Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Yağmur duası, uzun süre yağmur yağmadığı zamanlarda, kuraklık dönemlerinde Allah'ın yağmur yağdırmasını istemek için yöre halkının toplu halde dua etmesidir. Yağmur duasına fıkıh dilinde "istiska" adı verilir. Bu, yağmur yağmasını talep etmek anlamına gelir. Yağmur duası yapmak sünnettir. Peygamberimiz (S.A.V.) ve halifeleri de yağmur duasında bulunmuşlardır.

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Yağmur duasını arka arkaya üç gün süreyle, bölge dışında yapmak müstehaptır. Yağmur duası yapılmadan önce sadaka verilmeli, günahlardan tövbe edilmeli, dargınlıklar sona erdirilmeli ve haksız alınan her şey sahibine geri verilmelidir. Yağmur duasına çıkanların oruçlu olması, muhtaç ve mütevazı görünmesi uygundur. Yağmur duası yapacak olan Müslümanlar, dua edecekleri yerde iki rekât namaz kılmalıdır. Burada cemaatle kılınan namaz menduptur. İmam namaz sonrası cemaate konuşma yapar. Burada namaz ve hutbe Muhammed'in ve Ebu Yusuf'un görüşleri olup, İmam Azam'a göre dua ve istiğfar yağmur duasına yeterli olmaktadır. Namaz kılınırsa, namaz sonrası, kılınmadıysa hemen, imam ayağa kalkarak kıbleye doğru döner. Cemaat imamın arkasında oturarak durur. İmam Allah'a dua ederken, cemaat duaya "âmin" der. Yapılan duaların yağmur için olan özel dualar olması daha uygundur. Peygamberimizden (S.A.V.) gelen böyle özel yağmur duaları vardır. Dua ayakta kıbleye dönük olarak yapılır. Dua sırasında Allah'tan af dilenir ve yağmur istenir. Bu duanın üç gün süreyle yapılması müstehabtır. Yağmur geciktiği için, dua edenler eski giysiler giyerler. Başlarını öne eğer, mütevazı olurlar. Duanın yapıldığı yere yaya olarak gidilir. Kafir olanlar yağmur duasına götürülmez. Buraya giden Müslümanlar çocuklarını ve hayvanlarını yanlarına alır. Anne ve yavrular ayrılır. Zayıflar ve güçsüzler dua ederler. Bunların yaptığı duaya cemaat "amin" der. Yağmur yağdığında, Yüce Allah'a şükredilir. Yağmur sırasında "Allahümme sayyiben nafian" (Bunu hakkımızda hayırlı bir yağmur kıl) denir. Gereğinden fazla yağan yağmura, "Allahümme havaleyna ve la aleyna" (Ya Rab! Yağmuru zarar vermeyecek yere yağdır. Bizim üzerimize yağdırma.) denilerek dua edilir.

Yağmur Duası Arapça Okunuşu

  • "Elhamdü lillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmid-din. Le ilahe illallahu yef'alu me yurid. Allahümme entellahu la ilahe ille entel ganiyyün ve nahnül fugarau enzil aleynel ğayse vec'al me enzelte lene guvveten ve beleğan ilehin."
  • "Allahümme el Eskina ğaysen muğisen henien merien ğadekan mücellilen şeyhan ammen tabekan. Allahümme! Eskina'l ğayse ve tec'alna minel kanitin. Allahümme! İnne bil biladi vel ibadi vel hakkı minel levai vaddanki mala neşku illa ileyk. Allahümme! Enbit lena ezzer'a ve edirre lenaddar'a ve eskina min berekatis sema ve enbit lena min berekatil arz. Allahümme! İnna nestağfirüke inneke künte ğağaffaren fe erseles semae aleyna midraran."

Yağmur Duasının Türkçe Anlamı

"Ya Rab! Bize yararlı, bol, her tarafa akan, her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et. Ya Rab! Bize yağmurla su ver. Bizleri ümitlerini kesmiş olan kimselerden eyleme. Kullarda, bölgelerde ve yaratılmış şeylerde öyle darlık vardır ki, senden başkasına sunamayız. Ya Rab! Bizim için ekinleri bitir, memeleri sütle doldur, bize göğün bereketinin içinden su ver, bize yeryüzünün bereketinden yetiştir. Ey Rabbimiz! Biz senden mağfiret istiyoruz. Şüphesiz sen çok mağfiret edensin. Bize gökten bol yağmur yağdır."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kara Büyü

Kara Büyü

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Abdest Alırken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Abdest Alırken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İstemediğin Birinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

İstemediğin Birinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Perşembe Gecesi Okunacak Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Perşembe Gecesi Okunacak Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Unutkanlık Duası Oku

Unutkanlık Duası Oku

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebeğin Erkek Olması İçin Okunacak Dua

Bebeğin Erkek Olması İçin Okunacak Dua

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Beddua Nedir? ve Neden Beddua Edilir

Beddua Nedir? ve Neden Beddua Edilir

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Boşanmamak İçin Okunacak Dua

Boşanmamak İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Diş Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kunfeyekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurana Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Kurana Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Mezarlıkta Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı