Hatim DuasıHatim duası, Kuran'ı kerimi bitirip arkasından edilen duanın adıdır. Kur'an okumayı bir ibadet olarak yaptığımız gibi duanın da bir ibadet olduğunu unutmamız gerekir. Kişi Allah'tan ne isterse bunu dua ile gerçekleştirip niyazda bulunur. Kuran'ı kerimi okuyup ardından da hatip duasını yaparak kişinin ne isteği varsa duasını yapıp, hatmini Allah Tealaya iletmesi gerekir. Ancak şunu da belirtmek gerekirse eğer Kuran'ı Kerim okuduktan sonra hatim duası illa da yapılacak diye bir kural yoktur. Ancak tabi ki en güzeli okunmuş olan Kuran'ı kerimin arkasından hatim duasını etmek ve uyanık bir kalp ile Allah'tan niyazda bulunulmasıdır. Allah teala bağışlayıcıdır ve tövbeleri kabul edendir. İbadetlerin en güzelinden biri olan Kuran'ı Kerim Allah'ın son kelamıdır ve okumasında şüphesiz faydalar vardır. Ayeti Kerime de belirtildiği gibi ''Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazını dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızk olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda, onun istediği gibi harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler''

Hatim Duası Okunuşu;

Vel-'akibetü lil-müttekin. Vela'udvane illa alezzalimin. Ves-salatü ves-selamü 'ala Rasulina Muhammedin ve 'alihi ve sahbihi ecme'in. Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim. Ve tüb 'Aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil-Kur'anil-'azim. Ve bi hürmeti men erseltehü rameten lil-a'lemin. Va'fü 'anna ya Kerim. Va'fü 'anna ya Rahim. Vağfir lena zünubena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin. Allhümme zeyyinna bi zinetil-Kur'an. Ve ekrimna bi kerametil-Kur'an. Ve şerrifna bi şerafetil-Kur'an. Ve elbisna bi hil'atil-Kur'an. Ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur'an. Ve 'afina min külli belaid-dünya ve 'azabil-ahirati bi hurmetil-Kur'an. Verham cemi'a ümmet-i Muhammedin ya Rahimü ya Rahman. Allahümec'alil-Kur'ane lena fid-dünya karina. Ve fil-kabri munisa. Ve fil-kıyameti şefi'an ve 'ales-sırati nura. Ve ilel-cenneti rafika. Ve minennari sitran ve hicaba. Ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cudike ve keramike ya Kerim. Allahümmeh-dina bi hidayetil-Kur'an. Ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur'an. Verfa' deracatina bi fadiletil-Kur'an. Ve keffir 'anna seyyiatina bi tilavetil-Kur'an. Ya zel-fadli vel-ihsan. Allahümme tahhir kulubena. Vestur 'uyubena. Veşfi merdana. Vekdi duyunena. Ve beyyid vücuhena. Verfa' deracatina. Verham abaena. Verfiğ ümmehatina. Ve eslih dinena ve dünyana. Ve şeddid şemle a'daina. Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'l-afati ve'l-belaya. Ve sebbit akdamena, ven-surna 'alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur'anil-azim. Allahümme belliğ sevabe ma kara'nahü. Ve nevir ma televnahü ila ruhi seyyidina Muhammedin sallallahü te'ala 'aleyhi ve selem. Ve ila ervahi cemi'ı ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühu 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ıhi ve cemi'ı zürriyyatihi rıdvanullahi te'ala 'aleyhim ecma'in. Ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladına ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehü hakkun 'Aleyna ve li cemi'ıl-mü'minati vel-müslimine vel-müslimati, el-ahyai minhüm vel-emvati.

Hatim Duası

Ya kadiyel-hacati! Ya mücibed-d'avati! İstecib du'aena bi rahmetika ya erhamer-rahimin. Sübhane Rabbike Rabbil-'ızzeti 'amma yasıfün. Ve selamün 'alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-'alemin. el-Fatiha.

Hatim Duası Anlamı;

 • Alemlerin Rabbı olan Allah Tealaya şükür olsun. En iyi ve temiz sonuç müttakilerindir. Düşmanlık sadece zalimler için geçerlidir.
 • Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve onun tüm ehl'i beytine, ashabına selam ve salat olsun.
 • Ey Yüce Rabbımız! Bizim yaptığımız ibadetleri kabul buyur. Hiç şüphesiz ki sen her şeyi görüp gözeten, işiten ve bilensin.
 • Ey Rabbımız! Bizden dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle! Hiç şüphesiz ki sen tövbe edenleri çok sever ve kabul edensin. Sen merhametli olansın.
 • Bizi bağışla hidayet var! Doğru yola ve sırat-ı müstekime kavuşmayı bizlere muvaffak eyle! Gönderdiğin Kuran'ı kerim hürmetine ve peygamber efendimiz (a.s) hürmetine...
 • Ey Kerim olan Rabbım! Bizleri bağışla Ey Allah'ım lütfunla ve ihsanınla insanların günahları bağışlayıp af et.
 • Allah'ım bizi gönderdiğin Kur'an süsü ile bizi süsle! Kur'anı kerim adına bize lütfet! Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'anı Kerim elbisesini bize de giydir.
 • Kur'an hürmetini bizi cehenneme değil cennetine al! Dünyada ki tüm belalardan ve ahiretin azabından bizi sen koru.
 • Ey Rahim ve Rahman bütün Muhammed ümmetini bağışla merhamet et.
 • Ey Allah'ım Kuran'ı kerimi bize yoldaş eyle! Onu bize kabirde de dost eyle. Cehennemin ateşinden bizi koru!
 • Ey Allah'ım cennette  Kuran'ı kerimi biz kullarına yoldaş eyle. Sıratı müstakim de Kuran'ı bize nur eyle!
 • Kuran'ı kerimin hidayeti ile bizi de hidayete erdir. Kuran hürmetini bizi cehennem ateşinden koru, derecemizi yükselt ve okunan kuran hürmetine tüm günahlarımızı af eyle bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlamayı seversin.
 • Allah'ım kalplerimizi kuran hürmetine temizle, tüm kusurlarımızı ört ve hasta olan hastalarımıza Şafi isminle şifa ver. Din-dünya işlerinde bize kolaylık ver bizi ıslah et. Günahlarımızı bağışla ve annelerimizi bağışla ve babalarımıza merhamet et.
 • Düşmanların bize karsı olan saldırısını bertaraf eyle! Ailemizi, memleketimizi, mallarımızı her türlü afetten koru, hastalıktan ve belalardan bizleri sakın.
 • Allah'ım okumuş olduğum Kuran'ı kerim'in sevabı Öncelikle Efendimiz'in (s.a.v) çocuklarının, eşlerinin, ashabının, tabiinin tüm zürriyetini ruhlarına ulaştır. 
 • Hayatta olan ya da vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın ve hocalarımızın üzerimiz de her kimin hakkı var ise onların ve de tüm Müslüman aleminin ruhlarına ulaştırır. 
 • Ey ihtiyaçları gideren Rabbım! Ey kulunun duasına icabet eden Allah'ım sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun. 
 • Senin Rabbın, şeref ve kudret sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
 • Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun.
 • Fatiha denir ve duanın arkasından Kuran'ın birinci suresi (Fatiha) okunur. 
Allah kabul etsin...

Yayınlanma Tarihi : 08.11.2014 02:35:04

Hatim Duası Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

1 Yorum Yapılmış "Hatim Duası"

Mehmet toy

Cevap Sayısı: 0
Hatim dua si allah yolun da insan larin annesi ne baba sina kardeslerine sevdikleri insan lari kalbin de temiz bir niyet ile tasiyan insan larin sadece allaha niyet ederek ede bilecegi bir du adir. Kim bu şekilde allah diyerek du a eder se allah kabul etsin

2017-11-05

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Şafii Kunut Duası

Şafii Kunut Duası, Kunut duaları Hz.Muhammed'in (sav) akşam namazının 3. rekatı kıldığı sırada inmiştir. Kunut duaları indiği sırada Hz.Muhammed (sav)'in tekbir getirdiği söylenmektedir. Şafii Kunut Duası Faziletleri: Hz.Muhammed...

Salatı Tefriciye Duası

Salatı Tefriciye Duası, Allah-u Tealanın yarattıkları arasında hiç şüphesiz ki, Peygamber efendimizden daha sevgili hiç bir şey ve kimse yoktur. Bu nedenle Allah-u Tealanın peygamber efendimize salat ve selam getirildikten sonra e...

Akşam Yatarken Okunacak Dua

Akşam Yatarken Okunacak Dua, Cenabı Hak gönülden bana boyun eğen ister kadın olsun ister erkek olsun, Benim yolum için cihad edenlerin çabalarını boşa çıkarmayacağım buyurmuşlardır. Okunan her dua sadece Allah için yapılmalıdır. K...

Kısa Yemek Duası

Kısa yemek duası ile insanlar bize bahşedilen ve nasip olan yemekler için şükranlarını sunar. Öyle ki, kısa yemek duası bize verilenlerin küçük bir karşılığı olarak edilmelidir. Mümkünse ayağa kalkılarak ve sofradaki herkesin aynı...

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Arabaya binerken okunacak dua, dua etmek her zaman biz insanlara  huzur verir. Dua ederken Allah'a daha yakın olduğumuzu düşünür, kendimizi daha güvende ve iyi hissederiz. Sadece arabaya binerken değil her kapıdan çıktığımızda, ad...

İşyerini Açarken Okunacak Dua

İşyerini Açarken Okunacak Dua, İnsanların kimseye muhtaç olmadan yaşaması ve kendi ekonomik özgürlüğünü sağlayabilmesi için, çalışarak helal kazanç sağlaması ve bunu meşru yollardan yapması dini bir görevidir. Bu görevini yapan ki...

Orucun Mekruhları

Orucun mekruhları nelerdir? Mekruh, yapılması din açısından doğru bulunmayan, yapılmaması yapılmasından daha doğru olan davranışlardır. Msem yapılmaması gereken durumlara mekruh deniyor. O zaman orucun mekruhlarından anlayacağımız...

Baş Ağrısı Duası

Baş Ağrısı Duası, Ah gözyaşına kıyamadığımız Allah'ım! Ey insanların Rabbi! Ey hayatın ve ölümün Sahibi olan Allah'ım! hastalıklarımıza şifa ver! "Ve iza meridtü fehüve yeşfin." Hastalığımda bana şifa veren Allah'tır. "Kur'an-ı ke...

Secdede Dua Etmek

Secdede dua etmek, Secde: Üstün bir varlığın üstünlüğünü kabul edip, önünde yere kapanma, baş eğme, itaat etme; namaz veya ibadet maksadıyla alnı ve burnu yere koyma anlamına gelen fıkhî bir terimdir. Kur'an-ı Kerim'de bir çok yer...

Boy Uzatma Duası

Boy Uzatma Duası, başımıza ne zaman bir sıkıntı geldiğinde, ne zaman dertlenip dara düştüğümüzde, çıkış yolu bulamadığımız zaman insanoğlunun gücünün yetmediği şeyleri yüce Allah'tan istemesidir. Biz insanların vücudunda ki her de...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Nazar Duası, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Aralık - 2017