Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Kuduriye Duası Okunuşu ve Anlamı


Kuduriye Duası Nedir?

Kuduriye duası, Allah nazarında makbul olan ve tutulan dileklerin gerçekleşmesi için Allah'ın (C.C) kullarına gönderdiği dualardan biridir. Bu duayı ihlâslı bir kalp ile okuyan ve ardından dileğini arzu eden kişinin muradı kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Bu dua, eski eşin veya sevgilinin geri dönmesi için de sıkça okunmaktadır. Ayrılan sevgilinin geri dönmesini istiyorsanız, Kuduriye duasını herhangi bir cuma günü sela vakti taze bir abdest alarak, kıbleye dönük edepli bir şekilde oturarak okumalısınız. Duayı bitirdikten sonra niyetinizi ve arzu ettiğiniz sevgiliyi Allah'tan istemelisiniz.

Eşler Arasındaki Tartışmalar için Kuduriye Duası

Kuduriye duası, karı koca arasındaki tartışmaların bitmesi ve sevginin, muhabbetin artması için de okunabilir. Eşler arasındaki husumetin bitmesi için perşembe gecesi güzel bir abdest almalı ve vakit namazının ardından Kuduriye duasını 10 defa okumalıdır. Etkisinin kısa sürede görülmesini istiyorsanız, perşembe günü akşamı güzel bir tatlı yapın ve bu duayı tatlının üzerine 10 defa okuyup sevgi beklediğiniz eşinize yedirin ve siz de yiyin. Bu dua, aradaki sevgi azalmasının ve sebepsiz yere çıkan tartışmaların önüne geçerek sevginizi koruyacaktır.

Halk Arasındaki İnançlar

Genelde halk arasında bu dua için şöyle bir inanç vardır: Eğer genç bir kız göz sürmesinin üzerine bu duayı okur ve bu sürmeyi gözüne sürerse, ona bakan erkek âşık olur. Ancak, en doğrusunu Allah bilir.

Uzakta Bulunan Sevdikleriniz için Kuduriye Duası

Eğer uzakta bulunan bir sevdiğiniz varsa ve onu özlediyseniz, Kuduriye duasını akan suyun üzerine okuyup niyetinizi Allah Teâlâ'ya niyaz ederek bildirin. Kısa bir zaman içerisinde sevdiğiniz ve özlem çektiğiniz kişi sizi bulacak ve yanınıza gelecektir.

Kuduriye Duasının Maddi Sıkıntılar için Kullanımı

Çok tesirli dualardan biri olan Kuduriye duası, her ne kadar aşk ve sevgi için okunsa da, maddi sıkıntıları olan kişilerin de okumasında fayda vardır.

Allâhümme yâ Alîmu yâ Azîmu yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Kuddûru ente Rabbi ve ilmike hasbi feni'mer rabbû rabbi ve ni'mel hasbû hasbî tensuru men teşâu ve inneke entel azîzur-rahîm.

Yâ Kuddûr (3) ve es-elukel azameti vel-harekâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hazarâti min eş-şekûri kâne vez zunûni vel evhâmi ve zulzilû zilzâlen şedidâ. Yâ Kuddûr (3) ve iz yekûlul münâfikûne vellezîne fî kulûbihim meredun mâ veadenallâhü ve resûlühü illâ gurûrâ.

Yâ Kuddûr (3) Veftahlenâ feinneke hayrul-fâtihîn.

Vağfirlenâ feinneke hayrul-gâfirîn. Verhamnâ feinneke hayrur-râhimîn. Sebbitnâ vensurnâ ve mehhirlenâ hâzâ emrî ve sehherel bahreyni li mûsa ve sehheretil cibâlu vel hadîdi li dâvuderrîhi vel cinni vel insi li süleymâni ve sehheretis-sakaleyni Muhammed'inil Mustafa s. A. V Yâ Kuddûr (3)

Ve sehhirlenâ küllün fil-bahri hüve leke fil-ardi ves-semâi vel-mülki vel-melekûti külle şey'in bimâ kesebet bi hakkı Kâf Hâ Yâ Ayın Sad.

Vensurnâ feinneke hayrun-nâsirîn.

Verzuknâ ve ente hayrur-râzıkîn.

Vehdinâ ve neccinâ minel-kavmiz-zâlimîn.

Yâ Kuddûr (3)

Veheblenâ rîhan tayyiban kemâ hıye fî ılmike venşur aleynâ min hazâ-ını rahmetike verhamnâ bihâ hamlil kerâmâti meas-selâmeti vel-âfiyeti fîd-dünyâ vel-âhireti. Yâ Kuddûr (3)

Allâhümme yessirlenâ umûrenâ mear-rahmeti li kulûbinâ ve eydinâ ves-selâmeti ve künlenâ hâceten fî seferinâ ve halîfete fî ehlinâ vetmun alâ vucûhi a'dâınâ vemsehûhüm kulûb. Yâ Kuddûr (3)

Şâhetil vucûhü lil hayyil kayyûm.

Vekad hâbe men hamele zulmâ.

Tâ Sîn Mîm.

Hâ Mîm Ayın Sîn Kâf meracel bahreyni yeltakıyâni beynehümâ berahün lâ yebğiyâni.

Hâ Mîm (3) el emru ve câen-nasru fealeynâ lâ yunsarûn.

Yâ Kuddûr (3) Bismillâhirrahmânirrahîm.

Hâ Mîm.

Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.

Ğâfiriz-zenbi ve kâbilit-tevbi şedîdil-ikâbi fein tevellev fekul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hu.

Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm, Yuhibbûnehüm kehubbillâhi vellezîne âmenû eşeddu hubben, lillâhi ve ihsânihi ve ehibbâî ve ihvâni minel mü'minîne vel mü'minâti billâhil-aliyyîl-azîm.

Ve tekabbel kitâbin nekalehüllâhü azze ve celle ve nekaler-resûle erselehüllâhü azze ve celle.

Ve tekabbel burhân ezherehüllâhü azze ve celle ve bihî lâ ilâhe illallâh.

Ve izzetillâhi ve azametillâhi ve sultânillâhi ve sıatillâhi ve hükmillâhi ve afvillâhi ve ihsânillâhi ve kudretillâhi ve enbiyâillâhi ve melâiketllâhi ve kütübillâhi ve resûlillâhi ve eûzubillâhi min ğadabillâhi ve ıkâbillâhi ve sehâtillâhi ve nekâlillâhi ve min kitâbillâhi kad shekara ve min zevâli ni'mete ve mücibâtil-heleketi vel-fadîhati fîd-dünyâ vel-âhireh.

Ve eûzubillâhil-azîm minel ehli ve mâli vel-veledi ve ınde müâyeneti melekil mevti aleyhisselâm.

Ve eûzubillâhil-azîm min şerri külli zî şerrin ve min şerrin mâ ehâfu ve ahzeru ve min şerri fesakatil-arabi vel-acemi ve min şerril-cini vel-insi veş-şeytâni ve min şerri iblîse ve cünâdihi ve min şerris-selâtîni ve enbâîhim ve mimmâ yenzilu mines-semâi vemâ ya'rucu fîha.

Ve min şerri mâ yelicu fil-leyli ven-nehâri vemâ yahluku fîha ve min şerri külli dâbbetin ente ahizun binâsiyatiha inne rabbî alâ sırâtın mustakîm.

Allâhümme innî estecebtü bike min şerri külli şey'in halaktahü ve ehtarisu bike minhüm.

Ve eûzubillâhil-azîm minel ğaraki vel-hedmi vel-fedmi vel-hasfi vel-hicâreti vez-zelâzili ves-sayhati vel-fitneti ves-savâiki vel-cünûni ve cemîi envâıl belâî fîd-dünyâ vel-âhireh.

Ve eûzubillâhil-azîm min ğadabillâhi ve min şerri mâstafâse minhül-melâiketül-mukarrebûne vel-enbiyâu vel-murselûne ven-nebiyyu Muhammedun abduke ve resûlike ve nebiyyuke ve es-elukel-hayre küllehâ lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke Muhammedun abduke ve resûlike lâ ilâhe illallâhü vahdehu lâ şerîke lehü ilâhen vâhiden ehaden sameden ferden vitren lem yettehız sâhibeten velâ veledâ.

Allâhümme innî es-eluke bi esmâikellezî lâ ilâhe illâ hüver rahmânurrahîm.

Lehü mülküs-semâvâtı vel-ard.

Ve hüve alâ külli şey'in kadîr.

Ve haşeat lehül-esvât.

Ve vecelet lehül-kulûb.

Yâ âyezî min külli kurbetin ve yâ sâhibî fî külli şiddetin ve yâ ilâhî ve ilâhe âbâî ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya'kûbe vel-esbâtı ve mûsâ ve hârûne yâ şâhide külle necva.

Allâhümmes-tecib bihakkı ismikel azîm.

Ve bi hürmeti ısâdikes-sâlihîn.

Yâ erhamerrâhimîn ve sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammed'in ve âlihit-tayyibînet-tâhırîn.

Birahmetike yâ erhamerrâhimîn vel hamdülillâhi rabbil âlemîn.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

merve

18 Mayıs 2024 Cumartesi

merhba 2 senedir svgilimden ayrıyımbnden nefret ediyo bu duayı nasıl okumm grek kaç defa

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba, bu konuda tam bilgi verebilmem zor. Bir uzmandan veya güvenilir bir kaynaktan yardım almanız en iyisi olur.

soru

Fatma

26 Nisan 2024 Cuma

Bir kac defa yaptım mumun üstüne okudum 4 defa faydasını gördüm inşallah bu seferde faydası olur mum üstüne isdediğiniz kişinin adını söyleyerek okursanız daha iyi olur rabim herkesin gönlünde ne muradı varsa hayırlısıyla nasip etsin inşallah 3 günde beli oluyor inşallah olur yarabim

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

İnşallah bu sefer de faydasını görürsün. Rabbim herkesin gönlündeki muradı hayırlısıyla nasip etsin. Duaların kabul olsun.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Hasta Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Pazartesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sigarayı Bırakmak İçin Dua

Sigarayı Bırakmak İçin Dua

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Fazileti

Arefe Duası Okunuşu ve Fazileti

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Başarı Duası Oku

Sınavda Başarı Duası Oku

Secdede Dua Etmek

Secdede Dua Etmek

Aradığını Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Aradığını Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Telbiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Hıdırellez Duası Nasıl Yapılır?

Hıdırellez Duası Nasıl Yapılır?

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Aile Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası Oku

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Bir İnsan Olmak İçin Dua

Hayırlı Bir İnsan Olmak İçin Dua

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Telkin Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı