Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Anlamı
11 Temmuz 2024

Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Anlamı

Hizbu'l Bahr Duası

Hizbu'l Bahr duası, okunmasında hikmet ve mucize olan dualardan biridir. Ancak diğer duaların aksine bu duayı okurken kişinin oruçlu, abdestli ve temiz elbiseli olması gerekir. Bilhassa oruçlu ağız ile okunan Hizbu'l Bahr duası daha çabuk kabul olur ve kişinin Allah Teâlâ'dan istediği dileği hiç şüphesiz yerine gelir.

Hizbu'l Bahr Duasının Faziletleri

Duanın faziletleri oldukça fazladır. Özellikle yatakta yatan bir hastanın şifası için üç gün boyunca yaklaşık 25 kere okunması gerekir. Eğer hastanın eceli Allah tarafından gelmemişse, hasta en kısa zamanda inşallah şifasını bulacaktır.

Maddi anlamda ciddi borçları olan kişinin Hizbu'l Bahr duasını hiç bırakmaması gerekir. Borçları olan şahıs, 3 gün boyunca her gün yaklaşık 15 kere bu duayı bırakmadan ve ümidini kesmeden okursa, borçlarını ödemek için karşısına inanılmaz imkanlar ve vesileler çıkacaktır. Allah Teâlâ'nın lütfu kullarına çok fazladır, yalnız kullar bu hususta istemeyi bilmelidir.

Gaflet dolu bir mekanın içerisinde Hizbu'l Bahr duasının okunmasında oldukça faydalar olacaktır. Ortamdaki gaflet, musibet ve uyku hali gidecektir. Aynı zamanda bu duanın sürekli okunduğu eve afetler işlemez ve kişiler korunur.

Hizbu'l Bahr duasını hiç bırakmadan her gün boyunca en az bir kere okuyan kişi, suda boğulmaz, doğal afetlerden korunur, yangında yanmaz ve hırsızlıktan da emin olur.

Sabah Namazı Sonrasında Okumanın Önemi

Bir kişi, günlük olarak her sabah namazının ardından bu duayı okursa, müstecap kişiler arasında değeri çok yüksek olur ve kadri yücelir. Aynı zamanda büyünün ve cinlerin şerrinden okuyan kişi korunur. Hiç şüphesiz ki bu duayı hiç bırakmadan okuyan ve benimseyen kişilere Allah Teâlâ lütfunu verir ve kimseye muhtaç bırakmaz.

Hizbu'l Bahr Duası

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme ya aliyyü ya azıymü ya alim.

Ente rabbi veılmüke hasbi.

Fe ni'mer rabbu ve ni'mel hasbi hasbi.

Tensuru men teşaü ve entel azizür rahıym.

Nes'elüke'l ısmete fil.

Harekati ves sekenati vel kelimati vel iradati vel hatarati minez zününi ves şükuki vel evhamis satırati lil kulubi an müteatil ğuyub.

Fe kadebtü liyel mü'minune ve zülzilu zilzalen şadida.

Ve iz yakulül münafikune fi kulunihim merudün ma veadenallahu ve rasuluhu illa ğurura.

Fe sebbitna vensurna ve sahhir lena hazel bahra kema sahhartel bahra.

Li musa ve saharten nara li israhime ve sahhartel cibale vel hadide li davude ve sahhater riha veş şeyatıyne vel cinne li süleymane ve sahhir kulle bahrin hüve leke fil ardı ves semai vel mülki vel melekuti ve bahred dünya ve bahral ahirati ve sahhir lena kulle şey'in ya men bi.

Yedihi melekutu kulli şey'in kaf ha ya ayn sad (3 kere tekrar edilecek)

Ünsurna fe inneke hayrun nasirin.

Veftah lena fe inneke hayrul fatihıyn.

Vağfir lena fe inneke hayrul ğafirin.

Verhamna fe inneke hayrur rahımin.

Verzukna fe inneke hayrur razikıyn.

Veehdina ve neccina minel kavmiz zalimin.

