Akşam DuasıAkşam Duası, Güneş doğduğunda, sabahın ilk vakitlerinde ve dualarıyla süsleyen Allah Resulü, güneş battığında, ortalığa karanlık çökerken ve gece değişik dualar okur, okuduğunda sanki bu dualar O'nun gecesinin güneşi olurdu. Efendimiz'in geceleri de gündüzleri kadar aydındı. Dualar, O'nun gecesinin semasında adeta nurlu kandillerdi. Ve O, bu kandilleri yakmayı hiç mi hiç ihmal etmezdi.

Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir. Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz (SAV), Zeyd'i (RA) çağırarak yazdırmıştır. Ayet-el Kursi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır. Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblis'in yanına toplanmışlar ve ona karışıklığı haber vermişlerdir. Peygamber Efendimiz'in (SAV) Ayet-el Kursi'de bulunan "Ya Hayyu- Ya Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan Allah'ım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak (üzüntü ve keder anında) ettiği duadır. İsm-i Azam olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami (RA) "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lakin sen kalbini her şeyden boşaltıp, onu Allah'ın C.C Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret" buyurmaktadır. Ayet-el Kursi'de bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur.

Çünkü bu Ayet-i Kerime'de, bazısı açık bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde Allah'u Teala'nın İsmi geçmektedir. Yatmadan okuyana Allah'u Teala tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz. Ya Rasulullah (SAV) Kur'an-ı Kerimin hangi Suresi (derece bekımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe'ye (RA), "ihlas suresi" buyurdu. O Sahabe (RA) "Kur'an-ı Kerimde hangi Ayet (Fazilet bakımından) daha üstündür." diye sorunca, Peygamber Efendimiz (SAV) "Ayet-el Kursi'dir" buyurdu. (Darimi) Ayet-el Kursi'yi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kursi, Kur'an-ı Kerimin dörtte biridir.

Dualar hayatımızın vazgeçilmez ibadetlerindendir, Allah'ın varlığına ve birliğine karşı kendimizi ona karşı bir borçlu bilerek dualarla şükrederiz.

Akşam Duası Arapça Okunuşu ve Anlamı;

Ayet-el Kurs'i Duası

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allah'u la ilahe illa hüvel hayyül kayyum. La te'huzühu sinetün ve la nevm. Lehu ma fis-semavati vema fil erd. Menzellezi yeşfeu indehu illa biiznihi. Ya'lemü ma beyne eydihim vema halfehüm vela yühitüne bişey'in min ilmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavati vel erd. Vela yeudühü hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim."

Anlamı; Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. 

Hadis-i Şerif'te Rasulü Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu;

"Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor.

Akşam Duası

Yatağına girdiğin zaman Ayet-el Kursi'yi oku. Yani yatmadan evvel Ayet-el Kursi'yi oku." dedi."

"Kim sabah çıkınca Ayet-el Kursi ile Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim suresinin evvelindeki iki ayeti okursa o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur." "Uyurken ayet-el Kursi okuyana şeytan yaklaşmaz." 

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Emseyna ve emse'l-mülkü Li'l-lahi. Ve'l-hamdu li'l-lahi la ilahe illa'l-lahu vahdehu la şerike leh. Lahu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli şe'in kadir. Rabbi es'eluke hayre ma fi hazihi'l-leyleti ve hayre ma ba'deha ve e'uzu bike şerri ma fi hazihi'l-leyleti ve şerri ma ba'deha."

Anlamı; "Biz de, mülk de Allah'ın olarak akşamladık. Allah'a hamdolsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Ham O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Sen'den, bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin hayrını isterim. Bu gecenin ve bundan sonraki gecelerin şerrinden Sana sığınırım. Rabbim! Tembellikten, bunamaktan ve kötü yaşlılıktan Sana sığınırım. Cehennem azabından ve kabir azabından Sana sığınırım."

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allhümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mesteta'tü euzü bike min şerri ma sana'tü ebuü leke bi nı'metike aleyye ve ebubü bi zenbi fağfir li, fe innehu la yağfiruz zünube illa ente."

Anlamı; "Ey Allah'ım, Sen benim rabbimsin. Sen'den başka ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben de Senin kulunum. Zat-ı Ecelli Ala'na verdiğim sözde elden geldiği kadar sebat etmeye çalışıyorum. Yaptığım günahların şerrinden Sana sığınırım. Sana karşı yaptığım günahları itiraf ediyorum, ya Rabbi! Verdiğin nimetlere de şükrederek mu'terifim. YaRabbi, beni mağfiret et. Çünkü senden başka günahları affedecek ilah yoktur. Sa'dad b. Evs (r.a.)'dan Resulüllah (s.a.v.) efendimiz buyurdular; "Her kim Seyyidül İstiğfar'ın sevap ve faziletine kalben inanarak, sabah okuyup da akşam olmadan ölürse o kimse cennet ehlidir. Gece okur da sabah olmadan ölürse yine Cennet ehli zümresindendir."

"Bismillahirrahmanirrahim"

"Allahümme lekel hamdü la ilahe illa ente rabbi ve ene abdüke bike muhlisan leke dini, inni esbahtü (emseytü) ala ahdike ve va'dike mesteta'tü etubü ileyke min seyyi ameli ve esteğfiruke bi zünubilleti la yağfiruhe illa ente.

Anlamı; "Ey Allah'ım! Sana hamd olsun. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, ben de Senin kulunum. Ve ben Sana samimi olarak iman ettim. Sabah ve akşam Sana söz verdiğim ve vaad ettiğim halde hasbel beşer yaptığım fena amelimden Sana tevbe eder, "estağfirullah" derim. O günahlarım ki Sen'den başka onları kimse affedemez."

Ümmet el-Bahili (r.a.)'dan;

Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz yemin etmek adetleri olmadığı halde, bu istiğfar hakkında yemin ederek şöyle buyururlardı;

"Her kim bu istiğfarı sabah ve akşam üçer defa okur da o gün ölürse muhakkak cennete girer."

Yayınlanma Tarihi : 11.4.2014 07:30:07

Akşam Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

0 Yorum Yapılmış "Akşam Duası"


İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

11 Adım Duası

11 Adım Duası, Çok etkili bir dua olduğu halde yanlış okunduğu zaman hiç bir tesir gücü kalmayan özel dualardan biri olarak bilinir. Ya birini kendine aşık etmek için yada giden terk eden sevgiliyi geri döndürmek için kullanılır....
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017