Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı
20 Haziran 2024

Ashabı Bedir Duası Okunuşu ve Anlamı

Ashab-ı Bedir Duası

Ashab-ı Bedir Duası, çeşitli hastalıklarda, belalarda, sıkıntılarda ve hacetlerde okunması tavsiye edilen dualardan biridir. Ashab-ı Bedir duasında evliya-i kiramların isimleri yer aldığı için Allah Teâlâ, şüphesiz, onların isimleri hürmetine dualarımızı kabul edecektir. Duada ismi geçen zatlar Bedir Savaşı'nda yer almış önemli kişilerdir ki, Peygamber Efendimizin duasına ve müjdesine nail olma şerefine ulaşmışlardır.

Her kim önce Ashab-ı Bedir duasını okur ve ardından dileğini arz ederse Allah Teâlâ sıkıntısını giderir ve arzusu onun için hayırlı ise karşısına çıkarır. Bu dua o kadar büyük bir dua ki, Bedir Savaşı'nda şehit düşmüş ve ardından Peygamber Efendimizin hadislerine konu olmuş Bedir askerlerinin isimleri geçmektedir. Sıkıntısı olan borçlu kişilerin, sınava girecek öğrencilerin veya aile içerisinde şiddetli geçimsizlik yaşayan ailelerin sürekli okumaları gerekir. Eğer Allah tarafından eceli gelmemiş hasta veya hasta yakını bu duayı okursa Allah'ın izni ile iyileşecektir. Her kapıyı açan bu dua aynı zamanda dileklerin gerçekleşmesi için değil, ahiret hayatında kurtuluşa ermek için de okunması gerekir.

İşte o mübarek zatların isimleri:

Ashab-ı Bedir duası
 • Ve biseyyidina Ebû Bekir Sıddık el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ömer bin Hattab el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Osman bin Affan el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ali bin Ebi Talib el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zübeyr bin Avvam el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Said bin Zeyd el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Übeyy bin Ka'b el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Erkam bin Ebi'l-Erkam el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Es'ad bin Yezid el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Enes bin Muaz el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Enesete Mevla Rasülullah el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Üneys bin Katadet el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Sabit el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Havliyy el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Evs bin Samit el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina İyas bin Bükeyr el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Büceyr bin Ebi Büceyr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Bahhas bin Sa'lebe el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Besbese bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Bişr bin Bera el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Beşir bin Sad el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Bilal bin Rebah el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Hiraş el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Temim Mevla Beni Ganem el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Temim bin Year el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Akram el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Sa'lebe el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Halid el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hansa el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sabit bin Hezzal el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Hatıb el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'lebe bin Neme el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sakf bin Amr el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Halid el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Abdullah el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Cabir bin Atik el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Cebbar bin Sahr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Cübeyr bin İyas el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Enes el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Evs el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hatib el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Hazeme el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Sımme el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Arfece el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haris bin Nu'man el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Süraka el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Harise bin Nu'man el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Ebi Beltea el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hatıb bin Amr el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hubab bin Münzir el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Habib bin Esved el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Haram bin Milhan el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hureys bin Zeyd el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Husayn bin Haris el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hamza bin Abd'il-Muttalib el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Humayyir el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Harice bin Zeyd el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Bükeyr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Halid bin Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Habbab bin Eret el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Habbab Mevla Utbe bin Gazvan el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hubeyb bin İsaf el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hıraş bin Sımme el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Rafi' el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Süveyd el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Hallad bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Huleyde bin Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Huleyfe bin Adiyy el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Huneys bin Huzafe el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Havvat bin Cübeyr el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Havli bin Ebi Havli el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zekvan bin Abdi Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Umeyr bin Abd Amr el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Haris el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Uncede el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rafi bin Mualla el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rafi' bin Yezid el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rib'ıy bin Rafi' el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rebi bin İyas el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rebia bin Eksem el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ruheyle bin Sa'lebe el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Haris el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Abd'il Münzir el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Rifaa bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Bişr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Ziyad bin Lebid el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Eslem el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Harise el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Hattab el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Müzeyyen el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Zeyd bin Vedia el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Saib bin Osman el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Salim Mevla Ebi Huzeyfe el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Salim bin Umeyr el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sübey bin Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süraka bin Ka'b el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Havle el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Hayseme el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Rebi el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Zeyd el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Süheyl el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd ibn-u Ubeyd el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'dü'l-Kelbi el-Muhaciri (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sa'd bin Muaz el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Sufyan bin Bişr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Eslem el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Sabit el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Seleme bin Selame el-Evsi (R. A.)
 • Ve biseyyidina Selit bin Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Haris el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Amr el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Kays el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Süleym bin Milhan el-Hazreci (R. A.)
 • Ve biseyyidina Simak bin Sa'd el-Hazreci (R. A.)
 • Ve bisey

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Araba Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Hz. Yusuf'un Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz. Yusuf'un Duası Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Ateş Düşürmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güç Kuvvet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bebek Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Hz Yunusun Duası Okunuşu

Güncel

Rabbena Duası Okunuşu ve Anlamı

Rabbena Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadeh Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kısa Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Veccehtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Arefe Duası Okunuşu ve Fazileti

Arefe Duası Okunuşu ve Fazileti

Tevekkül Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevekkül Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzel Görünme Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzel Görünme Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Sabah Duası Okunuşu ve Anlamı

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

Evlilik İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlilik İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Halsizlik ve Yorgunluk İçin Dua

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Miraç Kandili Gecesi Okunacak Dualar

Miraç Kandili Gecesi Okunacak Dualar

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Bir Malın Satılması İçin Dua

Bir Malın Satılması İçin Dua

İşleri Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

İşleri Kolaylaştıran Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasin Duası Oku

Yasin Duası Oku

Topuk Dikeni Duası Okunuşu ve Anlamı

Topuk Dikeni Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tuncina Duasi Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tuncina Duasi Okunuşu ve Anlamı

Kaşıntı (Alerji) Duası Okunuşu ve Anlamı

Kaşıntı (Alerji) Duası Okunuşu ve Anlamı

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

41 Yasin Duası Okunuşu ve Anlamı

Şafii Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Şafii Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı