Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe duası, Cuma namazlarında okunan ve okunması farz olan duaların tümüne verilen isimdir. Cuma namazının farzından önce okunan hutbe duasını duymamış bir kişinin, sonradan yetişip de cuma namazının farzını kılsa bile bu namazı dinen geçerli değildir.

Hutbe duası ile ilgili farklı mezheplerin imamlarının farklı yorumları bulunsa da ortak görüşte olunan temel noktalar vardır. Bunlar; hutbe duasının cuma namazının farzından önce mutlaka okunması, cemaate karşı düşünceli olarak hutbe duasının demagoji yapacak derecede uzatılmaması, hutbe duası esnasında az ve öz sözler söylenerek iyilik ve güzelliklerin cemaatin kalbine aşılanmasıdır.

Hutbe Duasının Gerçekleştirilmesi

Hutbe duasının nasıl gerçekleştirileceğine gelecek olursak; genel olarak imamın ve müezzinin gerekli yerlerde bazı belirli ayetleri veya duaları okumasından oluştuğunu görürüz:

İlk olarak cuma namazının sünneti kılınır. Daha sonra hutbe duasının ilk kısmında müezzin, Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve tüm yakınları için cemaate Fatiha okutur. Ama öncesinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bunun adı gülbanktır:

"Resul-ü Ekrem ve nebiyy-i muhterem sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem efendimizin aziz, pak, münevver, mutahhar ruh-i şeriflerine salavat-ı şerife getirenlerin ahir ve akıbetleri hayrola. Al-i ezvac-ı tahirat evlad-ı rasul, eshab-ı güzîn efendilerimizin sair enbiya-i 'izam ve rusuli fihan hazerâtının ervah-ı şeriflerine, pirimiz Bilal-i Habeşi (R.A.) efendimizin 'ale'l husus bu caminin banisi ve bugüne kadar içerisinden gelmiş geçmiş imam, müezzin, kayyumlarının ve kaffe-i ehl-i imanın ervahı için, Allah rızası için el-Fatiha."

Fatiha okunduktan sonra hutbe duasının devamında müezzin euzu besmele çeker ve Ahzab Suresi'nin 56. Ayetini okur:

"İnneallahe ve melaiketehu yüsallune a'le'n Nebiyy. Ya eyyühe'l-lezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima."

Bunu müteakiben müezzin sesli bir şekilde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ruhuna bir salavat getirir ve hutbe duasının bu kısmı tamamlanmış olur. Daha sonra ayağa kalkıp iç ezan okumaya başlar. Bu, cuma namazının ezanıdır. Bu esnada ise imam minberin önüne gelir ve içinden dua eder. Bu dua şu şekildedir:

"Allahümme ifteh aleyna ebvabe rahmetike ve yessir aleyna hazaine fazlike ve keramike ya ekramelekramine veya erhamerrahimin."

Daha sonra minberin basamaklarını çıkmaya başlayarak hutbe duasına devam eder. Üçüncü basamakta durur ve şu dua ile devam eder:

"Rabbi'şrahli sadri ve yessir li emri vehdül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minelmülki ve allemteni min te'vilil ehadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhıkni bissalihin. Vehfezni minesselasini vel eğlali vel enkal. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ecmain."

Bu duayı da okuduktan sonra minberin basamaklarını çıkmaya devam eder. Yedinci basamakta tekrar durur ve bu kez şu duayı okur:

"Allahümme hazâ'şşe'nü leyse bişani ve hazelmekani leyse bikani. Allahümme yessir li emri ve tekabbelhü minhi ve selamün ala cemilenbiyai velmürselin."

