Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Güneş doğduğunda, sabahın ilk vakitlerinde ve dualarıyla süsleyen Allah Resulü, güneş battığında, ortalığa karanlık çökerken ve gece farklı dualar okur, okuduğunda sanki bu dualar O'nun gecesinin güneşi olurdu. Efendimizin geceleri de gündüzleri kadar aydınlıktı. Dualar, O'nun gecesinin semasında adeta nurlu kandillerdi ve O, bu kandilleri yakmayı hiç ihmal etmezdi.

Tevhid İlmi ve Ayet-el Kürsi

Tevhid ilmiyle ilgili en büyük Ayet-i Kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kürsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçlar yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, İblis'in yanına toplanmışlar ve ona karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimizin (SAV) Ayet-el Kürsi'de bulunan "Ya Hayyu-Ya Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azam olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah'ın (C.C) Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin isimle zikret" buyurmaktadır. Ayet-el Kürsi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur.

Ayet-el Kürsi'nin Faziletleri

Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık bazısı gizli olmak üzere on yedi yerde Allah'u Teâlâ'nın ismi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allah'u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Ya Rasulullah (SAV) Kur'an'ı Kerimin hangi Suresi (derece bakımından) daha büyüktür? diye soran Sahabe'ye (RA), "İhlas Suresi" buyurdu. O Sahabe (RA) "Kur'an'ı Kerimde hangi Ayet (fazilet bakımından) daha üstündür?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz (SAV) "Ayet-el Kürsi'dir" buyurdu. (Darimi) Ayet-el Kürsi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kürsi, Kur'an'ı Kerimin dörtte biridir.

Dualar hayatımızın vazgeçilmez ibadetlerindendir. Allah'ın varlığına ve birliğine karşı kendimizi ona karşı bir borçlu bilerek dualarla şükrederiz.

Akşam Duası Arapça Okunuşu ve Anlamı

"Allah'u la ilahe illa hûvel hayyûl kayyûm. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil ard. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehum vela yuhitune bişey'in min ilmihi illa bima şae. Vesia kürsiyyuhus-semavati vel ard. Vela yeuduhu hıfzuhuma ve huvel aliyyul azim." (Ayet-el Kürsi Duası)

Anlamı

Allah. O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek yücedir, pek büyüktür.

Hadis-i Şerif'te Resulü Ekrem (SAV) Şöyle Buyurdu

"Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Ayet-el Kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Ayet-el Kürsi'yi oku." dedi. "Kim sabah çıkınca Ayet-el Kürsi ile Ha-Mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur. " "Uyurken Ayet-el Kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."

Diğer Akşam Duaları ve Anlamları

"Emseyna ve emse'l-mülkü Li'l-lahi. Ve'l-hamdu li'l-lahi la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. Lahu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve huve ala külli şey'in kadir. Rabbi es'eluke hayre ma fi hazihi'l-leyleti ve hayre ma ba'deha ve e'uzu bike şerri ma fi hazihi'l-leyleti ve şerri ma ba'deha."

Anlamı

"Biz de mülk de Allah'ın olarak akşamladık. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Sen'den, bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin hayrını isterim. Bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin şerrinden Sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten, bunamaktan ve kötü yaşlılıktan Sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından Sana sığınırım."

"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuü leke bi ni'metike aleyye ve ebubu bi zenbi fağfir li, fe innehu la yağfiruz zünube illa ente."

Anlamı

"Ey Allah'ım, Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben de Senin kulunum. Zat-ı Ecelli Ala'na verdiğim sözde elden geldiği kadar sebat etmeye çalışıyorum. Yaptığım günahların şerrinden Sana sığınırım. Sana karşı yaptığım günahları itiraf ediyorum ya Rabbi! Verdiğin nimetlere de şükrederek mu'terifim. Ya Rabbi, beni mağfiret et. Çünkü senden başka günahları affedecek ilah yoktur. Sa'dad b. Evs (RA)'dan Resulüllah (SAV) efendimiz buyurdular; "Her kim Seyyidül İstiğfar'ın sevap ve faziletine kalben inanarak, sabah okuyup da akşam olmadan ölürse o kimse cennet ehlidir. Gece okur da sabah olmadan ölürse yine Cennet ehli zümresindendir."

"Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abdüke bike muhlisan leke dini, inni esbahtü (emseytü) ala ahdike ve va'dike mesteta'tü etubu ileyke min seyyi ameli ve estağfiruke bi zünubilleti la yağfiruhe illa ente."

Anlamı

"Ey Allah'ım! Sana hamd olsun. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben de Senin kulunum ve ben Sana samimi olarak iman ettim. Sabah ve akşam Sana söz verdiğim ve vaad ettiğim halde hasbel beşer yaptığım fena amelimden Sana tövbe eder, "estağfurullah" derim. O günahlarım ki Sen'den başka onları kimse affedemez."

Ümmet el-Bahili (RA)'dan

Resulüllah (SAV) Efendimiz yemin etmek adetleri olmadığı halde, bu istiğfar hakkında yemin ederek şöyle buyururlardı: "Her kim bu istiğfarı sabah ve akşam üçer defa okur da o gün ölürse muhakkak cennete girer."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Sivilce Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Uyumak İçin Dua Nasıl Yapılır?

Uyumak İçin Dua Nasıl Yapılır?

Güncel

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Akika Kurbanı Duası

Akika Kurbanı Duası

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaz Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Hapisten Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hapisten Kurtulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Korkan Çocuğa Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Perşembe Gecesi Okunacak Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Gecesi Okunacak Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Huzuru İçin Dua

Aile Huzuru İçin Dua