haktır. Resüllullah (S.a.v): kaderi Geçecek Bir Şey Olsaydı, Onu Nazar Geçerdi. Çünkü Nazar İnsanı Kabre, Deveyi Tencereye Sokar. Buyurdu. bir Kimse Bir Şey Gördüğünde Beğenir Ve Onanazarı Değmesinden Korkarsa, Sünnet Olan: maşallahü La Havle Vela Kuvvete İlla Billah Demesi Ve Hayır Bereket Temenni Ederek: barekallahü Fike Ve Aleyke Demesidir. size Bunları Takvim Yaprağından Yazdım. Site İçin Allah Razı Olsun. Allaha Emanet Olun :)
Nazar Haktır . 12.01.2014
CEVAP YAZ
Bebegi Olan Herkeze Benim 4 Aylik Bebegim Var Devamli Agladigi Zaman Kumdak Yapıyorum Ve Felak Duasini Okuyorum Cok Guzel Uyuyor Butun Anneler Kumdak Yapin Oyle Okuyun.
Toprak . 02.01.2014
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Allah Yardıcımız Olsun İnşallah
Mehmet Nuri Çakın . 18.12.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun
Ramazan Asıl . 04.12.2013
CEVAP YAZ
Çok Teşekkür Ederim Allah Razı Olsun
Enes Ermiş . 24.11.2013
CEVAP YAZ
Tututu Alah Nazarlardan Korusun Hepimizi
Berna . 11.11.2013
CEVAP YAZ
Çok Teşekkürler Yayınladığınız İçin Sağolun Hakkatten Hazirandan Beri Başıma Gelmeyen Kalmadı, Başıma Gaz Fişeği Mi Gelmedi, Sokakta Çetelerden Dayak Mı Yemedim İşten Mi Kovulmadım Her Şey Üstüste Geldi. Allahın İzniyle Bu Duaları Okuyup Dertlerimden Kurtulacağım. Allah Her Şeyi Görür Mazlumun Duasını Geri Çevirmez, Kötü Bahttan Korur. Allah Hepinizin Derdine Çare Versin.
Yekta Toptan . 13.10.2013
CEVAP YAZ
3 4 Aydır Basıma Gelmeyen Kalmadı Çok Nazara Geldigimi Düşüüyoru Gözede Dün Kafama Tas İle Vurdular 2 Ay Önce Üstüme Saldırdılar Dudak Ve Kasımdan Dükiş Yedim Üst Üste Cok Olaylar Geldi Basıma Merdivenden Düşmeler Falan
Ahmetefe . 29.09.2013
CEVAP YAZ
Arkadaş Lar Ben Nezar Olum Tam 4 Aydır İş Bulmadım Şim Di Allaha Zığiın Dım Ve İşaha İşle Kidik Ce İyiye Kiti Cek
Emrah . 08.09.2013
CEVAP YAZ
Ben Ancak Mealini Okuyorum
Zeliha . 08.09.2013
CEVAP YAZ
Allah Nazardan Saklasın
Nurettşn Fural . 05.09.2013
CEVAP YAZ
Biri Bana Nazar Duası Okusunn :(
Nazan . 05.09.2013
CEVAP YAZ
Oğlumu Kim Görse İyi Niyetli Bile Olsa Çok Nazar Değiyor Çok Kötü Oluyor Çocuğum Herkesin Okumasıda İyi Gelmiyor Bugüne Kadar İki Kişinin Okuması İyi Geldi Ne Yapmam Lazım Ve Allah Rızası İçin Bu Yazıyı Okuyan Herkes Oğlum İçin Gerçekten İçinden Gelerek Okurmu ?
Hamide . 19.08.2013
CEVAP YAZ
Bnm Çok Yakın Bir Arkadasım Var Kendmi Çok Kötü Hissettiğimde Hemen Onu Bulup Kendmi Ona Okutturuyorum Sonra Zaten Hemen İyileşiyorum Allah Razı Olsun Ondan Cnm Bnm O Da Bıktı Ya Çünkü Her Aksam Eve Geldiğimde Üzerimde Bir Ağırlık Oluyo Ve Sürekli Esniyorum Arkadaslar Ordan Anlayabilirsiniz Size Nazar Deydiğni
Melisa . 19.08.2013
CEVAP YAZ
Geçen Hafta Ailece(annem,kardeşim Eniştem Yeğenlerim Benim Eşim Çocuklar Baya Kalabalık Pikniğe Gittik.2 Araba Arka Arkaya) Apartmandaki Bir Kadının Bakışını Hiç Unutmuyorum.o Gün Den 1 Gün Sonra Annem Çok Kötü Düşerek Ayağını Kırdı.ben Ablamla Eşimde Eniştemle Çok Fena Tartışdık Küsdük.sizce Bunların Hepsi Olacağı Vardıda Oldumu.o Günden Sonra Hiçbirşey Yolunda Gitmedi.gitmez Olaydık.bütün Aile Birbirimize Girdik.allahım Nazar Edeni Sana Havale Ediyorum
Esra . 19.08.2013
CEVAP YAZ
Merhaba, bu Sayfayı İnternette Arama Yaparken Buldum. Dün Buradaki Önerilere Göre Dua Ettim Ve Çok Şükür İyi Hissettim Kendimi. Emek Verip Hazırladığınız İçin Sağ Olun Var Olun. Çok Teşekkürler. saygılar.
Fatma . 15.08.2013
CEVAP YAZ
Kötü Gözlerden Yaradan Muhafaza Buyursun Amin
Abdullah . 23.07.2013
CEVAP YAZ
Uzakta Olan Birine Nazar Duası Okunur Mu? Okusam Faydası Dokunur Mu?
Duygu . 22.07.2013
CEVAP YAZ
Allah her zaman bilir Yapacağını
Buse . 19.07.2013
CEVAP YAZ
Allahım Sen Önce Bizi Şeytanin Şerrinden.kötü İnsanlardan.ve Kem Gözlerden Bizi Koru Her Şeyin Başı Dua Etmek Kuran Okumak Bunu Yaptkmı Allahın Izniyle Hicbişey Olmaz.
Ceylanbirgül . 17.07.2013
CEVAP YAZ
Cok Guzel Allah Herkezin Duasini Kabul Etsin Amin
Feyza . 15.07.2013
CEVAP YAZ
Allah.bütün.müslümanları.nazardan.korusun.amin
Muhammerkartaloğlu . 12.07.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkezi Nazardan Korusun Amin
Nisanur . 10.07.2013
CEVAP YAZ
Bna Da Cok Nazar Degior Malesef Ama Dualar Sayesnde Ayaktayım Arkadaslar We Nazara Da Gercekten İnanıyorum Kimileri İnanmıyorda
Medine . 10.07.2013
CEVAP YAZ
Şu Duaların Tümünün Arapçasını Vermeniz Mümkün Mü Acaba??
Zehra . 10.07.2013
CEVAP YAZ
Benim Aileme Nazar Dokunmuş Ne Yapabilirim
Nejdet . 08.07.2013
CEVAP YAZ
Rabbim Kötü Gözlerden Fesat Düşüncelerden Herkesi Sakınsın
Deniz . 05.07.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkezi Nazardan Korusun
Kadir . 05.07.2013
CEVAP YAZ
Muhakaki Dua Müminin Silahıdır Allah Razı Olsun Cenabı Hak Duaları Kabul Eyler İnşallah
Halil . 01.07.2013
CEVAP YAZ
Nazar Duası Olmasaydı Herkes Bizi Nazarlardi
İlknur . 30.06.2013
CEVAP YAZ
Ben Cok Nazara Geliyorum İnsallah Allahim Dualarimla Beni Korur...
Mehmet Ekiz . 30.06.2013
CEVAP YAZ
Birgün Disarda Oturuyordum Bır Yaşlı Adam Yanıma Gelip Kızım Sen Ve Aılen,evın,malın Üzerinde Nazar Var Gıdın Buralardan Dedı Çok Sasırmıstım Neyse Sonra Birden Kayboldu Hemen Komsulara Sordum Ama Gören Olmamıs Sonra Gercekten Nazar Deydı İnşallah Hiç Kımseye Nazar Deymez Amın
Kübra . 30.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Emegi Geçenlerden
Kamil Koç . 30.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkeze Yardım Etsin Bizi Şeytandan Korusun Amin
Ayşe . 28.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Sizlerden..
Cansu . 28.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkezi Şeytanın Şerrinden Korusun Amin ...
Gülbahar . 27.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Bütün Müslümanları Nazardan Korusun Amin.
Gül . 26.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Emegi Geçen Hdrkesten Razi Olsun
Maide Nur . 26.06.2013
CEVAP YAZ
Bence De Süperr Çok Beğendim Bunu
Sümeyye Demir . 26.06.2013
CEVAP YAZ
Rabbim Her Türlü Nazardan Korusun Bizleri...
Evin . 21.06.2013
CEVAP YAZ
Yorum Silindieditör Mesajı : Yorumunuz Silindi, Çünkü Gerçekten Saçmalamışsınız
Orhan . 20.06.2013
CEVAP YAZ
Çok Güzel Anlatıyor Bunu Yapan Allah Razı Olsun
Pınar Nur . 19.06.2013
CEVAP YAZ
Diyor Ki Allah Bizi Seytanin Sehlinden Korusun Amin
Kibariye . 12.06.2013
CEVAP YAZ
Bu Siteyei Yapanın Elleri Dert Görmesin. Rabbim İnşallah Herkesin Dualarını Kabul Eder. Amin
Vahide . 11.06.2013
CEVAP YAZ
Nazar Ölene Kadar Bizi Bırakmaz.
Bylion . 09.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Kardeşler. nazar Nasıl Anlaşılır Ve Birileri Tarafından Yapıldıysa,kimin Yaptığı Çıkarmı? selamlar
Liamsi Kaptan . 04.06.2013
CEVAP YAZ
Allah Çalışanı Sever Allah Çalışkanı Sever
Özcan . 02.06.2013
CEVAP YAZ
Nazar Cıksın Dıye Bıseyler Kırmak Dogru Mu Sızceeditör Mesajı : Değil "Sadece Mal İsrafı O" Ayrıca Haramdır
Merve . 02.06.2013
CEVAP YAZ
Allahın Selamı Herkesin Özerine Olsun Mrhb Rabia Sen Evimde Kırılmayan Eşya Kalmadı Diyorsun Arabamı Çarptım Diyorsun Sen Şu An Kalbinin Temizliğini Kuruyorsun Bırak Ne Kırılıyorsa Kırılsın Sakın Şeytana Uyup İsyan Etme Yoksa Okuduğun Dualar Anlamsızdır şeytan Allaha Diyorki Sana İnanan Kullarına Müsibet Verirsen İsyan Eder Ve Günahkar Olurlar Allata Derki Bana İnananlar Müsibetlerede Şükrederler Allah Bütün Müslümanları Ve Ehli İmanları Şeytanın Gazabında Ve Kütülerin Şerrinden Kurusun Amin
Bedirhan Dalmaz . 29.05.2013
CEVAP YAZ
Aallaahh Razı Olsun
Sedat . 28.05.2013
CEVAP YAZ
Rabbim Büyü Yapanlardan Korusun
Cebrail . 27.05.2013
CEVAP YAZ
Gerçekten Çok Teşekkürler İnş Şifa Olur.hepsini De Yazmışsınız Allah Razı Olsun...
Recep . 25.05.2013
CEVAP YAZ
Allah In Selamı Üzerlerimizde Olsun Kardeşlerim Kardeşlerim Elinizden Geldigi Kadar Felak Ve Nas Süresini Okuyun Ve Selavat Getirin Resulumuze Nazar Degiyorsa Bize Degmesi Cok Normal Bilerek Nazar Eden İnsanları Allaha Havale Edin En İyisini Rabbım Teala Bilir Allahım Bütün Müslümaan Kardeşlerimi Korusun Rabia Kardeşim Eger Evinde Ekmek Kırıntıları Varsa Onlardanda Korkuturlar Dikkat Et Selamun Alleykum
Ali Aksay . 22.05.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkezin Yardımcısı Olsun Amin
Turgay Çekim . 21.05.2013
CEVAP YAZ
İnşallah Herkese Yararı Olsun İnşallah
Kübra . 17.05.2013
CEVAP YAZ
Allah Bizleri Kötü Gözden Korusun..
Esra . 16.05.2013
CEVAP YAZ
Allahin Selami Uzerinize Olsun. Admin Bnm Evimde 3gundur Kirilmayan Esyam.kalmadi Desem Yeridir Bardakalr Bahaaratliklar En Sonun Da Arabamin Tamponunu Carptim Surekli Fatiha Ayetel Kursi Felak Nas Sureleri Ve Arapca Harfleri Her Gun 7 Defa Okuyorum Ama Hala Bir Duzelme Olmuyo Ve Surekli Ruyamda Korkutuyorlar Sizce Bu Neden Olabilir. Bana Bu Konuda Yardimci Olursaniz Sevinirim . Simdiden Allah Razi Olsun
Rabia . 15.05.2013
CEVAP YAZ
Ailemde Nazar Olduğunu Düşüyorum Bu Nusubetten Nası Kurtulurum Veya Kimler Yapmış Olabilir Büyük Oğlum Gözünden Kaza Yaptı Ortanca Oğlum Elinden Kaza Yaptı Küçük Oğlumda Geceleri Hiç Oyumuyo
Sami Nazlı . 15.05.2013
CEVAP YAZ
Allah Tüm Müslüman Alemini Her Türlü Musubetten Korusun Amin.
İsmail . 14.05.2013
CEVAP YAZ
Allah Cumlemizi Herturlu Nazardan Korusun
Cengiz . 11.05.2013
CEVAP YAZ
Namaz Duasını Göster.
Özlem Demir . 07.05.2013
CEVAP YAZ
Gözü Deyenlerin Gözü Çıksın.arkadaslar Nazar,haktır.lütfen Gördüğünüz Her Güzelliğe: Maşa Allah Diyin.unutmayın Nzazar Dağı Bile Eritrmiş.
Nazlı . 28.04.2013
CEVAP YAZ
Tüm Darda Zorda Hastaolan Mümin Ardeşlerim İçin Sizde Lütfen Okuyun Ve Rahatlayın.. Bismillahirrahmanirrahim Ve La Havle Ve La Guvvete İlla Billahil Aliyyil Azim Ya Hayyü Ya Gayyüümü Ya Haliimü Ya Gadiim Ya Daim Ya Ferde Ya Vitra Ya Ehade Ya Samed Amin
Murat . 28.04.2013
CEVAP YAZ
Valla Ben Anlatılmaz Derecesıyle Nazar Icındeyım 365 Gun 24 Saat.gece Uyku Hariç:(yanı Her Nefesımde..okuyorum Da O An Rahatlıyorum Sonra Gıne Ayne..aglıyorum Saldırgan Gıbı Oluyorum Nefret Gırıyor İçıme Insanlara Karsı.iş Guc Brakıyorum Yataktan Kalkamıyorum.heves Canlılık Tamamen Gıdıyor..neyapabılırım.acaba..bundan Kurtulmak Zaten Yok Olduyunu Bılıyorum Yasadyım Surece.yıldızım Cok Duşuk Kalbım Cok Temız Oldu Icın Cekım Gucu Fazdasıyla Etkılıyor.ama Asıl Gercek Susanna.cok Neşelı Pozıtıf Cana Yakın Bırıyımdır..bılmıyorum Cok Özel Seylerde Yasıyorum Anlatılmaz Yasanır Derler Ya O İşte..nazara Inanma Dıyorllar.ınandıyın Surece Dha Fazda Etkılır.ama Nasıl Inanmayım Kı.eger Ateş Dustu Yere Yakar.ve Ben Bunu Emınım Yuzde Besyuz Nazar Dogrudur.kotu Kem Gozler Cok Fazdasıyla Var..allah Herkeze Gonlune Gore Versın Nedıyım.cekecez Olene Kadar.çare Yok.ben Yabancıyım Ama Turkcem Gayet Guzel 15 Yıl Turkyedeyım Burası Benım Memlekettım Oldu Coktan.dın Ayrıntım Yok.asla..nazar İçın Ozel Bısey Varsa Bılmedıyım Bunuda Dınerım Sızlerden.beyaz Tennı Mavı Gozlu Bırıyım.bıze Dha Cok Cekıyor Sanırım.kurşu Iyı Gelıyor Bana Sadece Ama Oda Bır Ikı Gun Sadece..gıne Ayne Oluyorum.neyse Cok Uzun Oldu Bagışlayın Ama Derdlestım Sızınle İçımden Geldı Tşkler Okuduyunuz İçın.saygılar..antalyadan.
Susanna Grigoryan . 25.04.2013
CEVAP YAZ
Ergenlik Döneminde Olan Tüm Ümmeti Muhammedin Çocuklarına Hepimiz Dua Edelim Allah Hepimizin Yardımcısı Olsun
Melih . 24.04.2013
CEVAP YAZ
Benim İçin Dua Edermisiniz .lğtfen
Murat . 23.04.2013
CEVAP YAZ
Nazar İnsanı Mezara Götürür
Fatma . 23.04.2013
CEVAP YAZ
Sebepsiz Bir Hastaliga Yakalandim 7gündür Ateşin İnmiyor Allah Rizasi İçin Dua Edin Bana
Cihan . 22.04.2013
CEVAP YAZ
Arkadaşlar Neye Niyetlensek Eşimle Birlikte Olmuyo Herkes Nasibiniz Bağlı Diyolar.ne Yapmam Gerekiyo Bilmiyorum.sanırım Dualarınıza İhtiyacım Var.şimdiden Allah Razı Olsun Hepinizden
Elif . 22.04.2013
CEVAP YAZ
Kendi Kendine Nazar Duası Okunur Mu ???
Ferhat . 19.04.2013
CEVAP YAZ
Oglum Karaciger Hastası Ve 3 Yaşında 4 Ay Once Nakil Oldu Ama Kendine Gelemedi Daha Ne Olur Allah Muhammed S.a.v . Aşkına Dua Edin Allah Rızası İçin
Şafii . 18.04.2013
CEVAP YAZ
Slm Kardesler Bende De 4 Gündür İcimde Korku Var Birtürlü Atamadim Agzim Acilip Kapaniyor Diyorlar Ki Nazar Degmis Bana Arkadaslar Ne Olur Benim İcin Bolbol Dua Edin Bende Sizler İcin Dua Okuyacam Ne Olur Bana Akil Verin Ne Yapiyim İcim Darlaniyor Ne Olur Yardiminizi Bekliyorum
Ibrahim . 18.04.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Tüm Müslümanlara İman Güzelli Versın Rabbımız Amin
Nurgül . 18.04.2013
CEVAP YAZ
Dualarınıza İhtiyarcım Var Teşekkürler
Meryem Oğlu Mustafa . 17.04.2013
CEVAP YAZ
Nişanlımla Nişanlandığım Günden Beri Üzerimizde Bir Sürü Bela Var Bugün Bile Nişanlımın Parmakları Kanıyordu Sanırım Çok Göz Var Üstümüzde Dua Edin Lütfen
Eylül . 16.04.2013
CEVAP YAZ
Eşim Kalp Hastası Kızımda Rahatsız Dualarınızı Bekliyorum Allah Cümlemize Acil Şifalar Versin Amin
Leyla . 15.04.2013
CEVAP YAZ
Editör Ekibi Google Adsde Tanrı İle Başlayan Bir Cümle Var Sanırım Ondan Bahsedilmiş. Sizin Bir Hatanız Veya Düzeltmeniz Gereken Biryer Yok. Milletçe Hemen Yakarız Gemileri Sağına Soluna Bakmadan. Allahım Herkesin Duasını Kabul Eylesin..editör Mesajı : Teşekkürler Zeynep Hanım Kısa Sürede Reklam Yasakalanacaktır İlginize Teşekkürler
Zeyneb . 14.04.2013
CEVAP YAZ
********** Admin Hemen Bu Dualrın Üzerindeki Kopyalayıp Yapıştırdığım Reklamda Geçiyor..editör Mesajı : Ramazan Bey İlginiz İçin Teşekkürler Kısa Sürede Reklam Engellenecektir Taktir Edersinizki Bizim Elimizde Ki Birşey Değil Ama Biz Googleye İlettik Kısa Sürede Kaldırılacaktır Tekrardan Teşekkürler
Ramazan . 14.04.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkese Sağlık Mutluluk Huzur Bol Kazanc Şifa Bekleyenlere Acil Yardım Etsin Dualarımız Kabul Olsun Aminn...
Berna . 07.04.2013
CEVAP YAZ
Bebeğimiz Çok Hasta Dualarınıza İhtiyacımız Var Okuyanlardan Allah Rası Olsun.
Melek . 06.04.2013
CEVAP YAZ
Allah Hekezi Korusun Dertlilere Deva Hastalara Şifa Versin İnşallah Nazarlardan Kem Gözlerden Korusun İnşallah Amin
Şükrü . 04.04.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkeze Şifa Versin Dua İsteyenlerede Duamız Sizinle
Umay . 03.04.2013
CEVAP YAZ
Rengine Katılıyorum Neden Tanrı Yazıyor Baslıkta ?editör Mesajı : Arkadaşlar Tanrı Yazan Metini Bildirirseniz Problemi Çözeceğiz
Günes . 03.04.2013
CEVAP YAZ
Başlık Çok Çirkin Allah In 99 İsmi Var Ken Neden Tanrı.? Üstadın Dediği Gibi Bütün Tanrıların Allah Belasını Versin..editör Mesajı : Yorumunuzu Dikkate Alarak Siteyi İnceledik Ama Dediğiniz Şekilde Tanrı Kelimesinin Geçtiği Bir Metin Bulamadık Eyer Metni Bildirirseniz Bizde Problemi Çözeriz İlginiz İçin Teşekkürler
Rengi . 01.04.2013
CEVAP YAZ
Hasta Olan Oğlum Icın Duaya İhtiyacımiz Var
Zeynep . 01.04.2013
CEVAP YAZ
Hasta Olan Babam Ve Hasta Olan Eşim İçin Duaya İhtiyacımız Var.. Gönlü Güzel Tüm İnsanların Dualarını Bekliyoruz.. Allah Hepinizin,herkesin Gönlüne Göre Versin.. Sağlıklı Güzel Bir Ömür Diliyorum Herkese..
Sabiha . 30.03.2013
CEVAP YAZ
6 Aylıkken Doğan Ve 87 Gün Küvezde Kalarak Yaşama Tutunan, 2 Gün Önce Evimize Getirdiğimiz Oğlumuz İçin Dua Ederseniz Çok Sevinirim. Dua Eden Herkesten Allah Razı Olsun...editör Mesajı : Allah’ım, Bu Yavruyu İslâm Fidanlığında Biten Güzel Bir Fidan Olarak Büyüt, İslâmî Hayatta Ebedî Ve Sabit Kıl Amin
Ali . 29.03.2013
CEVAP YAZ
Şüpesizki Allah Büyüktür.allahım Sana Şükürler Olsun.sana Sığınırız Cumleten Herkesi Koru.amin.
Selime . 29.03.2013
CEVAP YAZ
Allahım Tüm İyi İnsanları Nazardan,kazadan,şerden Korusuneditör Mesajı : Amin, Ecmain
Yusuf Can Billor . 29.03.2013
CEVAP YAZ
Esma Hanım Ağlayan Çocuğunuz İçin Uyuma Vaktinde Beled Suresini Okuyunuz.şifa Bulacağınız Umulur Allah(cc) In İzniyle.
Halis Mutlu . 28.03.2013
CEVAP YAZ
Allahın Selamı Ve Bereketi Üzerinize Olsun...
Deniz . 26.03.2013
CEVAP YAZ
Çok İşime Yaradı Teşekkür Ederim Allah Kimseye Kaza Bela Vermesin...
Güneş . 26.03.2013
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Allah Tüm Müslüman Din Kardeşlerimizi Tüm Kötülüklerden Korusun ...
Tatar . 23.03.2013
CEVAP YAZ
Rahman Ve Rahım Olanın Adı Ile Ya Rabb Sen Bızı Ve Senı Seven Kullarıı Her Turlu Kaza Ve Belalardan Bılakıs Evlatlarımı Kotu Insanlardan Ve Nazarlardan Koruu amiinneditör Mesajı : Ecmain
Eser . 22.03.2013
CEVAP YAZ
Olumu Dusunelim Gunah İslemiyelim Allah Razi Olsun
Hakan . 18.03.2013
CEVAP YAZ
İşime Çok Yaradı Allah Razı Olsun
Reşide . 17.03.2013
CEVAP YAZ
Allah Epimizi Nazardan Korusun (Amin)
Selçuk . 17.03.2013
CEVAP YAZ
Dualarımızı Dilimizden Eksik Etmiyelim
Kadriye Diyor Ki . 17.03.2013
CEVAP YAZ
Alhım Bütün Bebeklere Şifa İle Hyerkesi Kötüerden Koru Amin
Kadir . 16.03.2013
CEVAP YAZ
Maşallah La Havle Vela Kuvvete İlla Allahım Hepinizi Nazardan Kötülüklerden Yoksunluktan Korusun
Engin . 13.03.2013
CEVAP YAZ
Herşeyi Çabuk Azberliyordum
Meryem . 12.03.2013
CEVAP YAZ
Maşallah 1 Günlük Oğlum İçin
Bülent . 11.03.2013
CEVAP YAZ
Ekleyenden Allah Razı Olsun Hakkınızı Helal Edin
İsmet Şahbaz . 09.03.2013
CEVAP YAZ
Felak Ve Nas Sürelerini Okumak Bana Çok İyi Geliyor...
Perihan Yavuz . 06.03.2013
CEVAP YAZ
Bütün Kötülüklerden Allaha Sığınırım.
Tansel . 03.03.2013
CEVAP YAZ
Kizima Cok Nazar Degiyo Ne Yapacagimi Sairdim Surekli Nas Felak Ayetel Kursi Okuyorum Ama Banamisin Demiyo
Elif Nur . 01.03.2013
CEVAP YAZ
Allah Herkesi Nazardan Korusun
Sevda . 28.02.2013
CEVAP YAZ
Yakışıklıyım Diye Çok Nazar Değiyor Allah Nazarladan Korusun Yoksa Başım Hiç Kaklmıyor
Hüseyin . 26.02.2013
CEVAP YAZ
Yüce Rabbim En Doğrusunu Bilir
Aysun . 26.02.2013
CEVAP YAZ
Allah Kazadan Beladan Korusun İnşallah
Yağmur . 23.02.2013 14:24:04
CEVAP YAZ
Allah Hepimizi Kazadan Beladan Nazardan Şeytanın Kötülüklerinden Ve Türlü Şerden Korusun Sana Sığınırız Yüce Rabbim...editör Mesajı : Amin Ecmain
Şafak . 23.02.2013
CEVAP YAZ
Bana Çok Nazar Değer Nazar Değer Eğer Okumazsam Başımı Kaldıramıyorum. Yüce Rabbim Nazarlardan Kazalardan Koru
Öznur . 22.02.2013 10:29:00
CEVAP YAZ
Bizi Yaradan Ne Güzeldirki Bizi Yarattığı Gibi Bizi Himayesinede Alsın İnşallah Kötülükten Korusun Az Bulduğum İmanımı Arttırsın Diye Bana Dua Edermisiniz Arkadaşlar
Songül . 21.02.2013 01:10:29
CEVAP YAZ
Allah Hepimizi Nazardan Belada Korusun...
Hüsamettin Karaman . 20.02.2013 22:29:14
CEVAP YAZ
Allah Korusun Nazardan İnşallah
Nergiz . 20.02.2013 19:35:14
CEVAP YAZ
Ben Nereye Gitsem Üzerimde Geldiyim Zaman Cok Ağırlık .çöküyo Namaz Kılıp Dualar Okuyorum Ancak Geclyo Neden Böyle Olyo Anlamıyorum Allah Herkezl Nazardan Korusun Amin
Fatma . 19.02.2013 22:40:40
CEVAP YAZ
Allahım Sen Bizi Nazarlardan Koru
İhsan . 18.02.2013 20:36:31
CEVAP YAZ
Deveyi Kazana Koyan Nazar Bir Kadın Kızımın Evindeki Eşyaları Gördü Kızımın Eşyalarının Çoğu Kırıldı
Rabia . 17.02.2013 18:49:01
CEVAP YAZ
Insallah Kimin İcinde Ne Guzellik Varsa Kabul Olsun
Engin . 17.02.2013 17:06:31
CEVAP YAZ
Hamdolsunki Böyle Şeyleri Biliyoruz Ve Okuyoruz Çok Şükürki Müslümanız
Derviş İbrahim . 14.02.2013 09:39:13
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Cümlemizi Rabbim Nazardan Kazadan Beladan Korusun
İbrahim Kaya . 14.02.2013 02:03:39
CEVAP YAZ
Bana Nazar Deydi Ama Gecti
Süümeyra Cıyrak . 13.02.2013 20:30:12
CEVAP YAZ
Allah Her Dayim Yanımızda Olsun Amin
Avcı Diyor Ki . 13.02.2013 09:15:54
CEVAP YAZ
Allah Dostlardından Razı Olsun İnsallah Allah Bizide Cennetinde Bulşmayı Nasip Eder Rabbim
Ayşegül . 12.02.2013 14:10:07
CEVAP YAZ
Cok Tesekkur Ederım Sımdı Gece Yatarken Okudum Allah Bızı Korusun.
Ozancan Ongel . 11.02.2013 22:23:59
CEVAP YAZ
Arkadaslar Bugünlerde Hayatimdaki Hersey Ters Gidiyor Bu Dualardan Başka Da Bildiginiz Dualar Var Mı
Hande . 11.02.2013 21:57:41
CEVAP YAZ
Allah Hepimizi Kem Gözlrdn Korusn. Kem Gözlüleri Allah Bildiği Gibi Yapsn.bikere İnsan Başına Gelmesini İstemediği Şeyleri Karşisindakine Nasıl İsteyebiliyo Aklım Almıyor Ya.ne Mahluklar Var...
Meryem . 11.02.2013 11:06:03
CEVAP YAZ
Çok Güzel Bir Site Çok Faydalı Geldi
Müge . 10.02.2013 21:47:14
CEVAP YAZ
Allah Herkesi Nazardan Korusun (Amin)
Yusuf . 10.02.2013 03:16:42
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun Rabbim Herkezi Korusun
Arife . 08.02.2013
CEVAP YAZ
Nazar Gerçekten Var Olan Ve Çok Önemli Bir Şey Ancak Çoğunun Bildiği Üzere Nazar Boncuğu Denen Şey Yanlıştır Korumaz. Nazardan Ancak Bu Dualar Bizleri Korur. Bu Duayı Paylaştığınız İçin Teşekkürler.
Biri . 06.02.2013 16:28:49
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsunn Okurum
Cennet . 05.02.2013 22:39:48
CEVAP YAZ
Teşkrler Allah Razı Olsun
Efsa . 04.02.2013 14:13:44
CEVAP YAZ
Allah Razı Olsun..
Yasemin . 29.01.2013
CEVAP YAZ
Maşşallah Ne Güzel Ne İyi Dua İmiş ...
Esma . 28.01.2013
CEVAP YAZ
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyku probl...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya hamdele, besmele ve sa...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti almak gerekir.(Gusül a...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın onları koruyacağına güvener...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, dinen hoş karşılanmay...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun niyet dışın...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vardır.Dilek v...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kişiyi kötülüklere karş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, Allah'a olan ibadetin...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir kolaylığı vardır di...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın izniyle tez elden malı...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereketli bir ya...
Uyku Duası
Uyku Duası
Uyku duası, uykusuzluk problemi çekenler için okuması önerilen dualardır. Bazen aşırı sıkıntı, stres gibi nedenlerden uyku problemleri yaşanabilir. Yada kişilerde uyku uyuyamama gibi rahatsızlıkların bulunması tedavi bile gerektirmektedir. Uyk...
Şahmeran Duası
Şahmeran Duası
Şahmeran duası, Allah nazarında makbul olan dualardan biridir. İçerisinde Allah'ın isimleri olduğundan her türlü dilek için okunabilir. Bu duanın etkisi de çabuk olacaktır. Duanın abdestli olarak okunması gerekir. Duayı okumaya ha...
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası
İstiğfar Duası, önceden işlenmiş tüm günahlardan dolayı pişmanlık duyulduğunu ifade etmek ve tekrar aynı günahları işlemeyeceğine dair Cenab-ı Allah’a söz vermek amacı ile okunan bir duadır. Duayı okumadan önce gusül abdesti al...
Korku Duası
Korku Duası
Korku duası, insanlar korkularından ve belalardan korunmak için yine Allah'a sığınmalıdır. Okuyacakları dualar sayesinde kalplerinde olan tüm korkular gidecek, huzurlu bir yaşam süreceklerdir. Bu duaları inanarak, Allah'ın ...
Tövbe Duası
Tövbe Duası
Tövbe duası, kişinin yaptığı bütün günahkar davranışlardan pişmanlık duyduğunu ifade eden, bundan sonraki yaşamında günah ve kusurlu hareketlerden uzak duracağı hakkında Allah'a söz vermesidir. Allah'ın ve Resulünün yasakladığı, d...
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Oruca nasıl niyet edilir? Tüm ibadetlerde olduğu gibi ibadetin temel şartı niyet etmektir. Oruç çeşitlerinden hangi oruç tutulursa tutulsun niyet edilmesi gerekir. Niyet etmeden gün içerisinde hiçbir şey yenmemesi durumunda yanı orucun n...
Hacet Duası
Hacet Duası
Hacet duası, hacet Allah-u Teala’dan yerine getirilmesi istenilen bir dilektir. Çok olması istenilen bir dileğin Allah’a gönülden dua edilerek duanın gerçekleşmesini beklemektir. Dileklerin gerçekleşmesi için okunabilecek birçok dua vard...
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kötülüklerden korunma duası, dualar Müslümanlar için koruyucu bir silahtır. Her türlü kötülüklere karşı okunabilecek birçok dua vardır. Bu dualar okunması gerektiği gibi kuralına uygun bir şekilde okunursa Allah-u Teala okuyan kiş...
Kazanç Duası
Kazanç Duası
Kazanç duası, kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan, çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler, A...
Sıkıntı Duası
Sıkıntı Duası
Sıkıntı duası, sıkıntı kişiyi psikolojik olarak rahatsız eden bir sorundur. Sıkıntıdan kurtulabilmek için Allah-u Teala nedenlere yapışılması gerektiğini bazı hadis-i Şerifler ile açıklamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de her zorluğun bir...
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir Malın Satılması İçin Dua
Bir malın satılması için dua, elinizde olan ev, araba, arsa gibi değerli bir malınızı satışa çıkardınız, fakat değerine bir alıcı çıkmıyorsa dualardan yatdım alarak, malınızın tez elden satışına yardımcı olabilirsiniz. Allah'ın iz...
Rızık Duası
Rızık Duası
Rızık duası, bereketli rızık isteyenler, rızkının artmasını isteyen kişiler tarafından her zaman okunmalıdır. Dinimizde her türlü sıkıntımızı giderecek dua bulunmaktadır. Duanın faydasını Allah’ın izniyle her zaman görebilirsiniz. Bereke...
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve kısmetin açılması için günlük düzenli okunması gereken pek çok dualar vardır. Rabbimiz s...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullarını sever. Anne ve babalar bir çocuk sahibi olduklarında onunla ilgili gelecek h...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı yoktur. Ancak abdesli okunursa elbette ki daha makbul olur.Şükür...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçimi çok yapmaya başlamışlardır. Rızkın nerede olacağını tayin etmeye çalışmak yanılgı oluşturab...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edilir. Allah katında makbul olan bu dua, her türlü istek için okunabilir. Abdestli o...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman (a.s)'ın veziri gibi ondan istifade etmişlerdir. O'nunla duada bulunanlara anınd...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona önem verdiğiniz sürece büyür, önem vermezseniz küçülür, korkmazsanız kendiliğinde...
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet Duası
Miftahul Cennet duası, en güçlü ve en büyük dilek duasıdır. Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v.) bir gün ashabıyla mescitte bulunurken, Cebrail a.s. yanına gelerek, "Ya Muhammed! Hak Teala sana selam gönderdi. Bu duayı sadece san...

 

Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Oruca Nasıl Niyet Edilir
Hacet Duası
Kötülüklerden Korunma Duası
Kazanç Duası
Sıkıntı Duası
Bir Malın Satılması İçin Dua
Rızık Duası
Şans Duası
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Şükür Duası
İş Bulma Duası
Şahmaran Duası
İsmi Azam Duası
Vesvese Duası
Miftahul Cennet Duası
Kavuşma Duası
Korkan Çocuğa Okunacak Dua
Cünüpken Oruç Tutulurmu
Sabır Duası
Kısmet Duası
Celcelutiye Duası
Yol Duası
Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua
Zenginlik Duası
Uyumayan Bebek İçin Dua
Popüler İçerik
Şans Duası
Şans Duası
Şans Duası, Şansın açılması ve işlerinizin rast gitmesi nedeni ile Rabbimize yönelip el açarak gönülden ve samimi bir şekilde dualar ederiz. Şans ve...
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua
Huysuz Çocuğa Okunacak Dua, En önemli olan ise her durumda Allah'a dua etmek ve sabretmektir. Unutulmamalıdır ki; Yüce Allah duada ısrarcı olan kullar...
Şükür Duası
Şükür Duası
Şükür duası, her sabaha ulaşıldığında bir ve akşam bir defa okunursa o gün ve gece için Allah'a şükretmiş olunur. Şükür duası için abdesli olmak şartı...
İş Bulma Duası
İş Bulma Duası
İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçim...
Şahmaran Duası
Şahmaran Duası
Şahmaran duası, bu dua bütün dualardan daha üstün bir duadır. İçinde Allah'ın isimlerinin toplandığı, duaların şahı denilen bir dua olarak kabul edili...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman ...
Vesvese Duası
Vesvese Duası
Vesvese duası, insanın şüphe, kuruntu ve takıntılar nedeniyle içine düştüğü durumlarda, Allah'a sığınmak için okuması gereken dualardır. Vesvese ona ö...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları Sosyal Medya
Uyku Duası
Şahmeran Duası
İstiğfar Duası
Korku Duası
Tövbe Duası
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Nazar Duası Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik İlkeleri
Güvenlik İlkeleri
Nazar Duası Forumları
Bizimle İletişime Geçin
Site Haritası
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Instagram
Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Eylül - 2018