Bu duayı da içinden okuduktan sonra yüzünü cemaate döner ve sekizinci basamağa oturur. Müezzinin okumakta olduğu ezanı dinler. Ezan bittikten sonra ayağa kalkar (yedinci basamakta) ve hutbe duasının asıl kısmı başlar. Hutbe duasını başlarken Hamdele getirilir ve sonrasında aşağıdaki dua okunur:

"Neşhedü enlâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şirike lehü velâ nazira lehü velâ müsâle leh ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühü ve habibühü ve rasûlüh. Sallâllahü aleyhi ve alâ alihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etba'ih ve hulefa ihir- raşidine'l - mehdiine min ba'dih ve vüzeraihi'l-kâmiline fi 'ahdih. Hususam-minhüm alel-eimmeti hulefa rasûlillâhi ale't-tahkik. Ümerai'l-mü'minin hazret-i eba Bekrin ve 'Umer'a ve Osmane ve 'Aliy ve alâ bakıyyeti's sahabeti ve't-tâbi'in. Rıdvanüllahi teâlâ aleyhim ecme'in. Eyyehül mü'mininel hazirun. İttekullâhe ve etî'ûn. İnnellâhe me'allezîne't-tekav ve'l-lezinehüm mühsinûn."

Bu dua da okunduktan sonra imam "kalle'l-lahü Teâlâ fi kitabihi'l kerim" der, euzu besmele çeker ve o günkü hutbe konusuyla ilgili bir ayet okur. Ayet bittikten sonra "sadekallahü'l azim" der. Sonrasında da "kale'n nebiyyü sallallahu 'aleyhi ve sellem" diyerek hutbe konusuyla ilgili bir hadis okur. Bu dualar bittikten sonra hutbe duası Türkçe bir vaazla devam eder. Hutbe duasının Türkçe kısmı bittikten sonra imam "Elâ inne ahsene'l-kelâm ve ebleğa'n-nizam. Kemâ kale'l-lahü tebareke ve teâlâ fi'l-kelâm ve izâ kurie'l-Kur'ânü festemi'ulehü ve ensitü lealleküm türhamün" şeklinde dua okur. Daha sonra ise Türkçe olarak Peygamberimiz (S.A.V)'in ruhuna, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, vatanımızın ve milletimizin sıhhati için, mukaddes konular için dua edilir. Bu duadan sonra da imam içinden bir euzu besmele çeker ve sesli olarak "İnnâllahe ye'mürü bi'l-adli ve'l-ihsâni ve itâi zil-kurba ve yenhâ 'anil-fahşâi ve'l-münkeri ve'l-bağy. Ye'ızüküm lealleküm tezekkerûn" ayetini okur. Böylece hutbe duası bitmiş olur. Hutbe duasının bitiminde imam minberden inerken müezzin kamet getirmeye başlar ve sonrasında cuma namazının farzı kılınır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Gökçek

10 Mayıs 2024 Cuma

İyi günler.Bugün günlerden cuma ve cuma namazı farz olduğunu biliyoruz.Cuma namazına gittiğimizde biraz geç gittiğimiz den sadece namaza yetiştik.Arkadaşlar hutbe duasına yetişemediğimiz için cuma namazının kabul olmayacağını söylediler.Benim merak ettiğim konu şu Hutbe Duası nedir ve gerçekten hutbe duasını duymadığımız için cuma namazımiz kabul olmamış mıdır?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba, cuma namazının kabul olup olmaması hutbe duasını duyup duymamanıza bağlı değildir. Cuma namazının farz olan kısmı, hutbe ve cemaatle kılınan iki rekattır. Hutbenin bir parçası olan dua, hutbenin sonunda yapılır ve bu duayı duymamak cuma namazının kabul olmamasına sebep olmaz. Namaza yetişmiş olmanız, cuma namazı kılmak için yeterlidir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Zihin Açıklığı İçin Dua

Zihin Açıklığı İçin Dua

Hızır Aleyhisselam Duası

Hızır Aleyhisselam Duası

Popüler İçerikler

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Şeytandan Korunma Duası

Şeytandan Korunma Duası

Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua

Söz Dinlemeyen Çocuğa Okunacak Dua

Namazdan Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Namazdan Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Ticaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Güncel

Hacet Duası Hacet Namazı Duası Oku

Hacet Duası Hacet Namazı Duası Oku

Güncel

Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

Rahman Duası Okunuşu ve Anlamı

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Eşler Arasında Muhabbet Duası

Eşler Arasında Muhabbet Duası

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Zenginlik Duası Okunuşu

Zenginlik Duası Okunuşu

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ayakların Şifası İçin Okunacak Sure-i Celile ve Dua

Ayakların Şifası İçin Okunacak Sure-i Celile ve Dua

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı