Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Korunma duaları, İslam inancında önemli bir yere sahiptir. Bu dualar, kişiyi çeşitli tehlikelerden, musibetlerden ve kötü enerjilerden korumak için okunur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) tarafından tavsiye edilen dualar, müminler için bir kalkan niteliğindedir.

Kur'an-ı Kerim'deki Korunma Duası

Okunuşu: "Euzü bivechillahil kerim ve kelimatillahit tammatilletiy la yucaviz hünne berrün vela facirün min şerri ma yenzilu mines semai ve ma ya'rucu fiyha ve min şerri ma zeree fil ardı ve mayahrucu minha ve min fitnetil leyli ven nehari illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman."

Anlamı: "Sığınırım Kerim olan Allah'ın veçhine ve iyi ve kötü kimsenin tecavüz edemeyeceği Onun kelimelerinin tamamına. Semadan inenin ve Semaya uruc edenin şerrinden; Arz'da üreyen ve Arzdan çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnelerinden, hayırla olanı müstesna gece kapıyı çalanın şerrinden; ya Rahman!"

Korku ve Belalardan Korunmak İçin Dua

İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebeleri ile uzak bir yere giderken, gece bir handa kalmışlardır. "Bu gece bir bela zuhur edecektir. 'Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'ün fil erdı ve la fissemai ve hüves-semi'ul alim' duasını üç defa okuyun." demiştir. Gece boyunca yangın çıkmış, her odada eşyalar yanmış ancak bu duayı okuyanlara bir şey olmamıştır.

Bu Duanın Havassı: Enes bin Malik (R.A.) Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem) buyurmuştur ki; "Her kim her sabah bu duayı okursa, kimsenin ona yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir, ne de zalim bir sultan ona zarar veremez."

Büyü ve Sihirden Korunma Duası

Hz. Ali (R.A.), bir kişinin büyü ve sihir şikayeti üzerine ona Yunus Suresi'nin 81 ve 82. ayetlerini tavsiye etmiştir: "Fe lemma elkav kale Musa; ma ci'tüm bihi's-sihru, in-nellahe se yubtılühü. İnne'llahe la yuslihu amele'l-müfsidin. Ve yuhikku'llahü'l-hakka bi kelimatihi ve lev kerihe'l-mücrimün."

Anlamı: "Onlar (Firavunun sihirbazları) ellerindekini attıkları zaman, Musa, 'Sizin getirdiğiniz şey sihirdir,' dedi. 'Allah onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk için çalışanların işini düzeltmez.' Bozguncular istemese de Allah delil ve mucizeleriyle hakkı ortaya çıkarır."

Nazardan ve Her Türlü Zarardan Korunmak İçin Dua

"Euzü bikelimatillahittammati min şerri ma haleka"

Anlamı: "Bütün yarattıklarının şerrinden Allah'ın kusursuz kelamlarına, ayetlerine yani Kur'an'a sığınırım. Zira ayetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır."

Rüyadan Korunma Duası

Her insanın bünyesi zayıf olduğundan dolayı bu rüyadan muhafaza olmak için Hz. Peygamber (S.A.V.)'in emrettiği şu dua her sabah üç kez okunmalıdır: "Allahümme inna neuzü bike min en nüşrike bike şey'en na'lemühü ve nestağfiruke lima la na'lemühü." Kim bu duayı her sabah üç defa okursa Allah-u Zülcelal o kimseyi İnşallah rüyadan muhafaza eder.

Her Türlü Zarardan ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Dua

"Ya Allah-ür-rakib-ül-hafiz-ür-rahim. Ya Allah-ül-hayy-ül-halim-ül'azim-ür-rauf-ül-kerim. Ya Allah-ül-hayy-ül-kayyum-ül-kaimü ala külli nefsin bima kesebet, hul beyni ve beyne adüvvi! E'uzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin."

Anlamı: Bu dua her sabah ve akşam üç defa okunup kendi üzerine veya yanındakilerin üzerine üflenirse, göz değmesinden ve şeytanların ve hayvanların zararından korur. Bir kimse okurken, "E'uzü" yerine "Ü'izüke" denir. İki kişiye okurken "Ü'izüküma" denir. İkiden fazla kişiye okurken "Ü'izüküm" demelidir. Bir hadis-i şerifte, "Bir şeyden zarar gören, abdest alıp iki rekat namaz kılsın! Sonra; ya Rabbi! Senden istiyorum. Senin alemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile kılarak sana yalvarıyorum. Ya Muhammed! Dileğimi kabul etmesi için Rabbime seni vesile ediyorum. Ya Rabbi! Onu bana şefaatçi et" denilmiştir.

Cinler ve Şer İnsanlardan Korunmak İçin Dua

İmam Zeynel-Abidin Ali İbni Hüseyin (A.S.) buyurur ki, ben bu kelamları okuduğum zaman insanların ve cinlerin benim aleyhime yığılıp, bana zarar vereceklerinden korkmuyorum:

"Bismillahi ve billahi ve minallahi ve ilellahi ve fi sebilillah. Allahumme ileyke eslemtu nefsi ve ileyke veccehtu veçhi ve ileyke fevveztu emri, fehfezni bihifzil imani min beyni yedeyye ve min gelfi ve en yemini ve en şimali ve min fevgi ve min tehti, vedfe anni bihevlike ve guvvetike feinnehu la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."

Anlamı: "Allah'ın adı ve zatı ile, Allah'tan (Bizi yaradan odur ve ona taraf döneceğiz) Allah'a taraf ve Allah yolunda. İlahi kendimi sana teslim ettim ve senin dergahına yüz çevirmişim ve işlerimi senin tarafına bırakmışım (Sana tevekkül etmişim). Beni (Sana olan kamil) iman sayesinde önden, arkadan, sağdan ve soldan ve yerden ve gökten gelen belalardan öz kudret ve kuvvetinle koru ve onları benden uzak et. Hakikaten Aziz ve büyük yaratandan başka kudret ve kuvvet sahibi yoktur."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Sofra Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Salli Duası Oku

Allahümme Salli Duası Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Rahatlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Rahatlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Barışmak İçin Dua

Barışmak İçin Dua

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşen Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Yolculuk Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatme Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Siğil Duası Okunuşu ve Anlamı

Siğil Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

Gelin Duası Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İç Sıkıntısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

En Kuvvetli Dua Okunuşu ve Anlamı

En Kuvvetli Dua Okunuşu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Rüyada Mezarlıkta Dua Etmek Rüya Yorumu ve Anlamı

Uyumak İçin Dua Nasıl Yapılır?

Uyumak İçin Dua Nasıl Yapılır?

Huzursuzluk İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzursuzluk İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Elham Duası Okunuşu ve Anlamı

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzur Veren Dua Okunuşu ve Anlamı