Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı
11 Temmuz 2024

Hatim Duası Okunuşu ve Anlamı

Hatim duası, Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra yapılan duanın adıdır. Kur'an okumayı bir ibadet olarak yaptığımız gibi, duanın da bir ibadet olduğunu unutmamamız gerekir. Kişi, Allah'tan ne isterse bunu dua ile gerçekleştirip niyazda bulunur. Kur'an-ı Kerim'i okuyup ardından hatim duasını yaparak, kişinin ne isteği varsa duasını yapıp, hatmini Allah Teâlâ'ya iletmesi gerekir. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, eğer Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra hatim duası illa da yapılacak diye bir kural yoktur. Ancak tabi ki en güzeli, okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in ardından hatim duasını etmek ve uyanık bir kalp ile Allah'tan niyazda bulunmaktır. Allah Teâlâ bağışlayıcıdır ve tövbeleri kabul edendir. İbadetlerin en güzelinden biri olan Kur'an-ı Kerim, Allah'ın son kelamıdır ve okumasında şüphesiz faydalar vardır. Ayet-i Kerime'de belirtildiği gibi: "Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda, O'nun istediği gibi harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler."

Hatim Duası Okunuşu

Vel-'akibetü lil-müttekin. Vela'udvane illa alezzalimin. Ves-salatü ves-selamü 'ala Rasulina Muhammed'in ve 'alihi ve sahbihi ecme'in. Rabbena takabbel minna inneke ente's-semi'ul-'alim ve tüb 'Aleyna ya Mevlana inneke ente't-tevvabür-Rahim. Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekim. Bi beraketil-Kur'anil-'azim ve bi hürmeti men erseltehü rahmeten lil-alemin. Va'fü 'anna ya Kerim. Va'fü 'anna ya Rahim. Vağfir lena zünubena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin. Allahümme zeyyinna bi zinetil-Kur'an ve ekrimna bi kerametil-Kur'an ve şerrifna bi şerafetil-Kur'an ve elbisna bi hil'atil-Kur'an ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur'an ve 'afina min külli belaid-dünya ve 'azabil-ahirati bi hurmetil-Kur'an. Verham cemi'a ümmet-i Muhammed'in ya Rahimü ya Rahman. Allahümme'calil-Kur'ane lena fid-dünya karina ve fil-kabri munisa ve fil-kıyameti şefi'an ve 'ales-sırati nura ve ilel-cenneti rafika ve minennari sitran ve hicaba ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cudike ve keramike ya Kerim. Allahümmeh-dina bi hidayetil-Kur'an ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur'an. Verfa' deracatina bi fadiletil-Kur'an ve keffir 'anna seyyiatina bi tilavetil-Kur'an. Ya zel-fadli vel-ihsan. Allahümme tahhir kulubena. Vestur 'uyubena. Veşfi merdana. Vekdi duyunena ve beyyid vücuhena. Verfa' deracatina. Verham abaena. Verfiğ ümmehatina ve eslih dinena ve dünyana ve şeddid şemle a'daina. Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi'l-afati ve'l-belaya ve sebbit akdamena, ven-surna 'alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur'anil-azim. Allahümme belliğ sevabe ma kara'nahu ve nevir ma televnahu ila ruhi seyyidina Muhammed'in sallallahü te'ala 'aleyhi ve selem ve ila ervahi cemi'a ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühu 'aleyhim ecma'in ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba'ihi ve cemi'a zürriyyatihi rıdvanullahi te'ala 'aleyhim ecma'in ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladina ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehu hakkun 'Aleyna ve li cemi'il-mü'minati vel-müslimine vel-müslimati, el-ahyai minhum vel-emvati. Ya kadiyel-hacati! ya mücibed-d'avati! İstecib du'aena bi rahmetika ya erhamer-rahimin. Sübhane Rabbike Rabbil-'ızzeti 'amma yasifun ve selamün 'alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-'alemin. El-Fatiha.

Hatim Duası Anlamı

 • Alemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya şükür olsun. En iyi ve temiz sonuç müttakilerinindir. Düşmanlık sadece zalimler için geçerlidir.
 • Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V)'e ve onun tüm ehl-i beytine, ashabına selam ve salat olsun.
 • Ey Yüce Rabbimiz! Bizim yaptığımız ibadetleri kabul buyur. Hiç şüphesiz ki sen her şeyi görüp gözeten, işiten ve bilensin.
 • Ey Rabbimiz! Bizden dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle! Hiç şüphesiz ki sen tövbe edenleri çok sever ve kabul edensin. Sen merhametli olansın.
 • Bizi bağışla hidayet var! Doğru yola ve sırat-ı müstekime kavuşmayı bizlere muvaffak eyle! Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim hürmetine ve peygamber efendimiz (A.S) hürmetine.
 • Ey Kerim olan Rabbimiz! Bizleri bağışla Ey Allah'ım lütfunla ve ihsanınla insanların günahlarını bağışlayıp af et.
 • Allah'ım bizi gönderdiğin Kur'an süsü ile bizi süsle! Kur'an-ı Kerim adına bize lütfet! Kur'an ile bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize de giydir.
 • Kur'an hürmetine bizi cehenneme değil, cennetine al! Dünyadaki tüm belalardan ve ahiretin azabından bizi sen koru.
 • Ey Rahim ve Rahman, bütün Muhammed ümmetini bağışla, merhamet et.
 • Ey Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'i bize yoldaş eyle! Onu bize kabirde de dost eyle. Cehennemin ateşinden bizi koru!
 • Ey Allah'ım, cennette Kur'an-ı Kerim'i biz kullarına yoldaş eyle. Sırat-ı müstakimde Kur'an'ı bize nur eyle!
 • Kur'an-ı Kerim'in hidayeti ile bizi de hidayete erdir. Kur'an hürmetine bizi cehennem ateşinden koru, derecemizi yükselt ve okunan Kur'an hürmetine tüm günahlarımızı af eyle, bağışla. Şüphesiz ki sen bağışlamayı seversin.
 • Allah'ım, kalplerimizi Kur'an hürmetine temizle, tüm kusurlarımızı ört ve hasta olan hastalarımıza Şafi isminle şifa ver. Din-dünya işlerinde bize kolaylık ver, bizi ıslah et. Günahlarımızı bağışla ve annelerimizi bağışla ve babalarımıza merhamet et.
 • Düşmanların bize karşı olan saldırısını bertaraf eyle! Ailemizi, memleketimizi, mallarımızı her türlü afetten koru, hastalıktan ve belalardan bizleri sakın.
 • Allah'ım, okumuş olduğum Kur'an-ı Kerim'in sevabını öncelikle Efendimizin (S.A.V) çocuklarının, eşlerinin, ashabının, tabiinin tüm zürriyetinin ruhlarına ulaştır.
 • Hayatta olan ya da vefat etmiş olan annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, sevdiklerimizin, akrabalarımızın ve hocalarımızın üzerimizde her kimin hakkı var ise onların ve de tüm Müslüman aleminin ruhlarına ulaştır.
 • Ey ihtiyaçları gideren Rabbimiz! Ey kulunun duasına icabet eden Allah'ım, sen merhametlilerin en merhametlisisin. Dualarımızı ve tövbelerimizi kabul eyle. Tüm peygamberlere salat ve selam olsun.
 • Senin Rabbin, şeref ve kudret sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
 • Peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
 • Fatiha denir ve duanın arkasından Kur'an'ın birinci suresi (Fatiha) okunur.
Allah kabul etsin.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

soru

Girgin

11 Temmuz 2024 Perşembe

Hatim duasını okurken, her seferinde dualarımın kabul olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorum. Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra bu duayı yaparken nelere dikkat etmeliyim? Ve gerçekten hatim duası yapmazsam okuduğum Kur'an eksik mi kalmış olur?

Cevap yaz
1. Cevap
cevap

Admin

Merhaba Girgin,

Öncelikle hatim duası yaparken içtenlikle ve samimiyetle dua etmeye özen göstermen önemlidir. Dualarını kalpten ve samimi bir şekilde yapman, Allah katında kabul edilme ihtimalini artırır. Ayrıca, dua ederken huşu içinde olmalı ve Allah'ın rahmetine, merhametine güvenmelisin.

Hatim duası yapmazsan Kur'an okuman eksik kalmış sayılmaz. Hatim duası, Kur'an okuma sürecini güzel bir şekilde tamamlamak için yapılan bir duadır. Ama bu, Kur'an-ı Kerim'i okumanın sevabını azaltmaz ya da eksik bırakmaz. Yani, hatim duası yapmak güzel bir adettir ama zorunlu değildir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatına uygulamaktır.

Allah dualarını kabul eylesin ve seni her daim doğru yolda tutsun.

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Arabaya Binerken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Huzur Duası Okunuşu ve Tefsiri

Tuncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuncina Duası Okunuşu ve Anlamı

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Oruca Nasıl Niyet Edilir?

Güncel

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Cevşenül Kebir Okunuşu ve Anlamı

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Ya Vedud Duası Okunuşu ve Anlamı

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bel Ağrısı İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Cesaret Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Yardım Duası Okunuşu ve Anlamı

Akika Kurbanı Duası

Akika Kurbanı Duası

Rüyada Dua Okumak Rüya Yorumu ve Anlamı

Rüyada Dua Okumak Rüya Yorumu ve Anlamı

Para Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Oku

Tövbe Duası Oku

Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua

Akşam Namazından Sonra Okunacak Dua

Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Eş Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayırlı Eş Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Satma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Satma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Hamilelikte Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Cinsel Kuvvet (iktidarsızlık) İçin Dua

Cinsel Kuvvet (iktidarsızlık) İçin Dua

Evlilik Duası Okunuşu ve Meali

Evlilik Duası Okunuşu ve Meali

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası Oku