Kenzül Arş Duası Oku
22 Haziran 2024

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası, her dilek ve sıkıntı için okunabilecek faziletli dualar arasında yer almaktadır. Kenzül Arş Duası, bir ibadet duasıdır ve bu nedenle bu duadan sonuç alabilmek için ibadet amacı ile okunmalıdır. Bu duayı sadece bir şeyin gerçekleşmesi için okumak, istenilen sonuca ulaşmayı garanti etmez. Dolayısıyla Kenzül Arş Duası, Allah'a ibadet maksadı ile okunursa Allah-u Teâlâ kullarını duanın meyvelerinden mahrum bırakmaz.

Kenzül Arş Duası'nın Metni

Bismillahirrahmanirrahim;
La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.
La ilahe illellahül hakemül adlül metin.
Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.
La ilahe illellahü vehdehu la serike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey'in kadir.
La ilahe illellahü şükran li ni'metih.
La ilahe illellahü ikraren bi rububiyyetih.
ve sübhanellahi tenzihen li azametih.
Es'elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahı cibrile aleyke ya rab.
ve bihakkismikel mektubi ala cenahı mikaile aleyke ya rab.
ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.
ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.
ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi telekkahü ademu lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi şitu aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arşi aleyke ya rab.
ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.
ve bihakkismike ila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.
ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi ishaku fe kadeyte hacetehu aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi hudu aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi deake bihi ya'kubu fe ra dedte aleyhi basarahu ve veledehu yusufe aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi davudu fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanu fe a'taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubu fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir'avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihil hıdru lemma meşa alel mai aleyke ya rab.
ve bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.
Inneke entel kerimül kebiru.
Hasbünellahü ve ni'mel vekil.
ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

Kenzül Arş Duasının Anlamı

Melik (Kral), Hakk, Mubin Allah'tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah'tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbi'dir. Senden başka ilah yoktur. Sen arınmışsındır. Ben zalimlerden oldum. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır ve O her şeye gücü yetendir ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah'tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınmıştır. Ey Allah'ım! Ya Rabbi! "Cebrail'in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail'in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil'in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail'in avucunda yazılı ismin hürmetine ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam'ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine ve Adem'in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit'in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisiyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Furkan'da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davud hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyub hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur'da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine, Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, İsrailoğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed (sav) sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine" senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah'tandır. Allah efendimiz Muhammed'e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın! Amin.

Ekstra Bilgiler

Kenzül Arş Duası'nın faziletleri arasında, kişinin iç huzurunu bulması, manevi anlamda güçlenmesi ve Allah'a olan bağlılığını artırması bulunmaktadır. Bu dua, kişinin manevi yolculuğunda önemli bir rehber olabilir ve Allah'ın rahmetine, merhametine ve yardımına vesile olabilir. Ayrıca, Kenzül Arş Duası'nın düzenli olarak okunması, kişinin ibadet bilincini pekiştirmesine katkı sağlar.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Emre

19 Mayıs 2024 Pazar

Milleti kandırmayın yazıktık

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Allahın bir kulu

Kandirmiyorlar doğru söylüyor

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Tövbe Duası Oku

Tövbe Duası Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Barışmak İçin Dua

Barışmak İçin Dua

Köpek Korkusuna Karşı Okunacak Dualar

Köpek Korkusuna Karşı Okunacak Dualar

Hızır Aleyhisselam Duası

Hızır Aleyhisselam Duası

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Af Duası Okunuşu ve Anlamı

Af Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Devri Ala Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz. Yusuf'un Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz. Yusuf'un Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebbet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğimin Beni Sevmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kara Büyü

Kara Büyü

Sınavda Başarı Duası Oku

Sınavda Başarı Duası Oku

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Azim Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Mübin Duası Okunuşu ve Anlamı

Akıl Duası Okunuşu ve Anlamı

Akıl Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sağlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbi Yessir Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Secde Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaza Başlama Duaları Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Vird-i Settar Duası

Vird-i Settar Duası

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı