Nazara Karşı Okunacak Dualar ve Anlamları
11 Temmuz 2024

Nazara Karşı Okunacak Dualar ve Anlamları

Resûl-i Ekrem Efendimiz, torunları Hasan ve Hüseyin (R.A.)'e, nazar değmesin diye dua okurlarmış. Bu dua:

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh."

Anlamı: "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım."

Peygamber Efendimiz, nazar için (Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. (İbni Sünni)

Anlamı: "Allah'ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme."

Büyük velîlerden Hasan Basrî Hazretleri göz değmesine karşı (Kalem Sûresinin 51-52. Ayetleri olan) şu âyetleri okurdu:

"Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiuz-zikre ve yekûlûne innehu le mecnûn ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

Anlamı: "Gerçekten o kâfirler Kur'an'ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. 'O, mutlaka bir mecnundur' diyorlar. Oysa Kur'an bütün âlemler için büyük bir uyarıcıdır." (Kalem Sûresi, 51-52)

Nazar Değen Kimseye Şifa İçin Okunacak Sureler

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu

1- “Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi'l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni'r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi'd-dîn. 5- İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în. 6- İhdine's-sırâta'l-mustakîm. 7- Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Ğayri'l-meğdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn."

Fatiha Suresi Anlamı

1- “Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 2- Hamd; âlemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. 3- (O Allah) Rahmân ve Rahîm'dir. 4- Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Allah'ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil."

Ayet-el Kürsi Türkçe Okunuşu

Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm. Lâ te’huzuhu sinetun velâ nevm. Lehu mâ fi-ssemâvâti vemâ fi-l-ard. Men zellezî yeşfeu indehu illâ bi-iznih. Ya'lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ilmihi illâ bimâ şâe. Vesi'a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard. Velâ yeûduhu hifzuhumâ ve huve-l'aliyyu-l'azîm.

Ayet-el Kürsi Anlamı

O'ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (Ezel ve ebedidir). O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O'nu (Cenab-ı Ecelli Ala'yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Felâk Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- “Gul e'ûzu bi-Rabbi'l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- ve min şerri'n-neffâsâti fi'l-ukad. 5- ve min şerri hâsidin izâ hased.

Felâk Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah'a sığınırım).

Nâs Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm. 1- “Gul e'ûzu bi-Rabbi'n-nâs. 2- Meliki'n-nâs. 3- İlâhi'n-nâs. 4- Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri'n-nâs. 6- Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Nâs Suresi Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (Gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım).

Nazar Duası Günde Kaç Defa Okunmalıdır?

Sabah-akşam, Besmele ile 3 defa "Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim" okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.

Fatiha, Ayet-el Kürsi ve (Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri) 7'şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de (Fatiha ile Ayet-el Kürsi'yi okuyana, o gün nazar değmez) buyuruldu.

İslam Alimleri Tarafından Okunması Tavsiye Edilen Arapça Nazar Duası

Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş-şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehu lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

isimsiz

03 Haziran 2024 Pazartesi

yahu nazar duasını okudum geçmedi demiş Allah ıslah etsin sen inanarak oku bakalım ne oluyor

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Elbette inanarak okumanız önemli, ancak bazen farklı nedenlerden dolayı da problemler devam edebilir. Sabır ve dua ile birlikte ihtiyacınız olan yardımı bulmanız dileğiyle. Allah yardımcınız olsun.

soru

Gökhan

01 Haziran 2024 Cumartesi

Bende de nazar var ya hiç bi işim ras gitmiyo

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Gökhan, zaman zaman herkesin böyle hissettiği dönemler olabilir. Moralini yüksek tutmaya çalış ve olumlu düşün. Belki de bu dönemin geçici olduğunu göreceksin. Destek almak istersen yakınlarına veya bir uzmana danışmak da faydalı olabilir. Kendine iyi bak.

2. Cevap
cevap

Sağun

Selamun aleyküm sevgili Gökhan nazar diye bir şey var. Allahın cc ayetleri olan kuranı kerim de kalem süresinin son iki ayetleri nazar duası olarak bilinen ayetleridir. Sana tavsiyem Allahın ayeti kerimelerine sıkı sıkı sarıl çünkü nazar haktır ama ayetler karşısında hiç bir hükmü kalmaz. Allah kem gözlerden uzak etsin

soru

Seval

01 Haziran 2024 Cumartesi

Allah hepimizi nazarlardan kem gözlerden ve hasetçi insanlardan korusun.Hele ki hasetlik kıskançlık çok kötü ve böyle insanlar maalesef etrafımızda var.O yüzden bu güzel duaları ve ayetleri herzaman okumalıyız.Allah bizi nazardan,şeytan şerrinden ve insan şerrinden korusun.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Amin, Seval. Dualarınız hepimiz için olsun. Allah hepimizi korusun ve güçlendirsin.

2. Cevap
cevap

Oğuzalp

Amin inşallah allah hepimizi nazarlardan korusun özellikle korunmasız savunmasız bebeklerimizi.Nazar duasının yanı sıra Nas ve Felak surelerini de bol bol yinelemek gerekmekte

soru

fatma

30 Mayıs 2024 Perşembe

Ticaretle uğraşıyorum işlerim iyi di sonra herkes oo siz zengin oldunuz patron şudur budur gibi sözler ettiler.Su an işlerim yok birsürü borcum oldu maas ve kira ödemekte zorlanıyorum.Sürekli başım ağrıyor hep uykum var sanki bezginlik hissediyorum.Yanımda çalışan kişinin hanımı ben buraya ne zaman gelsem ağırlık çöküyor başım ağrıyor diyor bir kaç kez okudu gözlerimden yaş gelecek kadar esnedim.acaba nazarmı değiyor yoksa nasibimizmi daraldı.allah rızası için dua edermisiniz.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Fatma hanım, yaşadığınız bu zor dönemde hissettiğiniz duygular gerçekten çok ağır olabilir. Nazardan etkilenmiş olabileceğinizi düşünüyorsanız, nazar duaları okuyabilirsiniz. Ayrıca, işlerinizi daha iyi bir noktaya taşımak için stratejik planlar yapmayı ve gerekirse profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz. Dualarınızda size başarı ve huzur dilerim. Allah yardımcınız olsun.

2. Cevap
cevap

Ülfet

Bu şekilde sürekli düşünmeyiniz bezen iyi bazende olmaya bilir siz dua okuyun bereket dualar eğer nazardan korkuyorsanız nazara iyi gelen Nas ve Felak sureleri çok iyi gelir.

soru

Ibrahim

29 Mayıs 2024 Çarşamba

slm kardesler bende de 4 gündür icimde korku var birtürlü atamadim agzim acilip kapaniyor diyorlar ki nazar degmis bana arkadaslar ne olur benim icin bolbol dua edin bende sizler icin dua okuyacam ne olur bana akil verin ne yapiyim icim darlaniyor ne olur yardiminizi bekliyorum

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Selam kardeşim, öncelikle geçmiş olsun. Nazar gerçekten insanı etkileyebilir ama bununla başa çıkmak mümkün. Bol bol dua etmek, nazar duası okumak ve temiz bir niyetle Allah'a sığınmak önemli. Ayrıca kendini rahatlatacak aktiviteler yapabilirsin, mesela yürüyüşe çıkmak, sevdiklerinle vakit geçirmek. İçini ferah tut, bu zaman da geçecektir. Allah şifa versin.

soru

nazire

28 Mayıs 2024 Salı

banada çok nazar değer devamlı bir yerim yandı bu hafa önce masam sonra buluzum bugünde elim yandı banada lütfen dua edin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Nazire hanım, nazardan korunmanız için dua ediyorum. Umarım bundan sonra daha dikkatli olursunuz ve bu tür talihsizlikler yaşamazsınız. Allah yardımcınız olsun.

2. Cevap
cevap

Afşar

Merhaba, nazire hanım çok geçmiş olsun öncelikle demekki çok nazar değen bir insansınız bu yüzden çok fazla nas süresini okuyun Allah nazarlardan herkesi ve sizi korusun.

soru

erdem

24 Mayıs 2024 Cuma

üç gündür başım çatlıyo başım dönüyo köyde çalışırken bi yaşlı kadın geldi gitti başıma ağrı girdi durumum kötü arkadaşlar babaannem nazar duası okuyo üç gündür aşırı nazar var diyo geçmiyo doktora gittim ilaç alıyorum hala çok rahatsızım ne olur yardımcı olun allah rızası için ne yapmam gerekiyo arkadaşlar

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Erdem Bey,

Öncelikle geçmiş olsun. Baş ağrınız ve baş dönmenizin ciddi bir durum olabileceğini göz önünde bulundurarak mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmanız gerekmektedir. Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanmaya devam edin ve gerekiyorsa bir uzmandan ikinci bir görüş alın. Aynı zamanda, yeterince dinlenmeye ve bol su içmeye özen gösterin. Moralinizin yüksek olması da iyileşme sürecinizde önemli bir rol oynayabilir.

Sağlıklı günler dilerim.

2. Cevap
cevap

Alevi

Baş ağrısını hafifletmek için birçok farklı yöntem var. Fakat öncelikle günde 2 litre su içtiğinize emin olun. Köyde yaşadığınızı yazmışsınız, ağaç altı temiz bir yerde derin nefes egzersizleri yapın. Stres, üzüntü gibi duygusal faktörler de baş ağrısını arttırır. Mümkün olduğu kadar sizi mutlu eden şeyler bulun.

soru

Ayşegül

20 Mayıs 2024 Pazartesi

kpss de atanabilmek istiyorum. içimden çalışma isteği gelmiyor artık yorgun bitkin hissediyorum derse oturunca sürekli bi engel çıkıyor

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Ayşegül, KPSS gibi zorlu sınavlara hazırlanmak gerçekten yorucu olabilir. Kendinizi yorgun ve bitkin hissetmeniz son derece normal. Ancak, hedeflerinize ulaşmak için motivasyonunuzu diri tutmanız önemli. Kendinize küçük hedefler koyarak adım adım ilerlemeyi deneyebilirsiniz. Ayrıca, ders çalışma programınızı daha esnek hale getirip, molaları da dahil ederek kendinizi fazla zorlamadan çalışabilirsiniz. Unutmayın ki, emeklerinizin karşılığını almak için sabır ve azimle devam etmeniz önemli.

