Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı
21 Haziran 2024

Bağışlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Bağışlama duası, yaşlıların ümit kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresizi Mevla-yı Müteal'e sonsuz hamd ü sena ediyoruz. Bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habib-i Ekrem'ine, onun güzide aile fertlerine ve seçkin yol arkadaşlarına salat-ü selam gönderiyor, acz u fakrımı şefaatçi yaparak bir kez daha sonsuz şefkat sahibi Rabbimin ulu dergahına sığınıyorum.

"Günahtan tövbe eden kimse, günah işlememiş gibi olur. Ancak bir yandan istiğfar ederken, diğer yandan günah işlemeye devam eden kişi, Allah ile alay eden kimse gibidir."

Tövbe ve Bağışlanma

Bağışlama ve tövbe ile büyük günahlar affolunduğu gibi, tekrar tekrar işlenen küçük günahlar da büyük günahlar arasına dahil olur. "Kalbinde pişmanlık olmadığı halde sadece dille edilen istiğfar, yalancıların tövbesidir."

Peygamberimizin Tövbe Tavsiyesi

"Cenab-ı Hakk'a tövbe ediniz. Muhakkak ki ben günde yüz defa Allah'a tövbe ederim."
"Ne mutlu o kimseye ki amel defterinde bolca istiğfar bulur."

Yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu bağışlanma duasını okuyabilir:

Bağışlanma Duası (Arapça ve Türkçe Anlamı)

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'lhidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim.

Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve Rusulihi ve'lyevmi'l-ahiri ve bi'lkaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi Teâlâ ve'l-basü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh.

Ya Settere'l Uyub, Ya Gaffare'z-Zünub

Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki olduysa cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi.

Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, peygamberlerin ilki Adem Aleyhisselam, sonuncusu ise Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır. Bu iki peygamber arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok peygamber gelmiş, ilahi kitapları tebliğ etmiştir; bunlara şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum. Yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber de Hz. Muhammed Aleyhisselam'dır.

Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Halegteni ve ene gabdüke ve ene gala ahdike ve vağdike mestedağtü eğuzü bike min şerri ma sanağtü ebuü leke bi niğmetike galeyye ve ebubü bi zenbi feğfirli feinnehu la yeğfiruzzünube illa ente. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin!

Buluğ çağına erdiğimden bu ana gelinceye kadar bütün azalarımdan her ne kadar günah işlemişsem, ben onların cümlesine tövbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememek üzere söz verdim.

  • Tevbe ya Rabbi estağfirullah
  • Tevbe ya Rabbi estağfirullah
  • Tevbe ya Rabbi estağfirullah
Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel yevmil ahiri, vebil kaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi Teâlâ vel basü badel mevt.

Şehadet

Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Mahkeme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

Yatak Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

İş Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Muhafaza Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Günahlardan Arınma Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Barışmak İçin Dua

Barışmak İçin Dua

Nazar Duası Fazileti

Nazar Duası Fazileti

Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Bir İşin Olması İçin Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası Oku