Ve hablena rıyhan teyyibeten kema hiye fi ilmike venşurha Aleyna min hazaini rahmetike vahmilna biha hamlel kerameti meas selameti vel afiyeti fid dini ved dünya vel ahirati inneke ala külli şey'in kadir.

Allahümme yessir lena ümuruna mearrahati li kulubina ve ebdanina ves selameti vel afiyeti fi dinina ve dünyana.

Ve kün lena sahiben fi seferina ve halifeten fi ehlina vatmis ala vücuhi adaina vemsah hüm ala.

Mekanetihim fe la vücuhi adaina vemsah hüm ala.

Mekanetihim fe la yestetıy'unel mudıy'e lel mecie ileyna ve lev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırate fe yübsırun.

Ve lev neşaü lemesahnahüm ala mekanetihim fe mestetaü mudiyyen ve la yerciun.

Yasin vel kur'anil hâkim inneke leminel mürseline ala müstekıym.

Tenzilel azızir rahim.

Li tünzira kavmen ma ünzira abaühüm fe hüm ğafilün.

Le kad hakkal kavlü alal ekserihim fe hüm la yü'minune inna cealna fi anakihim ağlalen fe hiye ilel ezkani fe hüm mukmehun.

Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fe hüm la yübsirun. Şahetil vücuh (3 kez tekrar edilecek)

Ve anetik vücühü lil hayyil kayyum.

Ve kad habe men hamele zulme.

Ta Sin Mim.

Ha Mim.

Hummel emru ve caen nasru fealeyna la yünsarun.

Ha mim tenzilül kitabi minellahil azızil alim.

Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkab.

Zittavli la ilahe illa hu ileyhil masır.

Bismillahi babüna tebareke hıytanüna yasin sakfüna kaf ha ayn sad kifayetüna, ha mim ayn sin kaf hımayetüna, fe seyekfike hümüllahu ve.

Hüves semıul alim. (3 kez tekrar edilecek)

Sitrul arşi mesbulün aleyne ve aynüllahi nazıratün ileyna bi havlillahi la yukderu alyne vellahu min veraihim muhıyt.

Bel hüve kur'anün mecıd, fi levhım mafuz.

Fallahu hayrun hafızan ve hüve erhame'r rahımin (3 kez tekrar edilecek)

İnne veliyyiyellezi nezzel kitabe ve hüve yetevelles salihıyn (3 kez tekrar edilecek)

Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'in fik erdı ve la fis semai ve hüves semıul alim (3 kez tekrar edilecek)

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym (3 kez tekrar edilecek)

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen vel hamdü lillahi rabbil alemin.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Galibe

11 Temmuz 2024 Perşembe

Bu duayı okurken gerçekten oruçlu olmam gerektiğini bilmiyordum. Temiz elbiseler giymek ve abdestli olmak da önemliymiş. Bu şartlara dikkat etmeden okursam kabul olmaz mı?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Galibe, bu tür dualarda niyet ve samimiyet çok önemlidir. Ancak bazı duaların kabul olmasında belirli şartlara uyulması gerektiği de doğrudur. Oruçlu olmak, temiz elbiseler giymek ve abdestli olmak gibi şartlara dikkat etmek, duanın kabul olma ihtimalini artırabilir. Fakat bu şartlara uymadan da samimi bir kalple yapılan duaların Allah katında kabul edilme şansı vardır. Önemli olan niyetinizin temiz ve samimi olmasıdır. Yine de bu şartlara uymaya özen göstermek, dualarınızın daha makbul olmasını sağlayabilir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Aradığını Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Aradığını Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastalık İçin Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Hastalık İçin Şifa Duası Okunuşu ve Anlamı

Heyecanlanmamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Heyecanlanmamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kendine Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Güncel

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Kazanç Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Çıban Duası Okunuşu ve Anlamı

Çıban Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu

Birinin Bir Yere Gitmesini Engellemek için Okunacak Dua

Birinin Bir Yere Gitmesini Engellemek için Okunacak Dua

Aile Huzuru İçin Dua

Aile Huzuru İçin Dua

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabır Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurana Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurana Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Sınav Duasının Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Zihin Açma Duası Oku

Zihin Açma Duası Oku

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı

Esmaül Hüsna Duası Okunuşu ve Anlamı