2. Cevap
cevap

Baybek

Merhaba, ayşegül hanım bende üniversite bittiğinden beri KPSS’ye girerim ama nasip değilmiş bende bıraktım artık. İnşallah siz atanırsınız.

soru

selami

19 Mayıs 2024 Pazar

Allah herkesi nazardan korusun inşallah

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Selami Bey, amin, Allah hepimizi nazardan korusun.

2. Cevap
cevap

Buhtan

Merhaba , selam bey haklısınız rabbim nazarlardan her insanı korusun , nazar değdireceğine inandığınız insanların yüzüne direk nas suresini okuyunuz . İnşallah tüm kötü vesveselerden rabbim korur . Hayırlı akşamlar .

soru

hamide

19 Mayıs 2024 Pazar

oğlumu kim görse iyi niyetli bile olsa çok nazar değiyor çok kötü oluyor çocuğum herkesin okumasıda iyi gelmiyor bugüne kadar iki kişinin okuması iyi geldi ne yapmam lazım ve allah rızası için bu yazıyı okuyan herkes oğlum için gerçekten içinden gelerek okurmu ?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Hamide Hanım, öncelikle oğlunuz için en içten dileklerimi sunuyorum. Nazar konusunda çok hassas olabiliyoruz, anlayışla karşılıyorum. Allah oğlunuza sağlık ve koruma versin. Dualarım sizinle, umarım oğlunuz en kısa zamanda sağlığına kavuşur.

2. Cevap
cevap

Güneş

Merhaba, hamide hanım rabbim oğlunuzu nazarlardan korusun inşallah bazen birşeyi çok severken yada beğendiğimizde kanımız kaynadığında maşallah demeyi unutuyoruz. Maşallah nazar için çok önemli bir kelamdır.

soru

nejdet

17 Mayıs 2024 Cuma

benim aileme nazar dokunmuş ne yapabilirim

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Nazar boncuğu takabilir, evde dua okuyabilirsiniz. Kurşun döktürmek de geleneksel bir çözüm olabilir.

soru

cemil cengiz

17 Mayıs 2024 Cuma

ALLAH herkesin derdine şifa olsun yar ve yardımcımız olsun Amin amin amin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Amin Cemil Cengiz, dualarınız için teşekkür ederim. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

2. Cevap
cevap

Abdurrahma

Ben her zaman okurum bu duayı bebeğim için ezberleyemedim ama yazdım astım bebeğim huzursuzlandığında sürekli okuyorum iyi geliyor. Rahatlatıyor bebeğimi ,huzursuzluğu geçiyor.

soru

Serimin

17 Mayıs 2024 Cuma

Sözlümle düzenli bi iliskim vardi evlenmeyi bile dusunuyoduk oda arkadaslarim sürekli ilişkimin sevgilimin ne güzel olduğunu söyleyip durdular ve en sonunda da bitti nazar değdiğini düşünüyorum nazar duasi okusam geçer mi acaba

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Sevgili Serimin,

Yaşadığın duruma üzüldüm. Nazar konusu, inanışa göre farklılık gösterebilir ve kimileri için gerçekten etkili olabileceğine inanılan bir durumdur. Nazar duası okumak, kendini daha iyi hissetmene yardımcı olabilir ve bu konuda bir rahatlama sağlayabilir. Ancak, ilişkinizde yaşadığınız sorunların üstesinden gelmek için karşılıklı iletişim ve anlayış da çok önemli. Umarım her şey senin için daha iyi olur.

Sevgiler,
[Senin adın]

2. Cevap
cevap

Fethi

Merhaba. Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allaha sığınmak gerekir. Nazar duasi kesinlikle okunmalı ve her zaman şeytandan şerrinden Allaha tevekkül etmelisiniz.

soru

Damla

14 Mayıs 2024 Salı

Komşumuzla biz kavgalıyız.Evlerimiz çok yakın ve eve büyü yapmasından korkuyorum.Babam hiç sağlık ocağına ve hastaneye bile gitmemişken ameliyatlık sorunu çıktı.Evi ve ailemi nasıl koruyabilirim

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Damla Hanım,

Komşunuzla yaşadığınız sorunlar gerçekten üzücü. Ancak, babanızın sağlık sorunlarının komşunuzla ilgili olduğunu düşünmek yerine, tıbbi bir değerlendirme yapılması daha sağlıklı olacaktır. Babanızın bir doktora görünmesi ve gerekli tedaviyi alması önemlidir. Evinizi ve ailenizi korumak için öncelikle pozitif enerji ve olumlu düşünceler içinde olmanızda fayda var. Ayrıca, olumsuz durumlar karşısında sakin kalmak ve gerektiğinde profesyonel yardım almak en doğrusu olacaktır.

Sağlıklı günler dilerim.

2. Cevap
cevap

Semin

Merhaba damla hanım, bu ve böyle durumlardan korunmak için Allah’a dua etmekten başka bir koruyucu birşey yoktur. Allah kabul etsin.

soru

esra

13 Mayıs 2024 Pazartesi

geçen hafta ailece(annem,kardeşim eniştem yeğenlerim benim eşim çocuklar baya kalabalık pikniğe gittik.2 araba arka arkaya) apartmandaki bir kadının bakışını hiç unutmuyorum.o gün den 1 gün sonra annem çok kötü düşerek ayağını kırdı.ben ablamla eşimde eniştemle çok fena tartışdık küsdük.sizce bunların hepsi olacağı vardıda oldumu.o günden sonra hiçbirşey yolunda gitmedi.gitmez olaydık.bütün aile birbirimize girdik.allahım nazar edeni sana havale ediyorum

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Esra hanım,

Yaşadığınız olaylar gerçekten çok üzücü ve stresli görünüyor. Bazen üst üste gelen talihsizlikler insanı böyle düşüncelere sevk edebilir. Ancak unutmayın ki hayatta inişler ve çıkışlar her zaman vardır. Nazar konusu ise inanç meselesi, kimileri inanır kimileri inanmaz. En önemlisi, ailenizle aranızdaki gerginlikleri çözmeye çalışmak ve annenizin sağlığına odaklanmak. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve huzur bulursunuz. Allah’tan sabır ve kolaylık diliyorum.

2. Cevap
cevap

Yeksan

Merhaba, esra hanım rabbim bizleri sizleri nazardan korusun size göz göre göre nazar değirmiş kadın sürekli okuyun nas suresini, ayetel kürsiyi, elem neşrah leke duasını dilinizden hiç düşürmeyin nazar Allah muhafaza çok kötüdür.

soru

Gökhan

13 Mayıs 2024 Pazartesi

Geçen gün yazmıştım işlerim bozuldu eşimin ve benim üzerimde nazar var demiştim. Şimdi ayrılma raddedindeyiz o babasının evinde ben babamın evindeyiz.Allah rızası için bana dua edin ayrılmayalım allah muhammet aşkına yardım edin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Gökhan,

Yaşadığın durumu anladım ve çok üzgünüm. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve eşinizle birlikte üstesinden gelirsiniz. Dualarım sizinle, Allah yardımcınız olsun.

Selamlar,

2. Cevap
cevap

Çağkan

Merhaba Gökhan Bey, Allah sizi mutlu yuvanızdan ayırmasın. Ailenizle birlikte eşinizin peşine düşün onu bırakmayın. Gerek aileniz gerekse siz eşinizi ikna etmeye çalışın. Bununla birlikte işlerinizi düzene sokmaya çalışın. Bolca da dua edin. Sonrasını da Allaha bırakın. Su akar yolunu bulur. Allah bi yoluna koyacaktır. Tevekkül edin. Allah yardımcınız olsun.

soru

yasemin

08 Mayıs 2024 Çarşamba

Uzerimde nazar var nasil kurtulabilirim bu durumdan.. Olumlu giden islerim olumsuz oluyor bir anda

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Nazar boncuğu taşımayı deneyebilirsin, aynı zamanda dua ve meditasyon da iyi gelebilir. Pozitif düşünceyi korumaya çalış. Olumsuz düşüncelerden uzak durmak da önemli.

soru

UFUK GUNAY

08 Mayıs 2024 Çarşamba

İNSAN OĞLUNUN YUZDE DOKSANİ NAZARDAN OLDUGUNU VE NAZARİN COKKOTU BİR BELA OLDUGU BESMELESİZ KALKSN İNSAN LARİN DAHA COK NAZAR ETTİKLERİ BİLİNİR

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Ufuk Gunay,

Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Nazar konusu birçok kültürde ve inanç sisteminde önemli bir yere sahip. Besmele'nin, yani Allah'ın adının anılmasının korunma sağlayabileceğine inanılması da bu inançların bir parçası. Herkesin inançlarına ve düşüncelerine saygı duymak önemli. Umarım sizin için her şey yolunda gider.

Selamlar,

2. Cevap
cevap

Leyla Esra

Öncelikle çocuklarda ve gençlerde nazar değerek hasta olunduğu bilinmektedir. Nazar insanların başına bir bir dert ve hastalık getirmektedir. Nazara inanan insan sayısı çok fazladır. Nazardan korunmak için sık sık nazar duası etmelisiniz. Çok abartılı giysiler ve çok güzel olup insanların ilgisini çekmemelisiniz. Nazar dualarını günde en az 2 kez okumalısınız.

soru

çağla

04 Mayıs 2024 Cumartesi

Merhaba arkadaşlar ellerimde siğil çıktı. Ve sürekli çoğalıyor. Tecrübe eden varsa yardım etsin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Çağla,

Siğiller oldukça rahatsız edici olabilir. Bir dermatoloğa görünmenizi tavsiye ederim. Doktorunuz siğillerin türüne ve yayılma durumuna göre en iyi tedavi yöntemini önerecektir. Ayrıca, siğillerin yayılmasını önlemek için ellerinizi temiz tutmaya ve başkalarıyla doğrudan temas etmekten kaçınmaya özen gösterebilirsiniz. Geçmiş olsun.

Sevgiler,

2. Cevap
cevap

Geylani

Merhaba Çağla hanım, vücudunuzda çıkan siğiller için en etkili çözüm duadır. Sivilin üzerine okunacak dua ve bir parça kuş başı et alıp toprağa gönülür. Et toprağın altında çürümeye başladıkça siğil de parmağınızdan kaybolmaya başlayacaktır. Geçmiş olsun.

soru

duygu

02 Mayıs 2024 Perşembe

uzakta olan birine nazar duası okunur mu? okusam faydası dokunur mu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Elbette, uzakta olan birine nazar duası okuyabilirsiniz. Dua etmek, mesafe tanımaz ve samimi niyetle yapıldığında faydalı olabilir. Allah kabul etsin.

soru

feyzoş

29 Nisan 2024 Pazartesi

ya ben hep ayağımı çarpıyorum bir yerlere bide bildiğim duaları hemen unutuyorum bende nazar mı var acaba

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Feyzoş,

Ayağını sık çarpman ve duaları unutman bazen stres, yorgunluk veya dikkatsizlikten kaynaklanabilir. Nazar olup olmadığını anlamak için bir uzmana danışabilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için dinlenmeye ve rahatlamaya özen göstermen iyi olabilir. Sağlıklı günler dilerim.

2. Cevap
cevap

Pala

Feyza hanım başa gelin talihsiz olaylar sadece nazara bağlanmamalıdır. Bunların nedeni dalgınlık, dikkatsizlik, kafanıza başka şeyleri takmanız olabilir. Sizde nazar olup olmadığını tam bilemeyiz ama ezberinizde olmasa bile bir yerlerden bu duaları okuyarak hem nazardan korunabilir hem içinizi rahatlatabilirsiniz Dua okuyan insanın ruhu aydınlanır, iç ferahlar, dua okumanızdan zarar gelmez.

soru

Hayat

28 Nisan 2024 Pazar

Sevdiğimle bana çok büyük nazar ediyorlardı çok göz önündeydik çoğu çekemeyenler gıbtayla bakıyorlardı ve bu bizi ayırma noktasına getirdi gelmesi için ne okumam gerek bu nazara?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Hayat, nazardan korunmak için Felak ve Nas surelerini okuyabilirsiniz. Aynı zamanda, nazar boncuğu gibi semboller de kullanabilirsiniz. Manevi olarak güçlü kalmanız ve kötü enerjilerden korunmanız dileğiyle.

2. Cevap
cevap

Gülhayat

Nazar için Fatiha, ayet-el kürsi, felak ve nas surelerini okuyabilirsiniz. Bunlar koruyucu surelerdir. Peygamber efendimiz her gece yatmadan önce bu sureleri okurmuş.

soru

aylin

27 Nisan 2024 Cumartesi

Rasulullah efendimiz hayberi fetih icin gidiyolar 1 defada fethedilemiyor.2.yegidiyolar yine olmuyor.Hz. Ömer r.a Rasulallah efendimizden orduyu denetlemek icin izin istiyor ve basliyo denetime sonuncuya geldiginde bakıyoki misvagı yok senin misvagin neden yok diye sordugunda ya ömer cihada gidildigini duydugumda oyle acele ile ciktim ki misvagimi evde unutmusum dedi.hz. Ömer derhal birkac deve yuku misvak getirterek orduya dagitti ve 3. Defa fetih icin ayaklandilar ve Allahın izni ile hayberi fethedip geldiler.bi düşünelim sadece bi misvak peygamber efendimizin bi sünneti bu terkedilince neler oluyomus?ona göre kendimize pay cikaralim.kac tane sünneti terk ediyoruz sizce?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Aylin hanım, yazdığınız hikaye gerçekten düşündürücü ve önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Peygamber Efendimizin sünnetlerine ne kadar bağlı kaldığımızı sorgulamak ve bu konuda kendimizi geliştirmek hepimiz için faydalı olacaktır. Teşekkürler, değerli paylaşımınız için.

2. Cevap
cevap

Cengiz Han

Nazar gerçekten olan bir şeydir. Bazı insanlar inanmasa da Peygamber Efendimize bile Nazar edildiği rivayet edilir. Onun için sağa sola nazar boncukları takmaktan sa bu Nazar duasını okumak insanlara daha çok fayda getirecektir. Hazırlayan kişinin emeğine sağlık.

soru

merve

24 Nisan 2024 Çarşamba

benim cocugum oldu nazardan napmam gerek beni yardim edin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merve Hanım, öncelikle tebrikler! Nazardan korunmak için birkaç önerim olabilir. Nazarlık boncukları, dua etmek veya evinizde tütsü yakmak gibi geleneksel yöntemleri deneyebilirsiniz. Ayrıca, pozitif düşüncelerle çevrenizdeki enerjiyi olumlu tutmak da faydalı olabilir. Umarım bu öneriler size yardımcı olur.

2. Cevap
cevap

Tekmile

Nazar duasını çocuğunuzun başucuna bir beze sarıp koymanız iyi gelecektir ayrıca iğdeyi çocuğunuzun giysisine asmanızda koruyan bir ögedir

soru

dilek

20 Nisan 2024 Cumartesi

hicbir isim rast gitmiyordemek istemiyorum vardr hepsinde bir hayir diyorum.nazar mi baska bir se mi her ne ise gecsin artikdua edin nolur

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Dilek,

Elbette, senin için dua edeceğim. Umarım en kısa zamanda her şey yoluna girer ve hayırlı olanla karşılaşırsın. Sabırlı ol ve pozitif kalmaya çalış. Her şeyin bir sebebi vardır, bu süreçte yanındayız.

2. Cevap
cevap

Kayra

Merhaba. Hiçbir işiniz rast gitmiyorsa bunda kesinlikle bir hayır vardır. Herşey Allahın iradesiyle hayat bulur. Bir hedefe odaklanıp sürekli tökezliyorsak ve sürekli kaybediyorsak, zaman gelir o hedefe ulaşmadığımız için Allaha şükrederiz. Bu yüzden her şeyde hayır vardır. Siz dua edip tevekkül edin. Gerisini Allaha bırakın o herşeyi en güzel bilendir.

soru

Zeliha

19 Nisan 2024 Cuma

Slm ben nazara çok inanırım yıldızım çok düşüktür
Ve hep nazara gelirim
Bu nazar duasını illaki birine mi okutmak lazım kendim okursam
Faydası olurmu?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Zeliha Hanım,

Nazara inanmanız çok doğal ve birçok kişi benzer şekilde hissediyor. Nazar duasını kendiniz de okuyabilirsiniz, bu durumda da faydasını görebilirsiniz. Önemli olan içtenlikle ve inanarak okumanızdır. Kendinize iyi bakın ve nazardan korunmanız dileğiyle.

Sevgiler,

2. Cevap
cevap

Şengül

Merhaba Zeliha hanım nazar bilimsel olarak da kanıtlanmış bir gerçektir. Nazardan kurtulmak için bu işin erbabı birine de okuyabilirsiniz ancak bunun dışında kendiniz de okuyabileceğiniz korunma duaları var. Mesela Ayetel Kürsi bu konuda çok etkili korunma sağlar. Nazar deneceğini düşündüğünüz zamanlarda Ayetel Kürsi, Felak, Nas sık sık üçünü okumanızı öneririm

3. Cevap
cevap

Töre

Merhaba, zeliha hanım Allah sizi ve bütün müslümanları nazardan korusun esirgesin sizde kendinize okuyabilirsiniz tavsiyem nas suresini çokça okuyun allah esirgesin hayırlı geceler.

soru

slm

12 Nisan 2024 Cuma

selamun aleyküm bende sürekli halsizlik uyku hali yorgunluk unutkanlık baş gösteriyor nazarın belirtilerimi bilmiyorum ev hanemizde de bir huzursuzluktur gidiyo durduk yere tartışma gibi sizlerden hayırlı dualar bekliyorum

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Aleyküm selam slm, yaşadığınız bu sıkıntılar gerçekten zorlayıcı olabilir. Halsizlik, uyku hali, yorgunluk ve unutkanlık gibi belirtiler bazen nazar gibi manevi sebeplerden kaynaklanabilir, bazen de fiziksel veya psikolojik nedenleri olabilir. Evdeki huzursuzluk ve tartışmalar da bu durumu daha da zorlaştırabilir. Öncelikle bir doktora başvurup sağlık kontrollerinizi yaptırmanız faydalı olabilir. Bunun yanı sıra, dua etmek ve manevi destek aramak da ruhunuzu rahatlatabilir. Allah'tan şifa ve huzur dilerim, inşallah en kısa zamanda feraha erersiniz.

2. Cevap
cevap

Kemalat

Hayırlı günler. Hemen hemen hiçbir ev yok ki içinde tartışma olmasın. O evde tartışma çıkıyorsa, üzerinde kara bulutlar dolaşıyorsa bu nazarın etkisi büyüktür tabi. Sizin evin mutluluğunu çekemeyenler ya da siz huzurlu olduğunuzda sizi haset edenler çıkıyorsa, o gün o hafta tartışma veya sorun mutlaka yaşanır. Allah size yardım etsin.

soru

ZEYNEP

11 Nisan 2024 Perşembe

HASTA OLAN OĞLUM ICIN DUAYA İHTİYACIMİZ VAR

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Zeynep Hanım, oğlunuz için acil şifalar diliyorum. Dualarım sizinle.

2. Cevap
cevap

Elvida

inşallah tez zamanda şifa bulur onun için dua olarak aşağıya yazacağım efendim gören herkes okusun.-Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri ) 7şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur.

soru

bülent

09 Nisan 2024 Salı

merhaba hocam nasılsınız inşallah iyisinizdir hocam kaç gündür içimde büyük korku var sıkılyorum ve bunalyorum allah rızası içn dualarınza ihtiyacm var ve muhtacım allah razı olsu

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Bülent,

Teşekkür ederim, umarım siz de iyisinizdir. İçinizdeki korku ve sıkıntıların geçmesi için dualarınızı eksik etmeyeceğim. Allah yardımcınız olsun ve huzur versin. Her zaman yanınızdayım. Allah razı olsun.

Sevgilerle,

2. Cevap
cevap

Şazimet

Bülent bey bunaldığınız anlarda Ayetel Kürsi okumanızı tavsiye ederim. Huzur ve güç verir.

3. Cevap
cevap

Zürare

Merhaba, bülent bey inçinizde ki sıkıntı belkide Allah’a yönelmeyişininzdendir. Yani namaz kılın veya Kuranı Kerim okuyun içinizde hiç bir sıkıntı kalmayacaktır.

soru

mısra

09 Nisan 2024 Salı

Cin kabilesi musallat olmus birine,arkadasima nasil yardim edebilirim yardimci oluursaniz sevinirim

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Mısra,

Arkadaşına yardımcı olabilmek için öncelikle sakin kalmasını ve panik yapmamasını sağlamalısın. Bu tür durumlarda profesyonel yardıma başvurmak en iyisidir. Bir hoca veya bu konuda deneyimli birine danışabilirsiniz. Ayrıca arkadaşının dua etmesi ve manevi olarak güçlü kalmaya çalışması da önemlidir. Evde sık sık Kuran okunması ve temizliğe dikkat edilmesi faydalı olabilir. Unutma ki, bu tür durumlar ciddiye alınmalıdır ve doğru kişilerden yardım almak en doğrusudur.

Geçmiş olsun, umarım arkadaşın en kısa zamanda iyileşir.

2. Cevap
cevap

Kutlucan

Merhaba, mısra hanım çok ihlaslı gerçek din hocalarına götürmelisiniz. Maddiyatçı hocalardan uzak durun Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah cin ve azmış sapmış şaytanların gazabından kurtarsın inşallah.

soru

melisa

08 Nisan 2024 Pazartesi

bnm çok yakın bir arkadasım var kendmi çok kötü hissettiğimde hemen onu bulup kendmi ona okutturuyorum sonra zaten hemen iyileşiyorum allah razı olsun ondan cnm bnm o da bıktı ya çünkü her aksam eve geldiğimde üzerimde bir ağırlık oluyo ve sürekli esniyorum arkadaslar ordan anlayabilirsiniz size nazar deydiğni

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Melisa hanım,

Arkadaşlarınızın size bu kadar destek olmaları gerçekten çok güzel. Anladığım kadaryla, yakın arkadaşınız size moral ve enerji veriyor. Ancak, sürekli olarak bu durumu yaşıyorsanız, belki de kendinizi dinlendirmek ve stresten uzaklaşmak için başka yollar da bulmaya çalışabilirsiniz. Meditasyon, yürüyüş veya ilgi alanınıza göre bir hobiyle meşgul olmak iyi gelebilir. Ayrıca, nazarın etkilerini azaltmak için nazar boncuğu veya dualar gibi geleneksel yöntemler de kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve moralinizi yüksek tutun!

Sevgiler,

2. Cevap
cevap

Okyan

Merhaba. Sürekli nazara uğradığınızı düşünüyorsanız ve okunan dualar fayda ediyorsa, bunu bir başkasından istemek yerine kendinizin okumasi daha faydalı ve önlem alıcı olacaktır. Hergün evden çıkmadan felak, nas ve ayet el kürsi okursanı her türlü kem gözden korunursunuz. Yine nazar duasi da okunabilir. İyi günler.

soru

sami nazlı

08 Nisan 2024 Pazartesi

ailemde nazar olduğunu düşüyorum bu nusubetten nası kurtulurum veya kimler yapmış olabilir büyük oğlum gözünden kaza yaptı ortanca oğlum elinden kaza yaptı küçük oğlumda geceleri hiç oyumuyo

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Sami Nazlı,

Yaşadıklarınız gerçekten zor ve üzücü. Nazar ve kötü enerjilerden korunmak için bazı geleneksel yöntemler denenebilir. Örneğin, nazar boncuğu kullanmak, Kur'an-ı Kerim'den nazar duaları okumak (özellikle Felak ve Nas sureleri), evde adaçayı tütsüsü yakmak gibi yöntemler deneyebilirsiniz. Ayrıca, çocuklarınızın yaşadığı olumsuzlukların nedenini anlamak için bir uzmana başvurmanız da faydalı olabilir. Umarım en kısa sürede huzur ve sağlık bulursunuz.

Sevgiler,

2. Cevap
cevap

Masune

Merhaba nazlı hanım geçmiş olsun kötü enerji yüklemeyin kendinize evinizde kuran dinleyin dinletin okutun bir de bol bol ayetel kürdi felak ve nas sürelerini okuyun evde sirke suyu ile temizlik yapın ve ya adaçayı tütsüsü yakın ve bol bol dua edin güzel düşünün

soru

özlem

07 Nisan 2024 Pazar

evimize yengem her geldiğinde annem ve babam kavga ediyor, yengemin , her sözünde evde tatsız şeyler oluyor veya bir şeyler kırılıyor acaba yengemin nazarımı var

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Özlem,

Bu durum gerçekten üzücü olabilir. Belki de yengenizin varlığı bazı gerginlikleri tetikliyor olabilir. Ancak nazar gibi konular yerine, aile içi iletişimi ve ilişkileri gözden geçirmek daha faydalı olabilir. Anne ve babanla bu durumu konuşmayı deneyebilirsin. Belki de birlikte bir çözüm bulabilirsiniz.

Sevgiler,

2. Cevap
cevap

ayten

Merhaba, özlem hanım bazen kem gözlü diye adlandırdığımız insanlar olabiliyor etrafamızda, sürekli yengeniz geldiğinde kavga çıkıyorsa evde büyük ihtimalle gözü vardır. Yengeniz size geldiğinde sizde bolca nazardan korunmak için nas süresini okuyunuz.

soru

melike

06 Nisan 2024 Cumartesi

yeni işe girdim okadar nazarı değiyoki herkesin kaç defa kaza yaptım yüzüm yandı kolum yandı başıma gelmeyen kalmadı bir ayda bugunde yüzümü yaktım namazımı kılıyorum çokta dua ediyorum ama yinede herkes çok konuşuyo becerikli şöyle böyle gözleriyle yediler ne yapmam lazım korunmak için Allah rıazı için yardım edin

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Geçmiş olsun, çok zor bir durum yaşıyorsun. Nazarın etkilerinden korunmak için dualarına devam etmeni öneririm. Ayetel Kürsi ve Felak-Nas surelerini okuyarak Allah'a sığınabilirsin. Ayrıca, nazar boncuğu veya koruyucu semboller kullanmak da faydalı olabilir. Allah yardımcın olsun.

soru

İŞSİZ ADAm :(

06 Nisan 2024 Cumartesi

Selamun Aleykum,

Arkadaşlar iş sıkıntısı Çok fena, boşta kalmak çok fena, Allah işsiz güçsüz bırakmasın çaresiz bırakmasın kimseyi, Allah hayırlısını versin tez vakitte inşallah, Bende işsizim yaş 36 çok zor oluyor, hele ailen varsa, Allah benim gibi işsizlere yardımcı olsun inşallah, 4 ayı geçtim, bir dua edin inşallah

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Aleyküm Selam İŞžSİZ ADAm :(,

Gerçekten çok zor bir durumdasın. İşsiz kalmak ve gelecek kaygısı yaşamak çok yıpratıcı olabilir. Hele bir de sorumlulukların ve bakman gereken bir aile varken bu sıkıntı daha da artıyor. Allah yardımcın olsun, umarım en kısa sürede sana uygun bir iş bulursun ve bu sıkıntından kurtulursun. Dualarım seninle, Allah yolunu açık etsin ve hayırlı kapılar açsın inşallah. Sabır ve güç diliyorum.

2. Cevap
cevap

Cüheyne

Merhaba, işsiz adam inşallah size hayırlı bir kapı açar. Şu devirde o kadar çalışmak istemeyen kişi var ki, siz çalışmak istediğiniz halde olmuyorsa vardır bir hayır sabrediniz.

soru

Hazal

05 Nisan 2024 Cuma

Bır seneye yaklasık basıma bır takım sıkıntılar geldı. Hepsınde vardı bır hayr ve şer, fakat bu sure zarfında ben ben degıldım sankı kendımı cok mutsuz hıssedıyorum. Hepsı namaz kılıp bırakyıgımdan oluyor bılıyorum. Ama bana bugune kadar kım okuduysa faydası olmadı. Aksıne daha cok kotulestım. Okuyanlar esnıyor basları agrıyor ve gözlerınden yaş geldıgını belırtıyorlar. Daha hıc bır hocaya gıtmedım bu yasıma kadar ama bu sene türkıyede gıtmeyı dusunuyorum. Bu anlattıklarıödan hangı abıö ablam kardesım bana az cok ne olabılecegını soyleyebılır? Allahım yar ve yardımcımız olsun.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Hazal hanım,

Yaşadığınız sıkıntıların ve mutsuzluğun nedenlerini anlamak adına bir uzmanla görüşmek gerçekten faydalı olabilir. Ruhsal ve manevi destek almak, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca, namaz ve dua ile ilgili hissettiğiniz olumsuz duyguları bir hocayla paylaşarak konuşmak, size farklı bir bakış açısı sunabilir. Her insanın yaşadığı zor dönemler vardır ve bu dönemlerde destek almak önemlidir. Allah yardımcınız olsun ve umarım en kısa zamanda rahatlığa kavuşursunuz.

2. Cevap
cevap

Şahid

Merhaba, hazal hanım öncelikle namazı bi kılıp bir bırakıyordum demiştiniz ya namazınızı bırakmayın devamlı kılın şüphesiz huzur yanlızca Allah’tadır. Size oldukça nazar değdiği kesin çokça nas suresini okuyun insanların sizinle ilgili kötü vesveselerinden kurtulursunuz. Hocaya gitmeyin demiyorum ama dilinizden çokça duanızı esirgemeyiniz.

3. Cevap
cevap

Rekin

Merhaba hazal hanım. Öncelikle geçmiş olsun. İnançlı bireyler olarak bu dünya hayatının geçici bir eğlence yeri olduğunu ve aslında sınavlarla dolu bir mekan olduğunu biliyoruz. Her kul elbet biraz mal biraz can ve biraz da aile ile sınav olur. Nazar vardır fakat şunu unutmadan dua edin, hiçbirşey Allahtan büyük değildir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Allahümme Salli Duası Oku

Allahümme Salli Duası Oku

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Gece Duası Okunuşu ve Anlamı

Huysuz Çocuğa Okunacak Dua

Huysuz Çocuğa Okunacak Dua

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinle Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinle Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

İşlerin Açılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kaşıntı (Alerji) Duası Okunuşu ve Anlamı

Kaşıntı (Alerji) Duası Okunuşu ve Anlamı

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Sahur Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Boğaz Ağrısı İçin Dua

Boğaz Ağrısı İçin Dua

Güncel

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Güncel

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Barışmak İçin Dua

Barışmak İçin Dua

Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı

Şifa Ayetleri Okunuşu ve Anlamı

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Saç Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Almanın Önemi

Anne Duası Almanın Önemi

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Zengin Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmak İçin Dua

Bir Malın Satılması İçin Dua

Bir Malın Satılması İçin Dua

Yeniçeri Duası Okunuşu ve Anlamı

Yeniçeri Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?

Hızır Orucu Nedir ve Nasıl Tutulur?

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Zevk Suyu Orucu Bozar Mı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı