Yeniçeri Duası Okunuşu ve Anlamı
12 Temmuz 2024

Yeniçeri Duası Okunuşu ve Anlamı

Rivayete göre, Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş dergahına gelip yeni kuracağı Yeniçeri Ocağı için dua istemiştir. Dergâhı ziyaret eden Orhan Gazi, orada bulunan pir'e, "Pir hazretleri, yeni kurduğum ocak için sizden hayır duası almaya geldim" diyerek, duasını istemiştir. Hacı Bektaş Veli de, elini çocuklardan birinin başına koyarak:

"Bunların adı yeniçeri (Yeni asker) olsun," diyerek Cenab-ı Hak'tan yüreklerini ak, pazılarını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun diye dua etmiştir.

Bu yüzden Yeniçeri Ocaklarına Ocak-ı Bektaşi-yan, kendilerine Taife-i Bektaşi-yan, Gûruh Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiye gibi isimler verilmiştir. Ancak erken dönem Osmanlı tarihçileri Aşıkpaşazade, Neşri, Kemal, Oruç ve anonim tarihler, Yeniçeri teşkilatının I. Murat tarafından 1361 yılında Edirne'nin fethini takiben kurulmuş olduğu konusunda hemfikirdirler. Yeniçerilerin kanun ve kaidelerini içeren Kavanin-i Yeniçeriyan da bu görüşü benimser.

Yeniçeri Duası

  • Allah, Allah, illallah, baş üryan, göğüs kalkan,
  • Dilde al kan, sine pür-yan;
  • Bu meydanda nice başlar kesilir,
  • Hiç olmaz soran;
  • Kahrımız, kılıcımız düşmana ziyan,
  • Kulluğumuz, padişaha ayan;
  • Sayılmayız parmakla, tükenmeyiz kırmakla;
  • Üçler, beşler, yediler, kırklar Nur-u Nebi,
  • Kerem-i Ali, Hacı Bektaş-ı Veli;
  • Dem-ü, devranına hu diyelim, Huuuuuuu.

Bu dua, Yeniçerilerin ulufe törenlerinde ettikleri duadır. Bilindiği üzere Yeniçeri Ocakları Bektaşi kültürüne bağlı olduklarından, Yeniçeri duasında da Hacı Bektaş-ı Veli "hünkâr" sıfatıyla anılır. Bu dua, seferden önce veya ulufe dağıtımları sırasında edilir.

Osmanlı Devleti'nin Ordu İhtiyacı

Osmanlı Devleti, Rumeli tarafında genişlemeye başlayınca, daimî bir orduya ihtiyaç duyuldu. Savaşta esir alınan askeri şartlara uygun Hristiyan çocukları, İslam terbiyesiyle yetiştirilerek yeni bir askeri sınıf meydana getirildi. Bu uygulamayı ilk olarak Orhan Gazi'nin oğlu Şehzade Süleymanpaşa'nın başlattığı rivayet edilmektedir. Bu askeri sınıf, Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasına kadar, Osmanlı Devleti'nin tek ve muntazam ordusu olarak kalmıştır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Oktüremiş

12 Temmuz 2024 Cuma

Orhan Gazi'nin bu ziyaretinde Hacı Bektaş Veli'nin elini çocuğun başına koyarak Yeniçerilere dua ettiğini söyledikleri doğru mu? Bu hikaye ne kadar gerçekçi ve tarihsel kaynaklar bu konuda ne diyor?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Sevgili Oktüremiş,

Orhan Gazi'nin Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret edip, elini çocuğun başına koyarak Yeniçerilere dua etmesi hikayesi, tarihsel açıdan oldukça tartışmalıdır. Bu tür anlatılar genellikle efsane ve menkıbe olarak kabul edilir ve tarihsel gerçeklikten ziyade, manevi ve kültürel değerleri yansıtmak amacıyla dile getirilir.

Tarihsel kaynaklar, Hacı Bektaş Veli'nin Yeniçeri Ocağı'nın manevi kurucusu olarak kabul edildiğini belirtir, ancak bu tür spesifik olayların doğruluğunu kesin olarak kanıtlamak zordur. Çoğu tarihçi, bu tür hikayelerin, halkın ve askerlerin manevi motivasyonunu artırmak amacıyla oluşturulduğunu düşünmektedir.

Yani, bu hikaye tarihsel belgelerle tam olarak doğrulanamasa da, kültürel ve manevi bağlamda önemli bir yer tutar. Bu tür anlatılar, tarihten ziyade toplumun inanç ve değerlerini yansıtma açısından değerlidir.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Sabah Namazından Sonra Okunacak Dua

Böcek Duası Okunuşu ve Anlamı

Böcek Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku

Nazar Duası Oku

Güncel

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Yol Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Cünüpken Oruç Tutulur mu?

Cünüpken Oruç Tutulur mu?

Sınavda Başarı Duası Oku

Sınavda Başarı Duası Oku

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Zayıflama Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Soğutma Duası Okunuşu ve Anlamı

Allahümme Salli Duası Oku

Allahümme Salli Duası Oku

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Yağmur Yağarken Okunacak Dua

Miftahul Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

Miftahul Cennet Duası Okunuşu ve Anlamı

İstemediğin Birinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

İstemediğin Birinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Müşteri Gelmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Müşteri Gelmesi İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hutbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Satma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Satma Duası Okunuşu ve Anlamı

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olma Duası Okunuşu ve Anlamı

Atanma Duası Nasıl Yapılır?

Atanma Duası Nasıl Yapılır?

Huzursuzluk İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzursuzluk İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Nübüvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı