Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Define Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Define arayanlar, bir yerde define olduğunu düşünenler için bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların yardımıyla defineyi daha kolay bulabileceğinize inanılır. Şimdi, define bulma çalışmalarında kullanılan bazı özel dualara göz atalım.

Birinci Yöntem

Gündüz, Allah rızası için oruç tutulur ve iftar vakti canlı ya da canlıdan çıkan herhangi bir şey yenmemelidir. Yatsı namazının ardından bir avuç hardal üzerine 100 defa aşağıdaki ayet-i kerime okunur:

"Ve indahu mefatihu'l-gaybi la ya'lemuha illa huve ve ya'lemu ma fil-berri vel-bahri ve ma tesqutu min verakatin illa ya'lemuha ve la habbetin fi zulumatil-erdi ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin."

Dua okunurken hardallar avuçta tutulur ve her "mubin" kelimesi 102 defa tekrarlanır. Okunan dualar hardallara üflenir ve dua bittikten sonra avuçtaki hardallar define olduğu düşünülen yere serpilir. Ertesi gün sabaha kadar buraya kimsenin girmemesi gerekmektedir. Eğer orada saklı bir şey bulunuyorsa, hardalların üzerine toplanır; eğer herhangi bir şey bulunmuyorsa, hardallar atıldığı gibi kalır.

İkinci Yöntem

Kalaysız, kullanılmamış yeni bir kırmızı bakır kadeh alınır ve içine su doldurulur. Sol avucunuza aşağıdaki duayı yazın ve bakır kadehin üzerini sol elinizle kapatın. Define olduğu düşünülen yerde bu azimet okunur. Okuma sırasında günlük ve kişniş yakılabilir. Eğer orada define bulunuyorsa, azimet tamamlanmadan kadeh ele yapışır ve azimeti okuyanı definenin olduğu yere sürükler. Okunacak olan azimet:

"Bismillahirrahmanirrahim. Terşin terşin yetuşin tüşin tüşin taryaşin kayuşin kayuşin kalmuşin kalmuşin işin işin heyşin heyşin innehu min süleymane ve innehu Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkelu ya meymun eba nühın ecir hazel kadah ila mehallid defineh."

Üçüncü Yöntem

Fındık ağacından çatallı olan tarafları birer karış uzunluğunda, sap tarafı bir buçuk karış olan bir dal kesin. Sap tarafını dört köşe hale getirin. İlk köşesine "Akşin akşin", ikinci köşeye "Ahşin ahşin", üçüncü köşeye "Şehmeşin şehmeşin", dördüncü köşeye de "Şeltaşin şeltaşin meşşüha bi hakkı hazihi'l esmai aleyküm" yazın. Çubuğun iki çatalından tutarak, sağ elinizle define olduğu düşünülen yere meyilli şekilde aşağıdaki azimeti okumaya başlayın. Çubuk sizi sürükleyene kadar okumaya devam edin. Okunacak olan azimet:

"Aksemtü Aleyküm ya ımaras sakinine biha tevekkelu vecrü hazihi'l cerideti ila mekanil defaini vel habiseti minez zehebi vel fıddati ecibu ve akbelü veshabu vemşü bi hakkı akşin akşin ehşin ehşin şehmeşin şeltaşin esriü bi hakkı hazihi'l esmai elvahan elvahan elvahan el acel el acel el acel essaatü essaatü essaatü barakellehü fiküm ve ahsenellehü ileyküm."

Dördüncü Yöntem

Hicri ayın onuncu gününden on beşinci gününe kadar henüz gün doğmadan, üç tarafı bir parmak kalınlığında olan zeytin ya da fındık ağacından çatal şeklinde bir dal kesin. Bu işlemi yaparken oruçlu olmak ve canlıdan olan şeylerden yememek gerekmektedir. Çatalın ucunu bir çakıyla temizleyin ve içindeki beyaz kısmı çıkarın. Bunun üzerine aşağıdaki duayı yazın:

"Ve ma tilke bi yeminike ya musa Kale hiye asaye etevekkaü aleyha ve ehüşşü biha ganemi ve liye fiha mearib uhra Kale elkıha ya musa fe elkaha fe iza hiye hayyetun tesa."

Şimdi çatalın diğer ucunu aynı şekilde temizleyin ve üzerine aşağıdaki duayı yazın:

"Ve iz kateltüm nefsen feddaratüm fiha vallahu muhricun ma küntüm tektümün Fe kulnadribuhu bi ba'diha kezalike yuhyillahül mevta ve yüriküm ayatihi lealleküm ta'kilun."

Çatalın tekli olan ucunu da temizleyerek aşağıdaki duayı üzerine yazın:

"Ecip ya meymunes sehabi ve tevekkel bi hakkı hazihi'l cerideti ila mehallid defineh evil künuzi ve gayriha fi hazel mekan."

Bundan sonra 7 gün süreyle her şeyden perhiz edip oruç tutun. 333 adetten az olmamak şartıyla, mümkünse 1000 adet aşağıdaki azimeti okuyun:

"Hecmecetin hecmecetin hecacin hecacin hecacin almücin almicun mehyücin mehyucin ecib eyyühel avnuş şedid ve cerr hazihi'l cerideti ila mehallet define bi hakkı hazihi'l esmai ve bi hakkı ismullahil azim elvahan elvahan elvahan el acel el acel el acel essaate essaate essaate."

Bu şekilde çubuğu hazırladıktan sonra define olduğu düşünülen yere gidilir. Burada elde çubuk olduğu şekilde azimet okunur. Eğer burada define varsa, çubuk sizi sürükler gibi defineye götürecektir.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Stres Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Boy Uzaması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Alinin Duası Okunuşu ve Anlamı

Huysuz Çocuğa Okunacak Dua

Huysuz Çocuğa Okunacak Dua

Nazar Nedir ve Nazar Olunca Ne Yapılmalı?

Nazar Nedir ve Nazar Olunca Ne Yapılmalı?

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sınavda Başarı Duası Oku

Sınavda Başarı Duası Oku

Güncel

Bismillahillezi Duası Okunuşu ve Anlamı

Bismillahillezi Duası Okunuşu ve Anlamı

Kara Büyü

Kara Büyü

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

İşe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Boşanma Duası Okunuşu ve Anlamı

Boşanma Duası Okunuşu ve Anlamı

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Panik Atak İçin Okunacak Dua

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Adak Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadir Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Kadir Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeğin Erkek Olması İçin Okunacak Dua

Bebeğin Erkek Olması İçin Okunacak Dua

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Alma Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Celcelutiye Duası Okunuşu ve Anlamı