Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı
11 Temmuz 2024

Namaz Duaları Okunuşu ve Anlamı

Namaz Dualarının Önemi

Namaz kılan her Müslüman, namaz sırasında okunan duaları ve sureleri bilir ve ezberler. Tarih boyunca büyüklerimiz, okuma yazma bilmedikleri dönemlerde dahi, birkaç dua ile veya Allah'ı zikrederek namazlarını eda etmişlerdir. Ancak günümüzde, duaları ezberleme imkânı olan herkesin namazlarında bu sureleri okuması tavsiye edilir.

Namaz Dualarının Anlamları

Subhaneke Duası

Subhaneke allahumme ve bi hamdik ve tebareke'smüke ve Teâlâ ceddük ve la ilâhe gayruk.

Anlamı: Allah'ım, sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilâh yoktur.

Ettahiyyatu Duası

Ettahiyyatu lillahi vessalavetu vettayyibat. Esselâmu aleyke eyyuhennebiyyu ve rahmetullahi ve berekatihu. Esselâmu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedu en la ilâhe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh.

Anlamı: Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey Peygamber, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilâh yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kulu ve Peygamberidir.

Allahumme Salli Duası

Allahumme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed, kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle, şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız Sensin. Şan ve şeref sahibi de Sensin.

Allahumme Barik Duası

Allahumme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı: Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız Sensin, şan ve şeref sahibi de Sensin.

Rabbena Atina Duası

Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-âhireti haseneten ve kına azabennar.

Anlamı: Allah'ım, bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi ateşin azabından koru.

Rabbenağfirli Duası

Rabbenağfirli ve li valideyye ve lil mu'minîne yevme yekumu'l-hisab.

Anlamı: Ey Rabbimiz, beni, annemi, babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla.

Kunut Duaları

Allahumme inna nesteinuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel hayra kullehu neşkuruke ve la nefruke ve nehleu ve netruku men yefcuruk.

Anlamı: Allah'ım, Senden yardım dileriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek Seni hayırla överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Allahumme İyyake Na'budu Duası

Allahumme iyyake na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inna azabeke bil kuffari mulhik.

Anlamı: Allah'ım, biz yalnız Sana kulluk ederiz, namazı yalnız Senin için kılarız. Ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını isteriz. Azabından korkarız. Şüphesiz Senin azabın, kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

Fatiha Suresi

Elhamdu lillahi rabbil alemin. Errahmanir rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestein, ihdinessıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim ve leddalin.

Anlamı: Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Merhametli, rahmet eden ve din gününün sahibi olan Allah'a. Allah'ım, yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların ve sapmayanların yoluna eriştir.

Fil Suresi

Elem tera keyfe fe ale rabbuke biashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil ve ersele aleyhim tayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil. Fece'alehum ke asfin me'kul.

Anlamı: Fil sahiplerinin Rabbine ne ettiğini görmedin mi? Onların düzenini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sert taşlar atan sürüler ile kuşlar gönderdi. Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kevser Suresi

İnna a'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnna şânieke huvel ebter.

Anlamı: Ey Muhammed, doğrusu sana çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.

Nasr Suresi

İza cae nasrullahi velfeth ve raeytennase yedhulune fi dinillahi efvaca, fesebbih bihamdi rabbike vestagfir. İnnehu kane tevvabe.

Anlamı: Ey Muhammed, Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbinin öğrettiği şekilde tesbih et ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O, tevbeleri daima kabul eder.

İhlas Suresi

Kul hüvellahü ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad.

Anlamı: Ey Muhammed, de ki: O Allah, bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey Allah'a muhtaçtır. O, doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir.

Felak Suresi

Kul euzu birabbilfelak. Min şerri ma halak ve min şerri gasikın iza vekab ve min şerri neffasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hasad.

Anlamı: Ey Muhammed, de ki: Yarattıklarının şerrinden, bastığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden tan yerini ağartan Rabb'e sığınırım.

Nas Suresi

Kul euzu birabbinnas. Melikinnas, ilahinnas. Min şerril vesvasil hannas. Ellezi yuvesvisu fi sudurinnas. Minel cinneti vennas.

Anlamı: Ey Muhammed, de ki: İnsanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına sığınırım. O sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların ve cinlerin gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden Allah'a sığınırım.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Mahsun

13 Nisan 2024 Cumartesi

İyi günler ben bazen namaz kılarken dalgın olduğum zamanlar namaz dualarının yerlerini karıştırıyorum. Fakat farkına vardıktan sonra tekrar doğrusunu okuyorum ama yine de içime sinmiyor. Acaba namaz dualarının yerini karıştırırsam bir günahı olur mu? Lütfen bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Mahsun,

Namaz kılarken duaların yerlerini karıştırmak elbette kiğisel bir hata olabilir. Ancak, bu durumun günah olup olmadığı konusunda endişe etmenize gerek yok. Namazda kasıtsız olarak yapılan hatalar genellikle mazur görülür. Önemli olan, hatanızı fark edip doğrusunu okumaya çalışmanızdır. Allah niyetinize bakar ve samimiyetinizi göz önüne alır.

Eğer bu durum sıkça tekrarlanıyorsa, namaz dualarını ve sıralamalarını tekrar gözden geçirip ezberlemenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde daha rahat ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilirsiniz.

Selamlar,

2. Cevap
cevap

Nora

Namazda sureleri sırasına göre okumamak mekruhtur. Fakat bu durum namazı yeniden kılmanızı gerektirmez.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Dilek Duaları Dilek Duasının Okunması

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Salavat Duaları Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntı Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Hilye-i Şerif Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ağrı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşk Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kun Fe Yekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Kun Fe Yekun Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Şükür Duası Okunuşu

Şükür Duası Okunuşu

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlilik Duası Okunuşu ve Meali

Evlilik Duası Okunuşu ve Meali

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğinin Araması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Panik Atak İçin Okunacak Dua