Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı

Sekine, Kur'an'da geçen Allah'ın güzel isimlerinden ve ayetlerden oluşmaktadır. Sekine duası, kişinin üzgün ve bir derdinin olduğu zamanlarda okuması faydalı bir duadır. Böyle zamanlarda bu dua okunursa kişi sakinleşir ve bir nebze rahatlar. Cebrail'in vahyiyle Peygamberimize inen bu dua oldukça etkili ve kuvvetli bir duadır. Bu duanın sırrı ise neden 19 kez okunması gerektiğidir.

Hazret-i Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin (Asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah'ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı dua sayfası, Hazret-i Ali'ye (Ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (Ra) bu hadiseyi şöyle anlatıyor: "Ben Cebrail'i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerini yazılı buldum." Sekine ile bildirilen ve Allah'ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddus isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (Ra) için ism-i azamdı. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdı. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylani için ism-i azamdı. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbani için ism-i azamdı. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden harika bir surette korunmuş olan Üstat Said Nursi Hazretlerinin, İmam-ı Gazali yoluyla Hazret-i Ali'den (Ra) ders aldığı Sekine gibi yüksek esrarlı evradı kendisine daimi bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması, bize her sıkıntı ve fitne anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterli olmuştur.

Sekine Duası Okunuş Şekli

Niyet
Ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek.

İstiğfar
7 Defa.

Salavat-ı Şerife
7 Defa.

Allah-u Ekber
10 Defa.

Altı Esma her ayetle beraber okunacak. 19 Defa.

Besmele çekilir sonra
Ferdün hayyun kayyumun hakemun adlun kuddusun.

 • Seyecalu'llahu ba'gde usriy-yusra
 • Ve anetil vucuhu lil hayyil kayyum.
 • Ve innallahe biküm leraufur-rahim
 • İnnallahe kene tevveber-rahime
 • İnnallahe kene ğafurar-rahime
 • Fe innallahe kene afüvven kadira
 • İnnallahe kene semiam-basira
 • İnnallahe kene alimen hakime
 • İnnallahe kene aleyküm ragibe
 • İnne fetahne leke fetham-mübina
 • Ve yen surakellahu nasran azize
 • İnne hızbullahı hümül ğalibun
 • İnnallahe hüvel kaviyyül aziz
 • İnnallahe hüvel ğaniyyül hamid
 • Hasbiyallahu la ilahe illa Hu
 • Hasbünallahu veniğmel vekil
 • Le yehzünühümül fezeul ekber
 • İyyake nağbudu ve iyyake nestain
 • Velhamdü lillehi rabbil alemin
Rahman ve Rahim olan Allah (C.C.)'ın adıyla;

 • Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.
 • Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyum içindir.
 • Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.
 • Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
 • Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.
 • Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.
 • Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.
 • Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.
 • Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.
 • Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluk gerçek galiplerin ta kendisidir.
 • Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.
 • Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye layık olan ancak Allah'tır.
 • Allah bana yeter. O'ndan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur.
 • Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.
 • En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez.
 • Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.
 • Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Şahmeran Duası Oku

Şahmeran Duası Oku

Nazar Duası Fazileti

Nazar Duası Fazileti

Popüler İçerikler

Şifa Duasının Okunuşu

Şifa Duasının Okunuşu

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Birini İkna Etmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Birini İkna Etmek İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Böcek Duası Okunuşu ve Anlamı

Böcek Duası Okunuşu ve Anlamı

Şafii Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Şafii Kunut Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Evliyaların Dilek Duası Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Adet Olmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Uyumayan Bebek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Uyumayan Bebek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevessül Duası Okunuşu ve Anlamı