Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Büyü Bozma Duası Okunuşu ve Anlamı


Büyü, insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratması amaçlanan mistik bir uygulamadır. Büyüden korunmak veya mevcut bir büyüyü bozmak için İslami kaynaklarda çeşitli dualar ve yöntemler bulunmaktadır. Aşağıda verilen dua, büyü bozma amacıyla kullanılabilir. Eğer size kötü niyetli kişiler tarafından büyü yapılmışsa, bu büyüyü bozmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Büyü Bozma İçin Uygulama Adımları

 • Dua ve ayetleri çizgisiz bir kağıdın üzerine yazınız.
 • Yazılan duaları 40 defa okuyunuz.
 • Bu kağıdı suyun içerisine koyup erimesini bekleyiniz.
 • Eridikten sonra suyun bir kısmını içiniz ve kalan su ile yüzünüzü yıkayınız.

Bu yöntemleri uyguladıktan sonra üzerinizdeki büyünün bozacağına inanılmaktadır.

Büyü Bozma Duası Arapça Okunuşu

 • Vettebeu ma tetluş şeyatiynü ala mülki Süleyman ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nâsas sihra ve ma ünzile alel melekeyni bi babil harute ve marut ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer'i ve zevcih ve ma hüm bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahirati min halakiv ve le bi'se ma şerav bihi enfüsehüm, lev kanu ya'lemun
 • Sümme beasna mim ba'dihim musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihi fe zalemu biha fenzur keyfe kane akibetül müfsidin
 • Ve kale musa ya fir'avnü inni rasülüm mir rabbil alemin
 • Hakikun ala ella ekule alellahi illel hakk kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye beni İsrail
 • Kale in künte ci'te bi ayetin fe'ti biha in künte mines sadikin
 • Fe elka asahü fe iza hiye su'banüm mübin
 • Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
 • Kalel meleü min kavmi fir'avne inne haza le sahirun alim
 • Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te'mürun
 • Ye'tüke bi külli sahirin alim
 • Ve caes seharatü fir'avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül galibin
 • Kale neam ve inneküm le minel mükarrabin
 • Kalu ya musa imma en tülkiye ve imma en nekune nahnül mülkiy
 • Kale elku fe lemma elkav seharu a'yünen nasi vesterhebuhüm ve cau bi sihrin aziym
 • Ve evhayna ila musa en elki asak fe iza hiye telkafü ma ye'fikun
 • Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ya'lemun
 • Fe gulibu hünalike venkalebu sağırin
 • Ve ülkiyes seharatü sacidin
 • Kalu amenna bi rabbil alemin
 • Rabbi musa ve Harun
 • Kale fir'avnü amentüm bihi kalbe en azene leküm inne haza le merkum mekertümühü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta'lemun
 • Le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafin sümme le üsallibenneküm ecmein
 • Kale rabbül mesriki vel mağribi ve ma beynehüma in küntüm ta'kilun
 • Kale leinittehazte ilahen gayri le ec'alenneke minel mescunin
 • Kale e ve lev ci'tüke bi şey'im mübin
 • Kale fe'ti bihi in künte mines sadikin
 • Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübin
 • Ve nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
 • Kale lil melei havlehu inne haza lesahirun alim
 • Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te'mürun
 • Kalu ercih ve ehahü veb'as fil medaini haşirin
 • Ye'tüke bi külli seharin alim
 • Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma'lun
 • Ve kiyle lin nasi hel entüm müctemiun
 • Leallena nettebius seharete in kanuhümül galibin
 • Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül galibin
 • Kale neam ve inneküm izel le minel mükarrabin
 • Kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
 • Fe elkav hibalehüm ve isiyyehüm ve kalu bi izzeti fir'avne inna le nahnül galibun
 • Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye'fikun
 • Fe ülkiyes seharatü sacidin
 • Kalu amenna bi rabbil alemin
 • Rabbi musa ve Harun
 • Kale anemtüm lehu kalbe en azene leküm innehu le kebirükümüllezı allemekümüs sihr fe ele sevfe ta'lemun le ükattianne eydiyeküm ve ercüleküm min hilafiv ve la üzallibenneküm ecmein
 • Sümme beasna mim ba'dihim musa ve Harun ila fir'avne ve meleihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mücrimin
 • Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
 • Kale musa e tekulune lil hakki lemma caeküm e sihrun haza ve la yüflihus sahirun
 • Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna aleyhi abaena ve tekune lekümel kibriyaü fil ard ve ma nahnü leküma bi mü'minin
 • Ve kale fir'avnü 'tuni bi külli sahirin alim
 • Felemma caes seharatü kale lehüm musa elku ma entüm mülkun
 • Fe lemma elkav kale musa ma ci'tüm bihis sihr innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsidin
 • Ve yühekkullahül hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimun
 • Fe ma amene li musa illa zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir'avne ve meleihim ey yeftinehüm ve inne fir'avne lealin fil ard ve innehu le minel müsrifin
 • Ve kale musa ya kavmi in küntüm amentüm billahi fealleyhi tevekkelu in küntüm müslimin
 • Fe kalu alellahi tevekkelna Rabbena la tec'alna fitnetel lil kavmiz zalimin

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Fazileti

Nazar Duası Fazileti

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Bir İnsan Olmak İçin Dua

Hayırlı Bir İnsan Olmak İçin Dua

Güncel

Aninda Kabul Olmuş Dua Okunuşu ve Anlamı

Aninda Kabul Olmuş Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Baba Duası Okunuşu ve Anlamı

Çıban Duası Okunuşu ve Anlamı

Çıban Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Kıtmir Duası Okunuşu ve Anlamı

Akıl Duası Okunuşu ve Anlamı

Akıl Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası Oku

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Kalem Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Bir Malın Satılması İçin Dua

Bir Malın Satılması İçin Dua

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Orucun Mekruhları Nelerdir?

Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Eşini Kendine Bağlamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Elif Duası Okunuşu ve Anlamı

Elif Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

Veysel Karani Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Rüzgar Eserken Okunacak Dualar

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu