Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

İslam dininde vaaz ve nasihat çok önemli bir vazifedir ve bir farz-ı kifayedir. Kürsülerde, minberlerde halka karşı öğüt maksadıyla yapılan vaazlar, birer sünnettir ve Peygamberimizin yoludur. Şer'i şerife uygun, ihtiyaç karşılayacak şekilde hikmetli bir tarzda okunan hutbelerden ve yapılan vaazlardan herkes istifade eder. Bunlar birer tezkir, yani vazifeleri hatırlatmadır. Vazifeleri hatırlatmak ise müminler için çok faydalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) vaaz duasını şöyle buyurmuşlardır:

Vaaz Duası Arapça Okunuşu

"Bismillahirrahmanirrahim"

Elhamdulillahi Rabbi'l-âlemin. Ve's-Salâtü ve's-Selâmü alâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Sallu alâ Rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ Tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu alâ şefîi zunûbinâ Muhammed.

Rabbi'şrah lî sadri ve yessirlî emrî vahlul ugdeten min lisânî yefkahu kavlî. Subhânekellâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke ente's-Semîu'l-Alîm. Ve tüb aleyne yâ Mevlânâ inneke ente't-Tevvâbü'r-Rahîm. Vehdinâ ve veffignâ ile'l-hakkı ve ilâ tarîkı'l-müstakîm. Bi bereketi'l-Kur'âni'l-Azîm ve bi hürmeti men erseltehu rahmeten lil âlemin.

Ve galellâhu fî kitâbihî'l-Kerîm. Eûzu billâhi mine'ş-Şeytâni'r-Racîm. Bismillahirrahmanirrahim. "Sadakallahu'l-Azîm."

Ve gale Rasûlullahi (S.A.V) fî hadîsihî'ş-Şerîf; "Sadaka Rasûlullahi fî mâ kâl ev kemâ kâl."

Vaaz Duası Türkçe Anlamı

Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Salat ve selam Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) ve ailesinin, ashabının üzerine olsun. Peygamber Hz. Muhammed'e salat getirin. Kalplerin tabibi Hz. Muhammed'e salat getirin. Günahlarımızın şefaatçisi Hz. Muhammed'e salat getirin.

Ey Rabbim! Göğsümü ferahlat, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözümü anlasınlar. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında bizim ilmimiz yoktur. Şüphesiz Sen, her şeyi en iyi bilen, her işi hikmetli olansın.

Ya Rabbi, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama imkânımız yoktur. Şüphesiz Sen çok cömertsin ve çok ikram sahibisin. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Vaaz Duasının Yeri ve Önemi

"Şüphe yok ki, Allah için, Allah'ın kitabı için, Peygamberi için, Müslümanların imamları için ve hepsi için hayır istemekten ibarettir." (Müslim) buyurulmuştur.

Gerçekten Allah Teâlâ'nın dinine hizmet için çalışmak, başkalarının hidayetine, dini yaşantısına, selamet ve saadetine hizmet için çalışmak ne büyük bir hayırseverliktir, ne yüce bir harekettir! Bunun içindir ki hadis-i şerifte;

"Allah Teâlâ'nın bir kimseyi senin ellerinle, vasıtanla hidayete erdirmesi, senin için güneşin üzerine doğduğu ve battığı şeylerin tamamından daha hayırlıdır." (Hakim, Taberani) buyurulmuştur.

Nasihat gerçekten bir hayır dilemektir ve pek övülmüş bir hizmettir. Fakat sadece reislik sevdasıyla veya bir mala ya da insanların ilgi ve takdirine nail olmak maksadıyla yapılan vaazlar, okunan hutbeler sahipleri için bir vebaldir; güzel niyetle yapılmadığı için Allah Teâlâ katında değeri yoktur.

Allah rızası için yapılıp, bir hayırseverlik eseri olan nasihati kabul etmemek, kendimizden üstün olan kimselerin meşru emirlerine ve tavsiyelerine itaatten kaçınmak ise inatçılık, dik başlılık denilen kötü bir haslettir ki, hasetten, kendini üstün görmekten, nefsin arzu ve isteklerine uymaktan ileri gelir.

Müslümanlıkta iyiliği (maruf) emretmek, kötülükten (münker) menetmek de bir öğütten, bir hayır dilemekten ibaret olup pek mühim bir vazifedir. Müslümanlar bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek suretiyle başka milletlerden ayrılmış ve Kur'an-ı Kerim'de övülmüşlerdir.

Maruf, tabiata uygun, şer'an güzel görülmüş olan şeydir. Münker ise bilakis tabiata aykırı, şer'an çirkin bulunan şeydir. Bu sebeple her Müslüman, kendi dindaşları ve bütün insanlık hakkında hayır ister; maruf ile emretmeyi ve tavsiyede bulunmayı, münkerden menetmeyi dini bir vazife bilir. Ancak bu vazifenin dereceleri vardır. Şöyle ki, bu irşat vazifesi yapıldığında kötü bir durum meydana gelmeyecekse fiilen yapılır. Kötü bir durum olması muhtemel ise söz ile yapılır. Bu da tehlikeli ise yalnız kalben yapılır. Yani iyiliğin yapılması, kötülüğün terk edilmesi için kalben dua edilir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Duası Hacet Namazı Duası Oku

Hacet Duası Hacet Namazı Duası Oku

Güncel

Ferahlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferahlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Borç Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Sütünü Artıran Dualar Nelerdir?

Anne Sütünü Artıran Dualar Nelerdir?

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Nazar Değene Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Amenerresulü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amenerresulü Duası Okunuşu ve Anlamı

Şeytandan Korunma Duası

Şeytandan Korunma Duası

Eski Sevgiliyi Unutma Duası

Eski Sevgiliyi Unutma Duası